1pm oferuje możliwość wyboru pożyczek w oparciu o kategorie ryzyka

1pm dołącza do pierwotnych pożyczkodawców, którzy oferują możliwość wybrania pożyczek do inwestycji w oparciu o kategorie ryzyka. Uwzględnienie tego wskaźnika pozwoli na bardziej świadome inwestowanie, a zatem zwiększa szanse na sukces.

1pm jako pierwszy pierwotny pożyczkodawca z Wielkiej Brytanii zaoferował na rynku Mintos możliwość inwestycji w swoje pożyczki na działalność gospodarczą. Obecnie można wybrać pożyczki do inwestycji w oparciu o pięć kategorii ryzyka, które informują o prawdopodobieństwie niewywiązania się pożyczkobiorcy z zobowiązań. Powiązanie wskaźnika niespłacalności pożyczkobiorcy z kategoriami ryzyka opiera się na rzeczywistych statystykach zgromadzonych przez szereg wywiadowni gospodarczych. Podmioty te gromadzą obszerne informacje z całego świata i porównują firmy z zaległościami na podstawie między innymi branży i wielkości przedsiębiorstwa, aby przewidzieć, które podmioty będą prawdopodobnie miały problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań w następnych 12 miesiącach.

KategoriaScoringEABDR*
Bardzo małe ryzyko71 - 1000,09%
Małe ryzyko51 - 700,30%
Umiarkowane ryzyko30- 500,46%
Duże ryzyko21 - 292,32%
Bardzo duże ryzyko1 - 208,37%

*Szacowany roczny wskaźnik nieściągalnych długów (EABDR, z ang. Expected Annual Bad Debt Rate)

1pm opiera swoje kategorie ryzyka na wielkości przedsiębiorstw określonej według kryteriów Companies House – brytyjskiej agencji rządowej, która rejestruje i wyrejestrowuje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kontroluje oraz przechowuje i upublicznia informacje o firmach. Pozostałe czynniki brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy to informacje na temat firmy, transakcje komercyjne, dyrektorzy, transakcje konsumenckie, dane finansowe, informacje o płatnościach, wielkości firmy, wiek przedsiębiorstwa, branża, region prowadzenia działalności oraz zarząd i właściciele firmy.

Uwzględnienie kategorii ryzyka pozwoli na bardziej świadome inwestowanie, a zatem zwiększa szanse na sukces.

Firma 1pm powstała w 2000 r., a od 2006 r. jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pożyczkodawca oferuje wiele rozwiązań finansowych brytyjskim podmiotom z sektora MŚP, w tym finansowanie aktywów i pojazdów, leasing, pożyczki komercyjne i faktoring. Celem 1pm jest wsparcie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom finansowania. Firma dołączyła do Mintos w lutym 2018 r.

Nie strać tej doskonałej okazji do udoskonalenia swojej strategii inwestycyjnej. Możesz wybrać pożyczki 1pm na podstawie kategorii ryzyka, korzystając z dodatkowego filtru „Kategorie ryzyka”, który znajduje się przy nazwie 1pm na stronie rynku głównego lub w narzędziu Auto Invest.

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami