Aasa oferuje teraz na platformie Mintos pożytki ze Szwecji na inwestycje

Z dumą przedstawiamy nowe możliwości inwestycji ze Szwecji. Nasz zaufany skandynawski partner, Grupa Aasa, rozszerza swoją ofertę na platformie Mintos o pożyczki konsumpcyjne udzielane w Szwecji. Aasa od lutego 2017 r. umieszcza na platformie pożyczki z Polski, w które nasi inwestorzy dotychczas zainwestowali 3 mln euro.

Grupa Aasa powstała w 2010 r. i obecnie znajduje się wśród głównych pozabankowych pożyczkodawców na rynku polskim i fińskim. Na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wartość pożyczek udzielonych w Polsce wyniosła 172 mln euro w Polsce, natomiast w Finlandii – 270 mln euro. Kapitał Grupy Aasa przekracza 50 mln euro. Dzięki temu Aasa jest największym pierwotnym pożyczkodawcą na platformie Mintos.

Grupa ma także bardzo zaawansowane plany rozszerzenia swojej działalności o kolejne europejskie kraje, zaczynając od Szwecji. Aasa weszła na rynek szwedzki w maju 2017 r. a pożyczek udziela tam pod marką Aasa Credit Svenska AB. Spółka oferuje pożyczki konsumpcyjne poprzez wysoce skuteczny kanał internetowy. Na koniec września 2017 r. Aasa Kredit Svenska AB miała 1 900 aktywnych pożyczek na łączną kwotę ponad 2 mln euro.

Średnia wartość pożyczek, które Aasa umieści na platformie Mintos, będzie wynosić od 1 000 do 2 000 euro, ze średnim okresem spłaty od 6 do 36 miesięcy. Pierwotny pożyczkodawca początkowo umożliwi inwestowanie w euro (EUR). Natomiast oferta na platformie Mintos zostanie wkrótce rozszerzona o p ożyczki denominowane w koronach szwedzkich (SEK). Średnia roczna stopa zwrotu netto dla inwestorów będzie się wahać między 7 a 11%.

Aasa udzieli gwarancji wykupu pożyczek w przypadku opóźnienia spłaty o ponad 60 dni. Za zobowiązania Aasa Credit Svenska AB odpowiada Grupa Aasa. Z każdej dostępnej pożyczki Aasa zachowa na swoim koncie, w ramach odpowiedzialności własnej, co najmniej 5%.

Misją Aasa jest zapewnienie szybkiego i wygodnego dostępu do produktów i usług finansowych. Spółka kładzie szczególny nacisk na przejrzystość, szybkość, łatwość i bezpieczeństwo. Aasa oferuje pożyczki konsumpcyjne o średniej wartości, na warunkach zbliżonych do warunków oferowanych przez banki i specjalistów kredytowych, które różnią się znacznie od tzw. chwilówek.

Kluczem modelu biznesowego jest skuteczne wykorzystanie platformy pożyczkowej i unikalnych algorytmów oceny ryzyka kredytowego. Dzięki temu Aasa może szybko obsłużyć dużą liczbę klientów przy jednoczesnej kontroli ryzyka. Aby ocenić ryzyko kredytowe klientów, Aasa wykorzystuje swoją zaawansowaną metodologię big data.

System oceny Aasa wykorzystuje zarówno typowe zmienne, takie jak dochód, zatrudnienie i wiek, jak również big data – zachowanie klienta na stronie www, czas składania wniosku i inne wskaźniki istotne do podjęcia ostatecznej decyzji.

“Cieszymy się, że rozszerzamy zakres współpracy z Mintos, którą rozpoczęliśmy od zaoferowania pożyczek na polskim rynku. Obecnie dostrzegamy dużą możliwość osiągnięcia naszych celów w innych ważnych krajach, również z inwestorami z platformy Mintos. Rynek pożyczek konsumenckich jest doskonałą możliwością inwestycji.

Finansowanie poprzez Mintos pozwala na dywersyfikację naszej struktury finansowej, umożliwiając elastyczne zwiększania naszego portfela” podkreśla Meliina Räty, główny specjalista ds. strategii, odpowiedzialna za rozwój działalności Grupy Aasa.

“Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Grupa Aasa zwiększa swoją obecność na platformie Mintos. Aasa oferuje inwestorom możliwość znacznej dywersyfikacji portfela poprzez inwestowanie w pożyczki o niskim ryzyku udzielone przez wiarygodnego pożyczkodawcę w Europie” mówi Martins Sulte, CEO i współzałożyciel Mintos.

Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest i chcesz inwestować w pożyczki Aasa udzielane w Szwecji, pamiętaj o aktualizacji ustawień.

Wykorzystaj tę niepowtarzalną okazję i zainwestuj w pożyczki udzielane przez Aasa w Szwecji!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner