Aforti obnovilo převody splátek uživatelů půjček

Aktualizováno 27.09.2019:  Aktualizované informace o “Aforti Finance” s odpověďmi na nejčastější otázky od investorů.

Proč jsou úvěry Aforti Finance zpožděné o více než 60 dní a proč se zdá, že se jejich platby nepřevádí?

Aforti Finance v převádění plateb na trh Mintos pokračuje. Mintos užívá tyto platby na vypořádání pohledávek, které vznikly před tím, než byly automatické splátky a zpětný odkup úvěrů vydaných Aforti Finance 7. srpna 2019 pozastaveny (viz předchozí příspěvky níže), a za druhé – na pokrytí probíhajících splátek dlužníků a zpětného odkupu půjček ze zbývajícího zůstatku. Výsledkem je, že některé půjčky tak prozatím zůstávají více než 60 dní zpožděny.

Jak často Aforti Finance převádí platby do Mintos?

Aforti Finance převadí platby denně.

Jaká je finanční situace Aforti Finance?

Finanční výkonnost přímo reflektuje výkonnost úvěrového portfolia. To je zřetelné ze zprávy Aforti Finance, kterou bychom Vám doporučili sledovat. Tyto zprávy bývají využívány pro naši hloubkovou kontrolu i aktualizaci hodnocení rizik. Další informace o aktualizacích hodnocení se můžete dočíst v příspěvku níže.

Převádí Aforti vše, co získá za příslušné půjčky financované prostřednictvím Mintos?

Z dostupných informací, ano – Aforti převádí vše, co získá za příslušné půjčky financované prostřednictvím Mintos.

Dostáváte zpětnou vazbu od Aforti Finance? Současná statistika je mírně znepokojivá – nejsou dostupné téměř žádné současné půjčky a některé mají více než 60 dní zpoždění. Vím, že prostředky přeposíláte, jakmile je od Aforti obdržíte, ale vypadá to, že je Aforti přestalo převádět.

Aforti Finance platby převádí, ale investoři tot vidí se zpožděním z důvodu výše uvedených akumulovaných vypořádání, které jsou stále nevyrovnané. Úzce spolupracujeme s vedením Aforti Finance a denně převody sledujeme.

Je to již měsíc od poslední aktualizace Aforti Finance; proč to trvá tak dlouho?

Dali jsme si na čas, abychom mohli situaci pozorovat a vysledovat případné nejistoty. Ujistili jsme se, že platby investorům probíhají na denni bázi.


Aktualizováno 16.08.2019:

Společnost Aforti Finance od dnešního dne obnoví převody splátek uživatelů půjček na účty Mintos investorů. Pravidelné splátky a zpětný odkup půjček společnosti Aforti Finance byly pozastaveny 7. srpna. Od dnešního dne zpracujeme přijaté platby a připíšeme je na investorské účty, jakmile společnost Aforti Finance učiní kompletní denní převody na naše účty.

Přerušení převodu splátek uživatelů půjček od Aforti na Mintos vzniklo v důsledku technických problémů souvisejících s harmonizací neuhrazených částek a nesrovnalostí ve statusu garance zpětného odkoupení mezi IT systémem společností Aforti a Mintos. To vedlo k nesouladu a nesrovnalostem v převodech splátek uživatelů půjček společnosti Aforti na investory na Mintos tržišti.
Z důvodů ochrany investorů dále pokračuje omezení možnosti obchodovat s půjčkami od Aforti Finance na Sekundárním trhu až do dalšího oznámení.

Děkujeme investorům za vaši trpělivost při našem řešení této situace.

S ohledem na vývoj situace ohledně společnosti Aforti Finance během předchozího a tohoto týdne níže rekapitulujeme celou situaci.

Před devíti měsíci, v prosinci 2018, jsme si začali všímat slábnoucí výkonnosti půjček poskytnutých společností Aforti Finance. Současně, kvůli technickým závadám, byly půjčky v IT systému Aforti označeny jako bez prodlení, ale na straně Mintos byly reportovány jako zpožděné a následně spadli do garance zpětného odkoupení. To způsobilo nesoulad mezi peněžními toky od uživatelů půjček, které Aforti Finance obdrželo a peněžními toky, které museli převést na investory. V lednu 2019 po společné diskuzi s Aforti Finance jsme přistoupili k vzájemné dohodě, na základě které Aforti Finance dále nepokračovalo v umisťování nových půjčky na Primární trh, aby se předešlo dalším nesrovnalostem. Aforti Finance pokračovalo v administraci půjček, které byly financovány na Mintos tržišti. Investoři také mohli prodávat a kupovat půjčky poskytnuté Aforti Finance na Sekundárním trhu Mintos.

S ohledem na výše popsané události a nepříznivé změny v náladě na polském sekuritizačním a dluhopisovém trhu, jsme náš názor v březnu 2019 zohlednili snížením hodnocení Aforti Finance na C+. Během této doby Aforti pokračovalo v administraci úvěrů a investoři dostávali platby, u kterých nastala splatnost. Patřičně se také celkové nesplacené portfolio půjček poskytnutých společností Aforti Finance a financovaných na Mintos tržišti snížilo z 5,7 milionu EUR k 31. prosinci 2018 na 2,2 milionu EUR k 12. srpnu 2019.

Minulý týden, kvůli zvyšujícímu se nesouladu v peněžních tocích, které Aforti Finance obdrželo od uživatelů půjček, a které musí převést na investory, jsme zaznamenali přerušení převodu splátek od Aforti Finance na investory Mintos tržiště. Proto jsme se rozhodli pozastavit pravidelné platby a garanci zpětného odkoupení. Z důvodu ochrany investorů jsme také pozastavili obchodování s půjčkami od Aforti Finance na Sekundárním trhu, dokud se situace nevyjasní. S Aforti Finance jsme okamžitě domluvili jednání ve Varšavě, Polsko, abychom vyhodnotili, co způsobilo zpoždění a porozuměli dalším krokům. Aforti Finance zohlednila nesrovnalosti ve statusu půjček v jejich IT systému a na platformě Mintos a je odhodlána obnovit platby investorům.

Tým společnosti Mintos pečlivě sledoval komentáře a dotazy položené našemu Investorskému servisu na našem blogu a sociálních médiích. Nějakou dobu trvalo, než jsme shromáždili všechna fakta, pořádně je překontrolovali a odsouhlasili je s Aforti Finance, dceřinou společností veřejně obchodované společnosti Aforti Holdings, než jsme přijali jakákoliv rozhodnutí a kroky, které jsme sdělili investorům. Nadále jsme odhodláni včasně komunikovat s našimi investory a být pro ně transparentní.
V případě jakýchkoli dotazů se prosím neváhejte obrátit na náš investorský servis. Vždy vám rádi pomůžeme.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner