Aktualizace Mintos Ratings pro březen 2020

Zveřejňujeme změny Mintos Ratings u řady úvěrových společností na Mintosu, ke kterým došlo na základě rozhodnutí předcházejících událostem způsobeným pandemií COVID-19. 

V současnosti Tým rizik Mintosu aktivně vyhodnocuje činnost všech úvěrových společností na tržišti Mintos v souvislosti s pandemií COVID-19. Mezi klíčové faktory, na které se zaměřujeme, patří přímý dopad pandemie na provoz úvěrových společností a následné vlivy na likviditu a financování. Zároveň posuzujeme i zhoršení kvality aktiv, které by mohlo být způsobeno změnami regulační politiky, a také ovlivnění příjmů způsobené menším objemem prodejů.

Tyto novinky budou zveřejněny na blogu Mintos, jakmile vyhodnotíme kritické množství informací, a to včetně důsledků, které by změny na globálních trzích mohly mít pro jednotlivé úvěrové společnosti.

Změny vycházející z aktualizace Mintos Ratings jsou založeny na pravidelném přehledu a monitoringu stávajících úvěrových společností na Mintosu. Dochází k analýze a ověření hodnocených informací a následnému posouzení potenciálních dopadů pozitivních a negativních dat. Pokud jsou tyto změny považovány za významné, odrazí se ve snížení či zvýšení ratingu stávajících poskytovatelů úvěrů. 

Poskytovateli úvěru ovlivněnými touto aktualizací hodnocení Mintos jsou: Aforti Finance, ITF Group, Kredit 24 a Mozipo Group. Díky svým likvidačním procesům jsou dvě další zasažené úvěrové společnosti Monego a Peachy.

U všech zmíněných společností dochází ke snížení stávajícího ratingu na tržišti Mintos. K aktualizaci ratingu rizika jednotlivých úvěrových společností uvedených v této zprávě dojde k 1. dubnu 2020.

Mějte prosím na paměti, že pokud následující změny Mintos Ratings ovlivňují investiční strategie aktivní ve Vašem portfoliu, Vaše portfolio můžete vždy přenastavit, než k těmto změnám dojde.

Aforti Finance

Společnost Aforti Finance je nebankovní poskytovatel úvěrů pro malé a střední podniky (SME) působící ve 4 regionech Polska. Společnost je součástí skupiny Aforti Holding kótované na Varšavské burze. Velkou část dlužníků tvoří individuální podnikatelé, již o úvěr žádají k získání provozního kapitálu. 

Dříve publikované informace o událostech týkajících se společnosti Aforti Finance na Mintosu naleznete zde.

Co se mění?

Rating společnosti Aforti Finance se snižuje z „C+“ na „D“.

Proč?

V srpnu 2019 zastavil Mintos proces automatických odkupů a úhrad splátek pro úvěry poskytnuté společností Aforti Finance na našem tržišti. K tomuto rozhodnutí došlo z důvodu velkého množství zpožděných převodů splátek dlužníků investorům na tržišti Mintos. V posledních několika měsících jsme s vedením Aforti nepřetržitě vyjednávali s cílem dosáhnout toho nejlepšího výsledku situace pro postižené investory na Mintosu. Na základě poslední dohody se společností Aforti – uzavřené před pandemií COVID-19 – měla společnost začít převádět peníze náležící investorům na Mintosu do konce března 2020. Než byla tato aktualizace Mintosu Ratings, společnost Aforti tyto platby neprovedla v plné výši a neposkytla ani Mintosu plán, jak bude tato nezaplacení napravena. V současné době vyhodnocujeme nejlepší postup k ochraně zájmů investorů.

ITF Group

ITF Group je nebankovní finanční instituce z Bulharska regulovaná Bulharskou národní bankou. Společnost, která se na tržiště Mintos připojila již v roce 2016, zde nabízí krátkodobé spotřebitelské úvěry s garancí zpětného odkupu. 

Dříve publikované informace o událostech týkajících se společnosti ITF Group na Mintosu naleznete zde.

Co se mění?

Rating společnosti ITF Group se snižuje z „B-“ na „C+“.

Proč?

Podle našeho názoru mohou současné standardy upisování společnosti ITF Group, která většinu procesů upisování úvěrů v tuto chvíli provádí manuálně, vést k riskantní expozici. Důsledkem toho je míra nesplácených úvěrů společnosti vyšší než národní průměr. Společnost má navíc vyšší pákový poměr a marginální ziskovost než konkurence.

Kredit24

Společnost Kredit24 je online poskytovatelem úvěrů z Kazachstánu, který se k tržišti Mintos přidal v roce 2018. Společnost je součástí Silkway Ventures, mezinárodní skupiny technologických společností se zaměřením na spotřebitelské financování a porovnávání cen ve střední a jihovýchodní Asii.

Dříve publikované informace o událostech týkajících se společnosti Kredit24 na Mintosu naleznete zde.

Co se mění?

Rating společnosti Kredit24 se snižuje z „C+“ na „C“.

Proč?

V rámci našeho hodnocení jsme usoudili, že společnost potřebuje vynaložit další úsilí, aby posílila své postupy vymáhání pohledávek a zhodnotila možnost dalších alternativních zdrojů financování. Obchodní prostředí v Kazachstánu navíc tento rok čekají změny: Nová regulace, která vstoupí platnost v červnu 2020, ukládá hráčům na trhu povinnost získat licenci pro své podnikání. 

Mozipo Group

Skupina Mozipo Group byla založena v roce 2007 v Litvě a k Mintosu se připojila v roce 2017. Na tržišti Mintos společnost nabízí možnost investovat do úvěrů z Dánska, Litvy a Rumunska. Všechny úvěry Mozipo Group jsou zajištěny garancí zpětného odkupu poskytnutou společnostmi Kalfo UAB, UAB Moment Credit, Mozipo Aps a Mozipo IFN S.A.

Dříve publikované informace o událostech týkajících se společnosti Mozipo Group na Mintosu naleznete zde.

Co se mění?

Rating skupiny Mozipo Group se snižuje z „B-“ na „C+“.

Proč?

Snížení ratingu skupiny Mozipo Group vychází z vyššího pákového efektu v porovnání s konkurencí, závislosti společnosti na omezených zdrojích financování a neprojevení dostatečného úsilí či schopnosti získat další kapitál. Kvalita úvěrového portfolia skupiny je v rámci daných zemí i daného segmentu podprůměrná v Dánsku a Rumunsku. Kvůli této skutečnosti a důsledkem značného omezení působení společnosti se skupině nepovedlo dosáhnout ziskovosti.

Rating „D“ pro společnosti Monego a Peachy způsobený postupnou likvidací

Pro společnosti Monego a Peachy uvádíme rating „D“ v důsledku správního procesu, neboť obě společnosti jsou v likvidačním řízení v příslušných zemích (Kosovo a Spojené království). Jakmile budou investorům na Mintosu uhrazeny všechny splátky a likvidace bude dokončena, obě společnosti budou z tržiště Mintos odstraněny.

Monego

Před odebráním licence společnosti Monego Centrální bankou Kosova (CBK) v prosinci 2019 byla společnost jedním z největších nebankovních poskytovatelů rychloúvěrů v Kosovu. CBK meztím jmenovala likvidátora pro Monego Kosovo. Na konci roku 2019 se představitelé Mintosu s likvidátorem setkali za účelem získání více informací a zajištění, že pohledávky investorů na Mintosu disponujících aktivními investicemi do úvěrů poskytnutých společností Monego do doby odebrání licence budou pohledávkami první kategorie. Investoři Mintos v roli věřitelů společnosti Monego měli své pohledávky předložit do února 2020.

Dříve publikované informace o událostech týkajících se společnosti Monego na Mintosu naleznete zde. 

Co se mění?

Rating společnosti Monego se snižuje z „C+“ na „D“.

Proč?

Společnost Monego Kosovo je oficiálně v likvidačním řízením ustanoveném Centrální bankou Kosova, neboť došlo k odebrání licence společnosti Monego v dané zemi. V likvidačním řízení jsou investoři s pohledávkami vůči společnosti Monego zastupováni Mintosem. Do konce března uhradil likvidátor investorům na Mintosu disponujícím investicemi do úvěrů Monego první splátky.

Peachy

Peachy je společnost poskytující finanční služby od Cash On Go Ltd. registrovaná v Anglii a Walesu. Společnost poskytovala krátkodobé okamžité úvěry a byla jedním z prvních online poskytovatelů úvěrů, který byl certifikován úřadem Financial Conduct Authority (FCA). Po zavedení nových regulačních požadavkům pro společnost Peachy úřadem FCA společnost v březnu 2020 informovala své klienty a partnery o ukončení obchodní činnosti ve Spojeném království. Na základě tohoto rozhodnutí vstoupila společnost Peachy do správního procesu za účelem udržitelného provedení postupné likvidace. 

Dříve publikované informace o událostech týkajících se společnosti Peachy na Mintosu naleznete zde.

Co se mění?

Rating společnosti Peachy se snižuje z „C“ na „D“.

Proč?

Rating „D“ je výsledkem vstupu společnosti do dobrovolného insolvenčního řízení a postupné likvidace podniku. Na základě splátkového kalendáře dohodnutého se správci řízení však investoři na Mintosu budou nadále dostávat splátky dlužníků dle obvyklého harmonogramu s možností krátkých zpoždění.


O systému hodnocení Mintos Ratings

Tým rizik Mintosu posuzuje úvěrové společnosti na základě jejich provozu, vedení, finančního postavení, ochoty riskovat, výkonnosti portfolia a regulačního prostředí a dále také dle činnosti v zemi či zemích působení a na tržišti Mintos. Zprávy o hodnocení rizik jsou vodítkem, které poskytujeme investorům Mintos, abychom jim pomohli se zorientovat v rozmanité škále investičních příležitostí na tržišti Mintos s ohledem na možná rizika. 

Chcete-li se o systému Mintos Ratings dozvědět více, další informace naleznete zde.

Důležité upozornění

Rádi bychom Vás upozornili, že stávající strategie nástroje Auto Invest se neupravují automaticky po aktualizaci hodnocení rizika. Pokud chcete začít nebo přestat do těchto úvěrů investovat, musíte si nastavení nástroje Auto Invest ručně upravit.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner