Aktualizace Mintos Ratings pro říjen 2019

Již potřetí Vám přinášíme novinky v Mintos Ratings, a to pro čtvrtý kvartál roku 2019.

Tentokrát snižujeme rating rizika u dvou poskytovatelů úvěrů na Mintosu: Aasa Polska a Rapido.

Rating rizika bude u dotčených úvěrových společností aktualizován k 23. říjnu 2019.

Aktualizace ratingu je výsledkem práce našeho specializovaného Rizikového týmu Mintos, který provádí monitoring a analýzu finanční výkonnosti a aktivit poskytovatelů úvěrů v zemi či zemích jejich provozu a na tržišti. Informace o hodnocení rizika jsou pomůckou, kterou dáváme k dispozici našim investorům, abychom jim umožnili se zorientovat ve škále rozmanitých investičních příležitostí na Mintosu při odhadování rizika investice. Úvěrové společnosti hodnotíme podle jejich provozu, řízení, finanční situace, ochoty riskovat, výkonu portfolia a regulačního prostředí. Pokud se o Mintos hodnocení rizika chcete dozvědět více, bližší informace naleznete zde.

Aasa Polska

Aasa Group vstoupila na Mintos v únoru 2017, kdy na Primární trh Mintos uvedla své spotřebitelské úvěry z Polska. V Polsku skupina obchoduje již od března 2012 prostřednictvím své dceřiné společnosti Aasa Polska. V době vstupu na Mintos byla Aasa Group největším poskytovatelem úvěrů na našem tržišti. V září dosahoval objem nesplacených úvěrů Aasa Global na tržišti hodnoty 9 381 136 EUR. Na Mintosu nabízí Aasa úvěry od společností Aasa Polska S.A. a Aasa Kredit Svenska AB.

Rating Aasa Kredit Svenska byl snížen v březnu letošního roku. Důvodem byl velký nárůst míry nesplácených úvěrů v roce 2018 u jedné ze společností ve skupině – AASA Oy (Finsko).

Co se mění?

Rating Aasa Polska se snižuje s A- na B+.

Proč?

K rozhodnutí snížit hodnocení Aasa Polska jsme byli donuceni především z důvodu regulační nejistoty v Polsku. Pokud bude navrhovaná regulace schválena, dojde v Polsku k zavedení mnohem přísnějších podmínek ve finančnictví, mezi nimiž například limit pro zastropování RPSN, který by negativně ovlivnil finanční situaci společnosti.

V souvislosti s možnými chystanými změnami v legislativě Aasa prudce snížila svou ochotu riskovat a expozici na polském trhu. To vedlo ke snížení portfolia o 21 milionů EUR během 1. poloviny roku 2019 (ze 71 milionů EUR na 50 milionů EUR).

Rapido Finance

Rápido Finance S.L.U. je specializovaný poskytovatel spotřebitelských úvěrů, který půjčuje způsobilým zákazníkům ve Španělsku. Za účelem zahájení činnosti na španělském trhu koupila společnost EuroOne v srpnu 2017 Rápido Finance S.L.U. pod značkou NetCredit a v listopadu téhož roku vstoupila na tržiště Mintos. V únoru 2019 představila společnost celý jeden segment v nabíce Mintosu pod novou značkou Rapido Finance se specifickým zaměřením na krátkodobé úvěry. V současné době nabízí Rapido Finance svým klientům produkty LunaCard. V září dosahovala celková výše nesplacených úvěrů na Mintosu 609 016 EUR.

Co se mění?

Rating Rapido Finance se snižuje s B- na C.

Proč?

Společně se změnou obchodní strategie, díky které došlo k přechodu z poskytování krátkodobých úvěrů k nabízení kartového produktu, společnost Rapido Finance i značně snížila své úvěrové portfolio. Tím byla negativně ovlivněna finanční výkonnost společnosti, která se stala vysoce závislá na dodatečném kapitálu, jímž ji zásobují akcionáři. Dokud nebudeme mít k dispozici výsledky výkonnosti nového produktu a společnost nedosáhne hranice rentability, s opatrností snižujeme hodnocení rizika poskytovatele Rapido na C.

Důležité

Mějte prosím na paměti, že existující strategie Auto Invest se neupravují automaticky po aktualizaci hodnocení rizika. Pokud chcete začít nebo přestat do těchto úvěrů investovat, musíte ručně upravit své nastavení Auto Invest.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner