Aktualizacja dotycząca Aforti Finance

Informacje dotyczące najnowszych zapytań ze strony inwestorów.

Dlaczego wartość pozostających do spłaty pożyczek Aforti Finance widniejących na na stronie internetowej Mintos nie spada?

Poprzednie problemy z przelewami płatności skutkowały skumulowanym ujemnym rozliczeniem dokonanym przez Aforti na rzecz Mintos z tytułu płatności, które zostały zaksięgowane na rachunkach inwestorów. W rezultacie płatności, które są obecnie przekazywane przez Aforti, dzieli się na dwa strumienie: po pierwsze, na pokrycie rozliczenia, którego kwota narosła w stosunku do inwestorów, zanim dokonano zawieszenia automatycznych spłat i odkupu pożyczek udzielonych przez Aforti Finance w dniu 7 sierpnia 2019 r., oraz po drugie, aby pokryć bieżące spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców i odkup pożyczek z pozostałego salda. 

Od dnia 7 sierpnia 2019 r. do 4 października 2019 r. Aforti Finance przekazała na rzecz Mintos łącznie 706 186 EUR i 235 678 PLN, z czego większość została przeznaczona na pokrycie skumulowanej kwoty rozliczenia.

W statystykach przedstawianych na stronie internetowej Mintos, skumulowane ujemne rozliczenie nie jest wykazywane jako niespłacone pożyczki, ponieważ środki te zostały już zapisane na rachunkach inwestorów przed 7 sierpnia 2019 r.

Jeśli Aforti Finance codziennie dokonuje płatności, dlaczego pożyczki Aforti nadal są zawieszone na rynku wtórnym?

Podczas gdy Aforti Finance dokonuje codziennych transferów spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców, nadal występuje niepewność, biorąc pod uwagę wcześniejsze problemy. Chcemy chronić mniej poinformowanych inwestorów. Dlatego też, zawieszenie Aforti Finance na rynku wtórny zostanie utrzymane tak długo, jak długo nie dokonamy zmiany naszej oceny.

Uwaga o statusie firmy Aforti została wprowadzona na dedykowanej stronie z profilem firmy pożyczkowej.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner