Aktualizacja dotycząca Aforti Finance, 4 lutego 2020 roku

4 lutego 2020 roku

Jeśli jesteś inwestorem Mintos, który ma aktywne inwestycje w pożyczki udzielane przez firmę Aforti Finance, aktualizacje dotyczące jej statusu znajdziesz w swoich wiadomościach e-mailowych.


19 grudnia 2019

Jakkolwiek firma Aforti Finance nadal dokonuje regularnych płatności w celu pokrycia skumulowanego ujemnego rozliczenia i bieżących spłat pożyczkobiorców oraz odkupu pożyczek, kwota tych płatności uległa znacznemu zmniejszeniu od czasu naszej ostatniej aktualizacji. Płatności przychodzące są najpierw przekazywane na pokrycie ujemnego rozliczenia należnego inwestorom – które początkowo było pokrywane przez Mintos, a następnie na pokrycie spłat należnych inwestorom z tytułu płatności dokonywanych przez pożyczkobiorców.

Obecnie prowadzimy negocjacje z kierownictwem firmy Aforti Finance, których celem jest rozwiązanie zaistniałej sytuacji w najlepszym interesie inwestorów działających na Mintos. Na tym etapie oceniamy różne opcje dotyczące kolejnych kroków, a następnie poinformujemy Was o wszelkich istotnych zmianach.

W międzyczasie, dziękujemy Wam za cierpliwość, zrozumienie i zaufanie, że dołożymy wszelkich starań, aby zobowiązania firmy Aforti Finance wynikające z umów z Mintos i inwestorami działającymi na Mintos zostały spełnione.


Zebraliśmy pytania, które widzieliśmy na naszym blogu, w mediach społecznościowych, jak również te, które zadano naszemu Zespołowi ds. Obsługi Inwestorów, a teraz udzielamy odpowiedzi w jednym, ale nieco dłuższym komentarzu. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami na przykładzie sprawy dotyczącej firmy Aforti Finance. 

Po ostatniej aktualizacji informacji dotyczących firmy Aforti, które zostały przekazane na początku października br., niektórzy inwestorzy pytali, czy płacimy inwestorom przed otrzymaniem płatności od firm pożyczkowych. Dla nas w Mintos doświadczenie inwestorów jest priorytetem.   Oznacza to, że w przypadkach, gdy dana firma pożyczkowa wskazała, że pożyczkobiorca dokonał spłaty i wiedzieliśmy, że firma pożyczkowa przekaże płatność w ciągu najbliższych kilku dni, dokonywaliśmy wpłat na rachunki inwestorów nawet wówczas, gdy   nie otrzymaliśmy jeszcze od firmy pożyczkowej spłat dokonanych przez pożyczkobiorcę. W większości przypadków, nie powoduje to żadnych problemów, ponieważ w celu uniknięcia niepotrzebnych przelewów tam i z powrotem współpracujemy z firmami pożyczkowymi na zasadzie rozliczeń netto. W rzadkich przypadkach, sytuacja taka może prowadzić do powstania ujemnych rozliczeń w krótkim okresie, dopóki firma pożyczkowa nie dokona przelewu   spłat dokonanych przez pożyczkobiorcę. 

W przypadku Aforti Finance działaliśmy podobnie, aż do momentu pojawienia się niedopasowania statusów pożyczek, które, początkowo, spowodowane było przez problem techniczny, który później przerodził się w bardziej złożoną kwestię związaną z przelewami płatniczymi. W rezultacie, rachunki inwestorów zostały zasilone, mimo że firma Aforti Finance nie dokonała przelewów spłat od pożyczkobiorców, co w konsekwencji doprowadziło do nagromadzenia się ujemnych rozliczeń po stronie Aforti w stosunku do Mintos. W takiej sytuacji, nasza umowa z Aforti Finance ma rozwiązać problem negatywnych rozliczeń i jednocześnie zapewnić dalsze przekazywanie inwestorom na Mintos spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców, które są należne zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych pożyczek.  

Pomimo trudności, w trakcie zajmowania się tą sprawą, nauczyliśmy się i wprowadzaliśmy ulepszenia na każdym etapie tego procesu. Jesteśmy wdzięczni naszym inwestorom za ich cierpliwość, jednocześnie nasz zespół ciężko pracuje, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. 

Idąc dalej, wprowadziliśmy nowe procedury dotyczące zarządzania przelewami płatniczymi. Będzie to miało pozytywny wpływ na doświadczenia inwestorów na Mintos. Za kilka miesięcy wprowadzimy nowy status – Płatności oczekujące – w celu zapewnienia większej przejrzystości odnośnie do miejsca, w którym znajdują się spłaty dokonywane przez pożyczkobiorcę  w drodze od pożyczkobiorcy do inwestora. 

Wśród pytań dotyczących Aforti Finance, niektórzy inwestorzy pytali, czy inwestorzy mają umowy cesji w odniesieniu do płatności zastawianych w stosunku danego pożyczkobiorcy. Płatności dokonywane przez pożyczkobiorców z tytułu umów cesji nie są zastawiane. Po zawarciu umowy cesji, inwestorzy mają raczej bezpośrednie roszczenie wobec pożyczkobiorcy, a płatności od pożyczkobiorców, które są pobierane przez firmę pożyczkową, są cedowane, czyli innymi słowy, przekazywane inwestorom. W momencie, gdy firma pożyczkowa otrzymuje ratę pożyczki, która została przydzielona inwestorom, firma pożyczkowa ma obowiązek przekazania części tej raty, która należy się inwestorom Mintos i która musi zostać rozdzielona pomiędzy inwestorów. Do czasu dokonania takiego transferu, inwestorzy mają prawo do wystąpienia z roszczeniem w stosunku do firmy pożyczkowej o przekazanie raty, którą pobrała w imieniu inwestorów od pożyczkobiorcy. Jeżeli firma pożyczkowa nie przekaże inwestorom płatności otrzymanych od pożyczkobiorcy, Mintos ma prawo do ingerencji w celu ochrony interesów inwestorów działających na rynku Mintos. 

Wśród komentarzy dotyczących Aforti Finance zauważyliśmy również błędne przekonanie, że gwarancja odkupu jest środkiem bezpieczeństwa realizowanym, gdy tylko pojawią się oznaki zagrożonych pożyczek. Nie jest to jednak to prawda. Gwarancja odkupu jest zobowiązaniem firmy pożyczkowej do odkupienia od inwestorów zagrożonych pożyczek, których spłata jest przeterminowana o 60 dni i które jest realizowane przez firmę pożyczkową tylko w takim przypadku. Zdolność firmy pożyczkowej do wywiązania się z gwarancji odkupu zależy przede wszystkim od osiąganych przez jej pożyczki wyników, a siła jej bilansu stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Mintos dokonuje oceny obu tych aspektów, zarówno w ramach wstępnego badania due diligence, jak i podczas ciągłego monitorowania firm pożyczkowych. 

Gwarancja odkupu nie oznacza jednak braku ryzyka. W przypadku znacznego pogorszenia się wyników firmy pożyczkowej z tytułu pożyczek i/lub jej wyników finansowych firma pożyczkowa może nie być w stanie wywiązać się z gwarancji odkupu.

Niektórzy inwestorzy pytali, dlaczego w przypadku Aforti Finance nie uruchomiono gwarancji grupowej. Skuteczność gwarancji zależałaby od zdolności gwaranta do natychmiastowego uregulowania należnych kwot. W sytuacji, gdy Aforti nadal dokonuje płatności, uważamy, że żądanie skorzystania z gwarancji byłoby w najlepszym interesie inwestorów.

W odniesieniu do pytań dotyczących naszych audytów i systemu kontroli – rynek Mintos podlega corocznemu audytowi przeprowadzanemu przez firmę Ernst & Young. Nasze sprawozdania finansowe są dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner