Aktualizacja dotycząca firmy Aforti Finance

Aktualizacja z 13 sierpnia 2019 r.:

Wspomnieliśmy, że zamierzamy wydać dziś kolejną aktualizację dotyczącą Aforti Finance, ale widzimy, że potrzebny jest dodatkowy czas. Dlatego informujemy Was, że w tym tygodniu udostępnimy naszą następną aktualizację Aforti Finance. Dziękuję za cierpliwość.


Aktualizacja z 12 sierpnia 2019 r.:

Dzisiaj, nasz zespół ponownie spotkał się z firmą Aforti Finance w Warszawie, aby kontynuować działania nad wypracowaniem zainicjowanego w ostatnim tygodniu rozwiązania, tak aby Aforti Finance mogła wznowić przekazywanie nam spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców w celu ich dystrybucji pomiędzy inwestorów.

W dniu jutrzejszym będziemy chcieli opublikować bardziej szczegółową aktualizację tych informacji.

Zanim jednak to zrobimy, chcemy Wam podziękować za Waszą cierpliwość, jak również za pytania przekazane do naszego Zespołu ds. Obsługi Inwestorów oraz uwagi przekazane na blogu oraz w mediach społecznościowych. Przygotowujemy odpowiedzi na nie, które opublikujemy, gdy tylko uporamy się z bieżącym priorytetem, jakim jest wznowienie przekazywania spłat pożyczek.

Pragniemy również przypomnieć, że od stycznia 2019 roku, firma Aforti Finance nie udostępnia pożyczek na pierwotnym rynku Mintos. Decyzja ta wynikała z obustronnego porozumienia zawartego z firmą Aforti Finance w następstwie słabszych niż oczekiwano wyników realizowanych na udzielanych przez nią pożyczkach oraz problemów dotyczących systemu informatycznego. Firma Aforti Finance od tego czasu nadal kontynuuje obsługiwanie pożyczek, przy czym całkowity portfel udostępnionych przez Aforti pożyczek na rynku Mintos zmniejszył się z 5,7 mln EUR według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, do obecnej kwoty wynoszącej 2,2 mln EUR, według stanu na 12 sierpnia 2019 roku. W świetle niekorzystnych zmian zachodzących w nastrojach na polskim rynku sekurytyzacji i obligacji, jak również na podstawie przeprowadzonych przez nas analiz due diligence dotyczących zmian w wewnętrznych ustaleniach spółki, uwzględniliśmy nasze ostrzeżenia dotyczące ryzyka, dokonując w marcu 2019 roku obniżenia ratingu firmy Aforti do poziomu C+.

Na obecnym etapie, nadal wyrażamy wolę współpracy z firmą Aforti Finance w celu dalszej obsługi pożyczek oraz jak najszybszego przekazania spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców na rzecz inwestorów działających na rynku Mintos.

Prosimy pamiętać: że podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, dokonywanie inwestycji za pośrednictwem rynku Mintos związane jest z pewnym stopniem ryzyka. Przed dokonaniem inwestycji, każdy inwestor odpowiada za dokonanie oceny związanych z tym ryzyk.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner