Aktualizacja Dotycząca Metrokredit: Zmiana udziału własnego w pożyczkach z 15% na 10%

Mamy świetne wiadomości! Od 20 grudnia 2018 roku Metrokredit wprowadza zmianę wielkości udziału własnego w pożyczkach z 15% na 10%.

Jak wiecie, wykorzystujemy koncepcję udziału własnego w pożyczkach, aby mieć pewność, że interesy pożyczkodawców działających na platformie Mintos są ściślej powiązane z interesami naszych inwestorów. Zachowując część swoich środków ulokowanych w pożyczkach, firmy pożyczkowe zyskują na wiarygodności, którą staramy się zapewnić w relacjach pomiędzy Państwem, jako inwestorami na rynku Mintos, a firmami pożyczkowymi działającymi na naszym rynku.

Wielkość udziału własnego w pożyczce może ulec zmniejszeniu, w przypadku, gdy historia działalności firmy pożyczkowej, jakość portfela pożyczek i stan jej finansów ulegają poprawie. W przypadku takich pozytywnych zmian firma Mintos może zmniejszyć procentową wielkość udziału własnego w pożyczkach firm pożyczkowych.

Przypadek Metrokredit

Taki dokładnie przypadek ma miejsce w odniesieniu do firmy Metrokredit, która jako pożyczkodawca działa na rynku Mintos od czerwca 2018 roku. Od czasu wejścia na rynek Mintos wyniki Metrokredit kształtują się pozytywnie. W szczególności portfel pożyczek firmy charakteryzuje się wysokim, lecz stabilnym tempem wzrostu, któremu towarzyszy jednoczesna poprawa spłat pożyczek udzielanych przez Metrokredit.

Przyjrzyjmy się niektórym faktom:

– Według stanu na październik 2018 roku portfel pożyczek brutto udzielonych przez firmę Metrokredit wynosił 7 mln EUR;

– Od kwietnia do listopada 2018 roku średni miesięczny wzrost portfela wyniósł 31%;

– W ujęciu miesięcznym, od kwietnia 2018 roku, Metrokredit generuje dodatnią EBITDA, a od maja 2018 roku osiąga zyski, z wyjątkiem sierpnia 2018 roku, kiedy to firma poczyniła duże inwestycje marketingowe, które przyczyniły się do jeszcze szybszego jej rozwoju;

– Od II kw. 2018 roku wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi spółki wynosi ponad 40%.

Jak wpływa to na Twoje inwestycje?

Wprowadzona przez Metrokredit zmiana udziału własnego w pożyczkach z 15% do 10% nie ma wpływu na Twoje inwestycje. Niemniej jednak ma ona wpływ na Twoją dalszą działalność, jeśli jesteś inwestorem, którego preferencje inwestycyjne powiązane są z kryteriami udziału własnego w pożyczkach.

Zmiana udziału własnego w pożyczkach będzie dotyczyć tylko nowych pożyczek udostępnianych na rynku po jej wprowadzeniu. W przypadku pożyczek udzielonych przez firmę Metrokredit, które zostały już udostępnione na rynku Mintos, udział własny w pożyczkach pozostanie na poziomie 15%.

Kiedy należy spodziewać się wprowadzenia tej zmiany?

Jak już wspomnieliśmy, zmianę tę wprowadzimy na rynku Mintos w dniu 20 grudnia br.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy do inwestowania w pożyczki Metrokredit korzystasz z narzędzia Auto Invest, wprowadzana zmiana może mieć wpływ na Twoje preferencje inwestycyjne, dlatego też, prosimy dokonać odpowiedniej aktualizacji ustawień w Auto Invest.

 

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner