Aktualizacja informacji dotyczących sytuacji w firmie Aforti Finance

Wczoraj odbyliśmy spotkanie z kierownictwem firmy Aforti Finance w Warszawie, w trakcie którego omówiliśmy sytuację oraz kolejne kroki, jakie należy podjąć, aby Aforti Finance wznowiła przekazywanie środków pochodzących ze spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców.

Cały czas mamy na uwadze ochronę naszych inwestorów działających na rynku Mintos. Zgodnie z umowami cesji, inwestorom przekazujemy środki pochodzące ze spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców, które otrzymujemy od firm pożyczkowych. Firma Aforti Finance spóźnia się z przekazywaniem nam określonych kwot środków ze spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców i, z tego też względu, byliśmy zmuszeni zawiesić przekazywanie środków na konta inwestorów. Bieżący, łączny portfel udostępnionych przez firmę Aforti Finance pożyczek na rynku Mintos wynosi 2 236 123 EUR. Łącznie 21.896 inwestorów posiada środki zainwestowane w pożyczki udzielone przez firmę Aforti Finance, co średnio oznacza kwotę nieznacznie wyższą niż 100 EUR przypadającą na każdego inwestora.

Inwestorzy nadal mają roszczenia wobec ostatecznych pożyczkobiorców, którzy dokonują spłat swoich pożyczek na rzecz Aforti Finance. Oczekujemy, że firma Aforti Finance ponownie będzie przekazywać nam spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców, które z kolei będziemy mogli przekazywać inwestorom. Według stanu na dzień dzisiejszy, 57,3% spośród pożyczek udzielonych przez Aforti Finance, które zostały udostępnione na rynku Mintos jest obsługiwane na bieżąco; w przypadku 24,9% opóźnienia wynoszą od 1 do 15 dni, dla 10,1% opóźnienia wynoszą od 16 do 30 dni, a w przypadku 7,7% pożyczek, opóźnienia te wynoszą od 31 do 60 dni. Współpracujemy z kierownictwem firmy Aforti Finance, aby zapewnić, że dokonywane przez pożyczkobiorców spłaty pożyczek będą przekazywane inwestorom.

Będziemy Was na bieżąco informować o sytuacji. Następne, aktualne informacje przekażemy Wam na początku przyszłego tygodnia.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner