Aktualizacja informacji na temat firmy Eurocent

Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące Eurocent. Spółka nadal obsługuje pożyczki i przekazuje wszystkie wpłaty pożyczkobiorców inwestorom z platformy Mintos. Dzięki temu od 8 czerwca 2017 r. zaległy portfel inwestycyjny pożyczek Eurocent na platformie zmniejszył się o 43%.

Po zawieszeniu w lipcu opcji automatycznego wykupu niespłacanych pożyczek na rynku Mintos Eurocent dokonał częściowego wykupu pożyczek – w ramach swoich finansowych możliwości – na kwotę 71 000 euro. Eurocent dokonał także częściowej spłaty zaległych obligacji korporacyjnych na rzecz obligatariuszy, a 6 października spółka spłaciła 35% przeterminowanych obligacji.

Jednak po ustanowieniu 29 września przez sąd tymczasowego nadzorcy sądowego, spółka musiała zawiesić częściowy wykup pożyczek od użytkowników platformy Mintos. Wiązało się to z ograniczeniami nałożonymi przez nadzorcę w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania wszystkich wierzycieli Eurocent.

Do głównych zadań tymczasowego nadzorcy sądowego należy:

–       weryfikacja sytuacji finansowej spółki;

–       wsparcie sądu w podjęciu decyzji o zasadności restrukturyzacji zadłużenia;

–       nadzór nad wszystkimi decyzjami spółki w celu zapobiegnięcia działaniom, które mogą być postrzegane jako niekorzystne dla wierzycieli.

Zarząd Eurocent potwierdził, iż ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego nie wpłynie na regularność rozliczeń spółki z inwestorami z platformy Mintos. Wszystkie spłaty pożyczek, w które zainwestowali użytkownicy Mintos, będą im regularnie przekazywane.

Eurocent prowadzi także negocjacje z kilkoma potencjalnymi inwestorami. Jeżeli negocjacje zakończą się pomyślnie, sytuacja spółki zostanie rozwiązana poza sądem, co pozwoli Eurocent na szybką spłatę zobowiązań wobec inwestorów.

Krótkie podsumowanie zaistniałej sytuacji:

Czerwiec 2017 r.: Eurocent nie może wykupić swoich obligacji na kwotę 1,8 mln PLN (425 000 euro). Umieszczanie nowych pożyczek na rynku Mintos zostaje zawieszone. Dowiedz się więcej > 

Lipiec 2017 r.: Nie mogąc spłacić pełnej kwoty obligacji, Eurocent składa do sądu wniosek o restrukturyzację długu. Dowiedz się więcej > 

Wrzesień 2017 r.: Po ocenie wniosku sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego dla Eurocent. Wszystkie działania spółki, które wykraczają poza zakres zwykłego zarządzania, musi zatwierdzić nadzorca.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner