Aktualizacja: licencja Finko AM (Varks) cofnięta w Armenii

W dniu 24 marca 2020 roku, Zarząd Centralnego Banku Republiki Armenii (CBA) opublikował informację o uchyleniu licencji dla firmy pożyczkowej United Credit Joint Stock Company, która działa pod marką Varks. Firma Varks, jako część Grupy Finko, jest reprezentowana jako Finko AM na rynku Mintos. 

Zgodnie z komunikatem CBA, przyczyną cofnięcia licencji jest naruszenie minimalnych wymogów kapitałowych.

Finko AM (Varks) jest obecnie w trakcie likwidacji prowadzonej na podstawie art. 2, rozdział 9 Ustawy Republiki Armenii o organizacjach kredytowych. Akcjonariusze Grupy Finko są w kontakcie i współpracują z CBA w sprawie szczegółów dotyczących tej decyzji. Mintos zaangażował lokalnych prawników w Armenii i obecnie czekamy na więcej informacji o kolejnych krokach, które zostaną podjęte w interesie inwestorów działających na Mintos oraz o przewidywanym harmonogramie postępowania likwidacyjnego.

Dyrektor generalny Finko Janis Pizics komentuje sytuację: 

„Jest to znacząca niespodzianka, zarówno dla lokalnego zespołu, jak i dla Grupy FINKO. Varks rozważa wszystkie opcje prawne dostępne na mocy prawa. Obecnie musi zostać powołany komitet likwidacyjny przez akcjonariusza Varks i zatwierdzony przez Bank Centralny. Komitet przejmie wszelkie dalsze działania związane z operacjami i przepływami pieniężnymi, koncentrując się w pełni na pokryciu wszystkich zobowiązań w możliwie najkrótszym czasie”.

Zapoznaj się pełnym oświadczeniem w języku angielskim

Co to oznacza dla inwestorów na Mintos?

Począwszy od dnia 25 marca 2020 roku, żadne pożyczki udzielone przez firmę Finko AM nie są dostępne dla inwestycji na rynku pierwotnym i wtórnym na Mintos.

Inwestorzy zainwestowali w pożyczki, które zostały udzielone przez Mintos Finance, spółkę z grupy Mintos, na rzecz Finko AM. Spłata tych pożyczek jest powiązana ze spłatą odpowiednich pożyczek udzielonych pożyczkobiorcy przez Finko AM.

W związku z tym, inwestorzy posiadają wobec Finko AM roszczenia, które są zabezpieczone zastawem pierwszorzędnym na wszystkich należnościach pożyczkowych Finko AM. Ponadto, wszystkie zobowiązania firmy Finko AM wobec inwestorów są zabezpieczone gwarancją korporacyjną JSC Finko Group. Oznacza to, że jeżeli Finko AM nie spełni którychkolwiek roszczeń pieniężnych wynikających z umów pożyczkowych w terminie wymagalności stosownych pożyczek, JSC Finko Group jest zobowiązana do wywiązania się z tych zobowiązań w imieniu Finko AM.  

W świetle takiego rozwoju sytuacji rating firmy Finko AM na platformie Mintos zostanie obniżony do D. Nowa ocena będzie obowiązywać na rynku Mintos od 26 marca 2020 roku.

O Finko AM (Varks)

Założona w 2016 roku, firma Finko AM jest uniwersalną organizacją pożyczkową, która oferuje swoim klientom szybki i łatwy dostęp do środków finansowych dzięki efektywnemu procesowi aplikacyjnemu. Varks.am jest jedną z wiodących, alternatywnych firm pożyczkowych w Armenii. Na dzień 31 grudnia 2019 roku,spółka posiadała portfel pożyczkowy netto o wartości ponad 28 mln EUR oraz kapitał własny o wartości 18 mln EUR, przy wskaźniku kapitału własnego do aktywów (E/A) na poziomie 31%.

Aktualnie, kwota inwestycji dokonanych przez inwestorów Mintos w pożyczki Finko AM wynosi 23 772 664 EUR. Aktywne inwestycje w pożyczki firmy Finko AM posiada 54 128 inwestorów, przy czym średnia kwota inwestycji na inwestora wynosi 439 EUR. Aktualna kwota oczekujących płatności od firmy Finko AM wynosi 3 692 565 EUR. 

Będziemy Was informować o wszelkich nadchodzących planach lub dalszych zmianach dotyczących Finko AM, gdy tylko dowiemy się czegoś więcej.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner