Aktualizacja Ratingów Mintos na październik 2019 roku

W IV kw. 2019 roku przedstawiamy trzecią jak dotąd aktualizację Ratingów Mintos. Tym razem obniżamy oceny ratingowe dla dwóch pożyczkodawców na Mintos: Aasa Poland i Rapido

Oceny ratingowe dla wspomnianych firm pożyczkowych zostaną zaktualizowane od 23 października 2019 roku.

Aktualizacje ratingów są wynikiem prowadzonego przez Zespół ds. Ryzyka Mintos dedykowanego monitoringu i analizy raportów na temat wyników finansowych firm pożyczkowych, działalności prowadzonej w kraju lub krajach, w których prowadzą one działalność oraz na naszym rynku. Raport dotyczący ratingów ryzyka jest przewodnikiem, który oferujemy naszym inwestorom, aby pomóc im w poruszaniu się po różnych możliwościach inwestycyjnych na rynku Mintos, który jednocześnie jest pomocny przy ocenie ponoszonego ryzyka. Oceniamy nasze firmy pożyczkowe na podstawie prowadzonej przez nich działalności, zarządzania, finansów, apetytu na ryzyko, wyników portfela i otoczenia regulacyjnego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Ratingach Mintos, więcej możesz przeczytać tutaj.

Aasa Polska

Grupa Aasa dołączyła do Mintos w lutym 2017 roku, udostępniając na rynku pierwotnym Mintos pożyczki konsumenckie z Polski. Grupa Aasa rozpoczęła działalność w Polsce w marcu 2012 roku poprzez swoją spółkę zależną Aasa Polska. W momencie dołączenia do Mintos, Grupa Aasa była największą firmą pożyczkową na naszym rynku. We wrześniu br. wartość pozostających do pożyczek Aasa Global na rzecz Mintos wynosiła 9 381 136 EUR. Na Mintos Aasa oferuje pożyczki udzielane przez Aasa Polska, S.A. oraz Aasa Kredit Svenka AB.

Rating firmy Aasa Kredit Svenska został obniżony w marcu br. Wynikało to ze znacznego wzrostu liczby pożyczek niepracujących w roku 2018 udzielanych przez jedną ze spółek należących do grupy, tj. AASA Oy (Finlandia).

Co się zmieniło?

Rating Aasa Poland został obniżony z poziomu A- do B+.

Dlaczego?

Decyzja o obniżeniu ratingu dla Aasa Polska wynikała głównie z niepewnością regulacyjną w Polsce. W przypadku zatwierdzenia, proponowane rozporządzenie wprowadziłoby w Polsce bardziej rygorystyczne wymogi dla branży. Obejmowałyby one ograniczenie maksymalnych poziomów RRSO, co mogłyby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową przedsiębiorstwa. 

Ze względu na potencjalne, nadchodzące zmiany ustawodawstwa, Aasa gwałtownie zmniejszyła swój apetyt na ryzyko i ekspozycję na polskim rynku. W rezultacie portfel zmniejszył sie o 21 mln EUR w pierwszej połowie 2019 roku (z 71 mln EUR do 50 mln EUR).

Rapido Finance

Firma Rápido Finance S.L.U. jest specjalistycznym dostawcą usług finansowego konsumenckiego, oferującym elastyczne pożyczki dla kwalifikujących się klientów w Hiszpanii. Aby rozpocząć działalność firmy w Hiszpanii, w sierpniu 2017 roku firma EuroOne dokonała zakupu Rápido Finance S.L.U. pod marką NetCredit. Firma dołączyła do rynku Mintos w listopadzie 2017 roku. W lutym 2019 roku EuroOne zmieniła nazwę całego segmentu oferty na Mintos na Rapido Finance, z szczególnym naciskiem na pożyczki krótkoterminowe. Obecnie, firma Rapido Finance oferuje swoim klientom produkty LunaCard. We wrześniu br. wartość pozostających do spłaty pożyczek firmy Rapido Finance na Mintos wyniosła 609 016 EUR.

Co się zmieniło?

Rating Rapido Finance został obniżony z poziomu B- do C.

Dlaczego?

Wraz ze zmianą strategii biznesowej z oferowania pożyczek krótkoterminowych na oferowanie produktów kartowych, firma Rapido Finance znacznie zmniejszyła swój portfel pożyczek. W rezultacie, miało to negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy, a Rapido Finance silnie uzależniło się od dodatkowego kapitału dostarczonego przez jej akcjonariuszy. Dopóki nie zobaczymy wyników osiąganych na nowym produkcie i rentowności firmy, pozostaniemy ostrożni, obniżając rating firmy Rapido do poziomu C. 

Ważna uwaga

Należy pamiętać, że istniejące strategie Auto Invest nie dostosowują się automatycznie po podwyższeniu ratingu ryzyka. Jeśli chcesz zacząć lub przestać inwestować w te pożyczki, musisz dokonać ręcznego dostosowania ustawień w Auto Invest.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner