AML: bewaking van de digitale persona

Voortdurend uitgedaagd door innovatieve fintech-bedrijven, veranderen wetgevers doorlopend de wettelijke voorschriften om klanten, bedrijven en hun zakelijke klanten te beschermen tegen illegale activiteiten die de integriteit en de veiligheid van alle genoemde betrokkenen kunnen bedreigen, met behulp van instrumenten als identiteitsverificatie. Anti-Witwas Maatregelen (AML), die voortkomen uit lokale en wereldwijde wetgeving, worden gepositioneerd als de wettelijke bewaker die bedrijven en hun klanten beschermt tegen het binnendringen van illegale geldgerelateerde activiteiten.

  De Europese vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD V)  uit 2018 heeft in punt (22) van de overwegingen de mogelijkheden erkend voor het ontwikkelen van technologieën die kunnen zorgen voor veilige manieren van elektronische identiteitsverificatie op afstand, waarin wordt gesteld dat accurate identificatie en verificatie van gegevens over natuurlijke en rechtspersonen essentieel zijn voor het bestrijden van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
 “De laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van transacties en betalingen maken een veilige identificatie op afstand of langs elektronische weg mogelijk.”

Mintos en naleving AML
 De Europese verordening die bedrijven en gebruikers beschermt tegen illegale inbreuken is de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD IV), aangenomen in 2015. Het is het belangrijkste rechtsinstrument ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel van de Unie voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en heeft als doel het financiële stelsel te beschermen door middel van preventie, opsporing en onderzoek naar het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

 

Het verzoek om identiteitsverificatie waaraan ook Mintos verplicht is te voldoen, komt uit artikel 14, waarin staat dat de lidstaten van de EU een verificatie van de klant moeten vereisen voordat een zakelijke relatie tot stand wordt gebracht en voordat transacties worden uitgevoerd.

In juli 2018 werd de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD V) goedgekeurd met een amendement met betrekking tot elektronische verificatie, omdat de omgeving van financiële diensten met veel nieuwe online diensten en bedrijven opbloeide, zorgend voor de wijzigingen in bestaande regelgeving.

Op grond van dit amendement moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de meldingsplichtige entiteiten waarnaar de klanten worden doorverwezen, toereikende stappen zetten om ervoor te zorgen dat klanten relevante kopieën van identificatie- en verificatiegegevens overleggen “onmiddellijk, desgevraagd”, toegevoegd met een amendement:   “met inbegrip van, indien beschikbaar, informatie verkregen door middel van elektronische identificatiemiddelen, relevante vertrouwensdiensten zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 910/2014 of ieder ander identificatieproces dat veilig is, op afstand of langs elektronische weg plaatsvindt en door de relevante nationale autoriteiten is gereglementeerd, erkend, goedgekeurd of aanvaard.”

Als een bedrijf afkomstig uit en geregistreerd in de lidstaat Letland van de Europese Unie, voert Mintos Marketplace AS (Mintos) haar bedrijfsactiviteiten uit met strikte naleving van de wettelijke bepalingen van de Republiek Letland, inclusief de wet op de preventie van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie (AML-wetgeving).

In overeenstemming met de anti-witwaswetgeving moet Mintos elk mogelijk risico op witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie voorkomen en ongebruikelijke en verdachte transacties identificeren en melden.

Anti-witwaswetgeving in de praktijk voor Mintos

“De veiligheid van het volk is de hoogste wet.” (Marcus Tullius Cicero)

 

1. Van wet naar praktijk

Anti-witwasmaatregelen (AML) en het “ken uw klant”-principe (Know Your Customer, KYC) zijn concrete acties die voortvloeien uit de bovengenoemde wet- en regelgeving. Vereisten voor de naleving van anti-witwasmaatregelen voor Mintos zijn daar ook het resultaat van. Desalniettemin hebben we deze maatregelen zonder aarzeling overgenomen om onze marktplaats en de activiteiten van alle betrokkenen te beschermen. Het interne AML-team van Mintos is bekwaam in het onderzoeken en verwerken van alle verdachte activiteiten en personen op de marktplaats.

2. Identiteitsverificatie ter preventie van witwassen

Eind 2018 hebben we een externe procedure voor identiteitsverificatie geïntroduceerd, geleverd door een bedrijf genaamd Veriff. Veriff biedt hoogwaardige videoverificatie, waarbij het systeem de gegevens van het document leest en de validiteit controleert, terwijl algoritmen door middel van gezichtsvergelijking de identiteit van de persoon analyseren. Verderop in het proces en indien nodig werkt het bedrijf samen met verschillende registers die de mogelijkheid bieden voor een diepgaande evaluatie van de betrouwbaarheid van de gegevens.

3. Integriteit van het bedrijf, veiligheid van de klant

Door procedures ter bestrijding van witwassen in te voeren, handelt Mintos niet alleen verantwoordelijk ten aanzien van de gevraagde naleving met behoud van de integriteit van het bedrijf. Op deze manier biedt Mintos ook de veilige en wettelijk beschermde omgeving voor de activiteiten van beleggers op de marktplaats. Identiteitsverificatie zorgt er ook voor dat de mogelijkheid van frauduleuze activiteiten door derden tot een minimum wordt beperkt.

4. De mythe “Onnodige complicatie”

In enkele gevallen hebben beleggers die terughoudend waren om het verificatieproces van Mintos te ondergaan, vraagtekens gezet bij de noodzaak van de anti-witwasprocedures van Mintos; zijn we echt verplicht om meer beveiliging toe te voegen aan een marktplaats met een totaal van EUR 3,7 miljard aan gefinancierde leningen?

Het is dankzij de uitvoering van de anti-witwasmaatregelen dat Mintos nu een veilige en vlotte service kan bieden aan +200.000 beleggers. Door volgens de vereisten van de anti-witwasprocedures te werken, vermijden we het gevaar van incidentele onnodige onderbrekingen in de activiteiten van beleggers die anders zouden voortkomen uit de afwezigheid van onze naleving van anti-witwasvoorschriften.

5. KYC & AML, op mondiaal niveau

De hoeveelheid geld die wereldwijd in een jaar wordt witgewassen, wordt volgens de United Nations Office on Drugs and Crime geschat op tussen 2% en 5% van het wereldwijde bbp, tussen $800 miljard en $2 triljoen. Om naleving van AML en KYC te bereiken, ontwikkelen en gebruiken financiële technologiebedrijven digitale methoden voor fraudepreventie. Er zijn tal van fintech-bedrijven die diensten rondom identiteitsverificatie leveren aan andere fintech-bedrijven.
Kortom, identiteitsverificatie is een dienst die wordt aangeboden en gebruikt door bedrijven die actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening en die ervoor zorgt dat gebruikers en klanten informatie verstrekken die overeenkomt met de identiteit van echte personen.

Sinds 2015 hebben beleggers op Mintos alleen al EUR 66 miljoen aan rente verdiend, pas in 2019 hebben zich 100.000 nieuwe beleggers bij Mintos aangemeld als een wereldwijd toegankelijke marktplaats bij uitstek om te beleggen en verdienen. We stellen de markt open voor leningen als nieuwe beleggingscategorie, en we doen dat met veel succes. Het naleven van de anti-witwasvereisten waarborgt dit succes, zowel van Mintos als van de beleggers op onze marktplaats.

6. Bescherming gegevens en privacy 

Mintos heeft ook beleid, procedures en processen conform de Algemene verordening gegevenbescherming nr. 2016/679 (AVG) van de Europese Unie geïmplementeerd. Alle gegevens van klanten die binnen de nalevingsprocedures van de AML worden ontvangen, worden verzameld en verwerkt op een AVG-conforme wijze. Meer gedetailleerde informatie over hoe gegevens op Mintos worden verwerkt is te vinden in het Privacybeleid van Mintos.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner