AML: Co je to boj proti praní špinavých peněz a proč na něm záleží?

Praní špinavých peněz je trestné jednání, které umožňuje, aby se nezákonně nabyté peníze dostávaly do běžného oběhu. Vzhledem k tomu, že finanční produkty a služby po celém světě jsou spojeny s opatřeními proti praní špinavých peněz (AML, z anglického anti-money laundering), je zjevné, že mezinárodní společenství se shodne na tom, že praní špinavých peněz představuje hrozbu pro světovou ekonomiku. Tento článek vysvětluje, proč tomu tak je a co můžeme udělat pro to, abychom praní špinavých peněz zabránili.

I bez mýdla a vody je legalizace výnosů z trestné činnosti, jak se praní špinavých peněz oficiálně říká, v podstatě procesem, díky kterému se „špinavé peníze“ stávají čistými. Cílem je zastřít nezákonný původ peněz a umožnit zločincům utrácet tyto peníze bez dopadení. Samotný pojem praní špinavých peněz se zrodil ve 20. letech 20. století a souvisí s postavou amerického gangstera Ala Caponeho. Jeho oblíbeným druhem falešného podniku, skrz který zpracovával peníze získané při trestné činnosti spojené s gangy, byly totiž právě prádelny.

Obvykle se proces praní špinavých peněz skládá ze tří etap: namáčení, namydlení a ždímání. Hotovost nabytá při trestné činnosti, jako je organizovaný zločin, se umístí na bankovní nebo investiční účet (namáčení), promíchá se s penězi z dalších zdrojů (namydlení) a postupně se vrací zpět do běžného oběhu v nezávadné formě (ždímání neboli integrace). Tzv. AML postupy, které dodržují banky a další finanční instituce, jsou navrženy tak, aby zabránily praní špinavých peněz ve všech jeho etapách.

Problém s praním špinavých peněz

Ze společenského hlediska je hlavním problémem s praním špinavých peněz to, že umožňuje rozvoj a financování organizovaného zločinu. Zdrojem takových peněz je často obchod s drogami, daňové úniky, prodej ilegálního zboží a obchod s lidmi. Praní špinavých peněz může také sloužit k financování terorismu. Dle odhadů Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu vstoupí do globálního bankovního systému prostřednictvím praní špinavých peněz asi 2–5 % současného světového HDP (asi 800 miliardy až 2 triliard amerických dolarů). Jedná se proto pochopitelně o globální problém. Čelit se mu snaží i v Evropě – zákony Evropské unie vyžadují, aby poskytovatelé finančních služeb prováděli u osob používajících jejich služby AML kontroly, které praní špinavých peněz zabrání.

Jak vypadají AML kontroly

Mezi kroky, kterými finanční služby či instituce zabraňují praní špinavých peněz, patří ověření totožnosti každého zákazníka a monitoring jeho transakcí. Dalším podobným krokem může být i požadování dalších podrobností v případě, kdy dojde ke zjištění podezřelé činnosti nebo kdy zákazník dosáhne určitého limitu, který spustí hloubkovou kontrolu. Finanční instituce může například po někom, kdo na svůj účet vloží větší obnos peněz, požadovat důkazy o tom, odkud tyto peníze pochází. Pro poctivé zákazníky se toto může zdát jako přehnaná opatrnost, ve skutečnosti jsou však AML kontroly nesmírně důležité pro zabránění praní špinavých peněz.

Podobně jako většina finančních společností po celém světě i Mintos, vedoucí platforma pro investice do úvěrů v Evropě, podniká kroky k tomu, aby zabránil praní špinavých peněz a ochránil finanční komunitu. AML kontroly investorů i úvěrových společností umožňují Mintosu dodržovat předpisy Evropské unie a zabezpečit naši platformu před zneužitím.

Ochrana finanční komunity 

Ať už jste aktivně zapojeni do bankovních či investičních komunit nebo ne, součástí finančního ekosystému se stáváte pokaždé, když používáte jakoukoliv finanční službu. Zabránit nezákonné činnosti v rámci tohoto ekosystému je nezbytné pro ochranu poctivých uživatelů finančních služeb, neboť ačkoliv oni sami se praní špinavých peněz neúčastní, činnost jiných osob, které tak poctivé nejsou, může mít vedlejší negativní účinek na produkty či služby, které používají.

Vezměme si jako příklad běžný finanční produkt – bankovní účet. Otevřít si vlastní bankovní účet je tak jednoduché, že to může udělat každý, kdo splňuje minimální požadavky. Pokud však banka, u které je takový účet veden, neprovádí žádné AML kontroly, lidé, kteří chtějí vyprat špinavé peníze, mohou této přístupnosti zneužít. Kdyby se navíc daná banka stala známá tím, že v ní dochází k praní špinavých peněz ve velké míře, a nic s tím neudělala, úřady by jí mohly odebrat licenci, což by vedlo k ukončení činnosti banky. To by byla špatná zpráva nejen pro samotnou banku, ale i pro poctivé zákazníky, kteří by tak přišli o přístup ke svým účtům. V zájmu ochrany celého ekosystému proto musí banka dodržovat předpisy spojené s opatřeními proti praní špinavých peněz a čas od času provádět kontroly svých držitelů účtů.

Podobně jako banky požadujeme i my někdy od svých investorů doplňující informace v zájmu dodržování AML předpisů. Dobrou zprávou je, že obdržet žádost o doplňující informace by pro poctivé investory nemělo znamenat nemoci dále používat platformu Mintos. Vše, co je třeba udělat, je poskytnout požadované informace a máte hotovo – s vědomím, že svou odpovědnost chránit finanční ekosystém bereme opravdu vážně.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner