AML: Co to jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i dlaczego jest to tak ważne?

Pranie brudnych pieniędzy jest procederem przestępczym, który pozwala nielegalnie zarabianym środkom wejść do głównego nurtu przepływów pieniężnych społeczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy mające na celu ochronę przed praniem pieniędzy są powiązane z produktami i usługami finansowymi na całym świecie, społeczność międzynarodowa jednoznacznie zgadza się co do zagrożenia, jakie pranie pieniędzy stanowi dla gospodarki światowej. Niniejszy artykuł wyjaśnia, dlaczego i co możemy zrobić, aby zapobiegać temu procederowi.

Jak na ironię, nawet bez mydła i wody, pranie pieniędzy z pewnością dotyczy procederu, dzięki któremu „brudne pieniądze” wydają się czyste. Celem jest uniemożliwienie namierzenia źródeł nielegalnie uzyskanych środków, aby przestępcy mogli je wydawać bez wykrycia. Samo wyrażenie pochodzi od osławionego gangstera z lat dwudziestych XX wieku, Ala Capone, który wykorzystywał pralnie, jako  przykrywkę do wprowadzania do legalnego obiegu pieniędzy zarobionych w wyniku przestępstw popełnianych przez gangi.

Zazwyczaj proceder ten obejmuje trzy etapy: lokowanie środków, maskowanie i integracja. Środki pieniężne pochodzące z działalności przestępczej — takiej jak przestępczość zorganizowana — są umieszczane na rachunku bankowym lub rachunku inwestycyjnym (lokowanie), ukrywane dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z innych źródeł (maskowanie) i stopniowo włączane ponownie do głównego nurtu przepływów pieniężnych realizowanych przez społeczeństwo (integracja). Praktyki AML stosowane przez banki i inne instytucje finansowe mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy na wszystkich poziomach tego procederu.

Problem z praniem brudnych pieniędzy

Ze społecznego punktu widzenia największym problemem związanym z praniem pieniędzy jest to, że umożliwia ono finansowane i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Proceder ten często dotyczy narkotyków, unikania płacenia podatków, handlu nielegalnymi towarami lub ludźmi, a także jest on wykorzystywany do wspierania działalności terrorystycznej. Biorąc pod uwagę, że Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że około 2–5% obecnego globalnego PKB (tj. od 800 mld USD do 2 try USD) zostało wprowadzone do światowego systemu bankowego w wyniku prania pieniędzy, jest więc oczywiste, że jest to ogólnoświatowy problem. Aby walczyć z tym problemem w Europie, przepisy prawa unijnego nakładają na dostawców usług finansowych obowiązek przeprowadzania przeglądów AML dotyczących osób korzystających z ich usług, co ma służyć zapobieganiu takim praktykom.

Jak wyglądają przeglądy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Kroki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy obejmują weryfikację tożsamości każdego klienta i monitorowanie przeprowadzanych przez niego transakcji przez usługę lub instytucję finansową. Proces ten może również obejmować zwracanie się do klientów o podanie więcej szczegółów, jeśli bank lub instytucja wykryje podejrzaną aktywność, lub jeśli klient osiągnie określony punkt wyzwalający, który wymaga przeprowadzenia badania due diligence. Instytucja finansowa może poprosić osobę dokonującą dużej wpłaty na jej konto, aby udowodniła, skąd pochodzą takie środki. W przypadku uczciwych klientów, którzy nie rozumieją powodu takiego zapytania, może się to wydawać niepotrzebnym kłopotem, ale w rzeczywistości przeglądy AML mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania praniu pieniędzy.

Podobnie jak większość firm finansowych na całym świecie, Mintos — jako wiodąca europejska platforma do inwestowania w pożyczki — aktywnie podejmuje działania w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zabezpieczania społeczności finansowej poprzez przeprowadzanie przeglądów AML dotyczących jej inwestorów i firm pożyczkowych, aby w ten sposób zapewnić zgodność z przepisami UE i zabezpieczyć naszą platformę przed nadużyciami.

Zabezpieczanie społeczności finansowej

Niezależnie od tego, czy aktywnie działasz w środowisku bankowym, czy inwestycyjnym, korzystanie z usług finansowych zawsze będzie oznaczało bycie częścią tego finansowego ekosystemu. Zaprzestanie nielegalnej działalności w tym ekosystemie jest ważne dla ochrony uczciwych użytkowników korzystających z usług finansowych, ponieważ nawet jeśli sami nie zajmują się praniem pieniędzy, działalność osób zajmujących się praniem pieniędzy może potencjalnie mieć efekt domina w odniesieniu do produktu lub usług, z których korzystają.

Jako przykład weźmy powszechny produkt finansowy — konto bankowe. Otwarcie nowego konta bankowego to prosta rzecz, którą może zrobić każdy, kto spełnia minimalne wymagania. Jeśli jednak bank nie przeprowadza żadnych przeglądów AML, osoby, które chcą tam prać pieniądze, mogą skorzystać z takiej okazji. Ponadto, gdyby bank stał się znany z wysokiego poziomu działalności związanej z praniem pieniędzy i nie podejmowałby żadnych działań, aby temu zapobiec, władze mogłyby ostatecznie zawiesić licencję banku, co zmusiłoby go do zaprzestania działalności. Byłaby to zła wiadomość nie tylko dla banku, ale także dla uczciwych klientów, którzy straciliby dostęp do swoich kont. Aby chronić cały ekosystem, bank musi przestrzegać przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i okresowo przeprowadzać przeglądy dotyczące posiadaczy rachunków.

Podobnie jak banki, w celu przestrzegania przepisów AML, czasami będziemy prosić inwestorów o podanie więcej informacji. Dobra wiadomość jest taka, że otrzymanie prośby o podanie dodatkowych informacji nie powinno powstrzymywać legalnych inwestorów przed korzystaniem z platformy Mintos. Wystarczy, że podasz niezbędne dane i znów będziesz mógł inwestować — wiedząc, że poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę Twojego ekosystemu finansowego.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner