AML: maatregelen tegen witwassen en waarom het belangrijk is

Witwassen van geld is een crimineel proces waardoor illegaal verdiend geld in de reguliere geldstroom van de samenleving terechtkomt. Aangezien er over de hele wereld regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) bestaat voor financiële producten en diensten, is de internationale gemeenschap het duidelijk eens over de dreiging die het witwassen van geld vormt voor de wereldeconomie. In dit artikel wordt uitgelegd waarom en wat we kunnen doen om dit te voorkomen.

Ironisch genoeg is het witwassen van geld, zelfs zonder zeep en water, een proces om ‘vuil geld’ schoon te laten lijken. Het doel is om de oorsprong van illegaal verkregen geld onvindbaar te maken, zodat criminelen het kunnen uitgeven zonder ontdekt te worden. De uitdrukking zelf is afkomstig van de beruchte gangster Al Capone uit de jaren 20, die de voorkeur gaf aan wasserettes als nepbedrijf voor het verwerken van geld verdiend door criminele bendes.

Het proces bestaat doorgaans uit drie fasen: plaatsing, verhulling en integratie. Het geld dat met criminele middelen wordt gegenereerd – zoals de georganiseerde misdaad – wordt op een bank- of beleggingsrekening gestort (plaatsing), verhuld met geld uit andere bronnen (verhulling), en geleidelijk aan weer geïntegreerd in de reguliere geldstroom van de samenleving (integratie). De maatregelen tegen witwassen van banken en andere financiële instellingen zijn bedoeld om het witwassen van geld op alle niveaus van dit proces te voorkomen.

Het probleem van het witwassen van geld

Maatschappelijk gezien is het grootste probleem van witwassen dat het de georganiseerde misdaad financiert en mogelijk maakt. Het wordt vaak gegenereerd door drugs, belastingontduiking, illegale goederen of mensenhandel en wordt ook gebruikt om terroristische aanslagen te ondersteunen. Gezien het feit dat het Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding van de Verenigde Naties schat dat ongeveer 2-5% procent van het huidige bbp van de wereld (tussen $ 800 miljard – $ 2 triljard)  het wereldwijde banksysteem is binnengedrongen door het witwassen van geld, is dit begrijpelijkerwijs een wereldwijde zorg. Om het probleem in Europa te bestrijden, verplicht EU-wetgeving dat financiële dienstverleners beoordelingen ter voorkoming van witwassen uitvoeren bij mensen die van hun diensten gebruikmaken in een poging om deze praktijk te voorkomen.

Hoe zien beoordelingen ter voorkoming van witwassen eruit?

Stappen om het witwassen van geld te voorkomen, omvatten onder andere dat een financiële dienst of instelling de identiteit van elke klant verifieert en zijn/haar transacties controleert. De klanten kunnen ook om meer details gevraagd worden als de bank of instelling een verdachte activiteit detecteert, of als de klant een bepaald triggerpoint bereikt dat een due diligence-onderzoek vereist. Een financiële instelling kan iemand die een groot bedrag op zijn/haar rekening stort, vragen om te bewijzen waar het geld vandaan komt. Voor oprechte klanten die de reden voor het onderzoek niet begrijpen, kan dit onnodig lijken, maar in feite zijn deze beoordelingen cruciaal om het witwassen van geld te voorkomen.

Net als de meeste financiële bedrijven wereldwijd, neemt Mintos – Europa’s toonaangevende platform voor beleggen in leningen – maatregelen om het witwassen van geld te voorkomen en de financiële gemeenschap te beveiligen. We doen dit door het beoordelen van beleggers en kredietverstrekkers om te voldoen aan de EU-regelgeving en ons platform te beschermen tegen misbruik.

Het beveiligen van de financiële gemeenschap

Of je nu actief betrokken bent bij de bank- of beleggingswereld of niet, het gebruik van een financiële dienst betekent altijd dat je deel uitmaakt van hun financiële ecosysteem. Het stoppen van illegale activiteiten binnen dit ecosysteem is belangrijk om de oprechte gebruikers van financiële diensten te beschermen, want zelfs als ze niet zelf betrokken zijn bij het witwassen van geld, kan de activiteit van witwassers mogelijk een ongunstig effect hebben op het product of de diensten die ze gebruiken.

Laten we als voorbeeld een algemeen financieel product nemen – een bankrekening. Het openen van een nieuwe bankrekening is een eenvoudige zaak die iedereen die aan de minimumeisen voldoet, kan doen. Maar als de bank geen beoordelingen ter bestrijding van witwassen uitvoert, kunnen mensen die geld willen witwassen van deze toegankelijkheid profiteren. Bovendien, als de bank erom bekend zou worden dat er veel activiteiten die verband houden met witwassen plaatsvinden en er geen enkele poging wordt gedaan om dit te voorkomen, zouden de autoriteiten uiteindelijk de vergunning van de bank kunnen opschorten, wat hen zou dwingen haar activiteiten stop te zetten. Dit zou niet alleen slecht nieuws zijn voor de bank, maar ook voor oprechte klanten die de toegang tot hun rekeningen zouden kwijtraken. Om het hele ecosysteem te beschermen, moet de bank voldoen aan de maatregelen tegen witwassen en af en toe beoordelingen uitvoeren bij haar rekeninghouders.

Net zoals banken zullen we soms om meer informatie van beleggers vragen om aan de maatregelen tegen witwassen te voldoen. Het goede nieuws is dat het ontvangen van een verzoek om meer informatie niet mag verhinderen dat legitieme beleggers van het platform gebruik kunnen maken. Het enige dat je hoeft te doen, is de nodige gegevens verstrekken en je kunt weer verder – in de wetenschap dat we onze verantwoordelijkheid om je financiële ecosysteem te beschermen serieus nemen.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner