Atgādinājums: pirmo parādzīmju ieviešana Mintos platformā 25. maijā

Jau pēc divām dienām investori Mintos platformā varēs investēt regulētos finanšu instrumentos – parādzīmēs! Tas iezīmēs sākumu pārejai no investīcijām prasībās (kas iegādātas, izmantojot cesijas līgumus) uz parādzīmēm. Lai palīdzētu tam sagatavoties, esam sagatavojuši īsu kopsavilkumu par svarīgāko informāciju.

Svarīgākie punkti:

  • maijā Mintos platformā tiks ieviestas pirmās parādzīmes, tādējādi aizsākot pārejas periodu.
  • Līdz 30. jūnijam investori varēs iegādāties gan prasības, izmantojot cesijas līgumus (pašreizējā kārtība), gan parādzīmes. No 1. jūlija mēs pāriesim tikai uz parādzīmēm.
  • Galvenie ieguvumi investoriem ir investoru aktīvu aizsardzība, investoru aizsardzības sistēma līdz 20 000 eiro, piemērots un atbilstošs produktu piedāvājums un lielāka pārskatāmība.
  • Aktīvās Mintos un personalizētās automatizētās stratēģijas turpinās investēt kā parasti, taču piedāvātas investīcijas pakāpeniski pāries no prasībām uz parādzīmēm.

Gaidāmais pārejas periods

25. maijā mēs laidīsim apgrozībā ekskluzīvu parādzīmju skaitu, tādējādi uzsākot pāreju no investīcijām prasībās (kas iegādātas, izmantojot cesijas līgumus) uz parādzīmēm.

Pirmās parādzīmes tiks ieviestas trīs kreditēšanas uzņēmumiem. Ar attiecīgajiem pamatprospektiem, kas sagatavoti saskaņā ar Prospektu regulu un kurus apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), var iepazīties šeit:

Pēc sākotnējā ieviešanas datuma pakāpeniski būs pieejamas aizvien vairāk parādzīmes.

Līdz 30. jūnijam investori varēs iegādāties gan prasības, gan parādzīmes, bet no 1. jūlija investori varēs investēt tikai parādzīmēs. Sīkāku skaidrojumu par izmaiņām, kas saistītas ar šo pāreju, skati mūsu parādzīmju pirms ieviešanas rakstā.

Galvenās parādzīmju priekšrocības investoriem

Pēc parādzīmju ieviešanas nozīmīgākās izmaiņas, ar ko saskarsies investori, būs papildu investoru aizsardzības un pārskatāmības līmeņi.

Investoru aktīvu aizsardzība saskaņā ar MiFID II

Atbilstoši MiFID II prasībām Mintos ir pienākums turēt visas parādzīmes un investoru līdzekļus atsevišķi no saviem līdzekļiem. Šīs prasības aizsargā investorus, nodrošinot, ka Mintos veic precīzu uzskaiti un uztur kontus, kas nošķir visas parādzīmes un investoru līdzekļus no visiem Mintos īpašumā esošajiem aktīviem.

Lasi mūsu iepriekšējo bloga ierakstu, lai uzzinātu vairāk.

Parādzīmju un investoru līdzekļu aizsardzība saskaņā ar investoru aizsardzības sistēmu

Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir valsts ieguldītāju kompensācijas sistēmas dalībnieks. Saskaņā ar direktīvu 97/9/EK izveidotā sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju gadījumā, ja Mintos investoriem neatgriež finanšu instrumentus (šajā gadījumā – parādzīmes) vai investoru līdzekļus.

Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt saskaņā ar ieguldītāju kompensācijas sistēmu, ir 90% no neto zaudējumiem, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju un izņēmumus, dodies uz investoru aizsardzības lapu.

Piemērots un atbilstošs investīciju produktu piedāvājums

Pēc tam, kad 25. maijā tiks ieviestas parādzīmes, mums būs jāpiedāvā investēšanas veidi, kas, pamatojoties uz novērtējumā sniegtajām atbildēm, uzskatāmi par individuālajam investoram piemērotiem un atbilstošiem. Tas nodrošina, ka investori neuzņemas pārmērīgu risku, jo investīciju veikšana Mintos platformā ir saistīta ar risku. Papildus tam stāsies spēkā arī atbildīgas investēšanas prasība.

Ja uzksati, ka tava situācija kopš pēdējās novērtējuma veikšanas ir mainījusies, tu savas atbildes vari jebkurā brīdī atjaunināt, dodoties uz sava profila sadaļu Piemērotība un atbilstība.

Lielāka pārskatāmība investoriem

Investoriem būs pieejami padziļināti pamatprospekti un “Galīgo noteikumu” dokumenti, kuros ietverta informācija par parādzīmēm.

Mintos parādzīmju pamatprospekts, kas sagatavots saskaņā ar Prospektu regulu un apstiprināts FKTK, ir paredzēts, lai palīdzētu investoriem pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus.

Apstiprinātos pamatprospektus tu jau vari apskatīt FKTK tīmekļa vietnē.

Pamatprospekti, pamatinformācijas dokumenti par katru pamatprospektu, kā arī vairāki citi dokumenti par parādzīmēm ir pieejami mūsu parādzīmju juridisko dokumentu lapā.

Investīciju pāreja Mintos stratēģijām un personalizētajām automatizētajām stratēģijām

Pēc parādzīmju ieviešanas aktīvās Mintos un personalizētās automatizētās stratēģijas turpinās investēt kā parasti, taču piedāvātas investīcijas pakāpeniski pāries no prasībām uz parādzīmēm. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Mintos pārvalda investīcijas Mintos un personalizētajās automatizētajās stratēģijās, skati mūsu informatīvo dokumentu.

Citi Mintos juridiskie dokumenti ir pieejami mūsu noteikumu un politiku sadaļā.

Aicinām izlasīt arī mūsu īpašo “Mintos investoru jautājumi un atbildes: Parunāsim par parādzīmēm” rakstu, kas tiks publicēts rīt!

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner