Automatyczna spłata i odkup pożyczek firmy Aforti Finance na Mintos zostają zawieszone

Chcielibyśmy Was poinformować, że Mintos zawiesił dokonywanie automatycznych spłat i odkupu pożyczek (w EUR i PLN) udzielanych przez Aforti Finance na naszym rynku.

Decyzja ta została podjęta w związku z zaległościami firmy Aforti Finance dotyczącymi transferów spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców na rzecz inwestorów działających rynku Mintos.

Aby chronić interesy naszych inwestorów, wszystkie pożyczki udzielane przez Aforti Finance zostały usunięte z rynku pierwotnego i wtórnego na platformie Mintos. Oznacza to, że ze skutkiem natychmiastowym nie możecie dokonywać ani zakupów, ani też sprzedaży pożyczek firmy Aforti Finance, aż do odwołania.

Jesteśmy w kontakcie z firmą Aforti Finance i ściśle monitorujemy całą sytuację. Będziemy przekazywać Wam informacje o wszelkich zmianach dotyczących zaistniałej sytuacji.

 

Udostępnij: