Beleggen in leningen: een nieuwe generatie beleggingscategorieën

Bij Mintos maken we leningen een toegankelijke beleggingscategorie voor reguliere beleggers wereldwijd. In dit artikel kijken we hoe leningen in de portefeuille van elke belegger een aanvulling kunnen vormen op ’traditionele’ beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties.

 

Beleggen versus sparen

 

Om te beginnen wijzen we graag op het verschil tussen traditioneel sparen en daadwerkelijk beleggen, aangezien sparen soms wordt beschouwd als een op zichzelf staande beleggingscategorie. Sparen en beleggen zijn echter verschillende begrippen met verschillende doelen binnen een financiële strategie:

  • – Sparen betekent geld opzij zetten op een veilige en zeer liquide plek, zoals een betaal- of spaarrekening. Het doel is om kapitaal te behouden en vrijwel direct beschikbaar te hebben wanneer dat nodig is. De meeste financiële strategieën raden aan om zeker ook een deel te sparen voor een appeltje voor de dorst.
  • – Beleggen betekent je geld (“kapitaal”) gebruiken om activa te kopen waarvan je denkt dat deze een goede kans hebben om in de loop van de tijd rendement te genereren. ‘Traditionele’ beleggingen zijn meestal aandelen, obligaties en onroerend goed (…daarover straks meer).

 

Aangezien de focus van dit artikel op beleggen ligt, gaan we wat dieper op dit onderwerp in. Het is belangrijk om te weten dat beleggen altijd een risico met zich meebrengt. Beleggers kunnen geld verliezen als ze de verkeerde belegging doen of als hun belegging ondermaats presteert. Om het gedrag van beleggingen beter te begrijpen en om ons te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, heeft de financiële wereld in het verleden naar overeenkomsten gezocht en beleggingen in een aantal geaccepteerde groepen geplaatst. Deze staan ook wel bekend als activaklassen of beleggingscategorieëen.

 

Beleggingscategorieën helpen beleggingen te begrijpen

 

In de financiële sector is een ‘activaklasse’ of ‘beleggingscategorie’ de naam die wordt gegeven aan een groep beleggingen (activa) die vergelijkbare kenmerken hebben en die op vergelijkbare manieren reageren op marktgebeurtenissen. Naarmate de economie verandert, zullen verschillende factoren verschillende activaklassen in verschillende richtingen aanstoten. Maar binnen een klasse zullen de activa in een vergelijkbare richting bewegen, rekening houdend met het feit dat individuele activa nog steeds tegen de markt kunnen bewegen.

Beleggingen kunnen in de 2 belangrijkste groepen worden onderverdeeld: op schulden gebaseerd en op aandelen gebaseerd.

  • – Een op schulden gebaseerde belegging betekent dat de belegger geld leent aan een persoon, bedrijf of overheid. De inkomsten uit deze belegging liggen meestal vast. In tegenstelling tot het eigen vermogen moet schuld op een bepaald moment worden terugbetaald. Veel voorkomende voorbeelden zijn schuldbewijzen, obligaties en annuïteiten.
  • – Een op aandelen gebaseerde belegging betekent dat de belegger een activa geheel of gedeeltelijk koopt. De winst van deze belegging is gerelateerd aan de prestatie van de activa. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn aandelen, beleggingsfondsen, onroerend goed, REIT’s (Real Estate Investment Trusts) of bedrijfsaandelen.

 

Van deze 2 soorten beleggingen worden aandelen doorgaans als risicovoller en volatieler gezien en bieden daarom op de lange termijn een hoger rendement. Op schulden gebaseerde beleggingen hebben een beperktere opwaartse trend, maar zijn veel minder volatiel.

De beleggingsvormen kunnen verder worden uitgesplitst in beleggingscategorieën. Laten we eens kijken naar de meer traditionele beleggingscategorieën en enkele van hun belangrijkste kenmerken. Merk op dat contant geld – hoewel strikt genomen een vorm van sparen en daarom verschillend van beleggen – ook vaak wordt beschouwd als een beleggingscategorie.

 

Beleggingscategorie Type Liquide Volatiel Potentiële groei
Liquide middelen (Sparen) Ja Nee Negatief door inflatie
Obligaties Schuld Ja Enigszins Enigszins
Aandelen Eigen vermogen Ja Ja Ja
Onroerend goed Eigen vermogen Nee Ja Ja
Grondstoffen Eigen vermogen Gevarieerd Ja Ja
Derivaten Afhankelijk van de onderliggende activa Ja Ja Ja

 

Alternatieve beleggingen verleggen de grenzen

 

In de afgelopen jaren zijn alternatieve vormen van beleggen steeds populairder geworden, omdat beleggers op zoek zijn naar hogere rendementen. Voorbeelden zijn hedgefondsen, privaat vermogen, cryptomunten of zelfs verzamelobjecten zoals kunst of oldtimers. Hoewel ze overeenkomsten vertonen met traditionele beleggingscategorieën (bijvoorbeeld een hedgefonds dat in de aandelenmarkt belegt), zijn ze verschillend en uniek genoeg om op zichzelf te staan.

Een andere alternatieve vorm van beleggen wordt “crowdinvesting” genoemd. Vormen van beleggen binnen deze categorie kunnen op basis van aandelen of op basis van schulden zijn. (Strikt genomen kunnen ze ook op basis van beloning worden gedaan, bijvoorbeeld wanneer je een project steunt op een platform zoals Kickstarter. Maar dit artikel gaat over beleggen om een financieel rendement met je geld te verdienen).

Leningen zijn zo’n alternatieve en op schulden gebaseerde belegging die al sinds het einde van de jaren 2000 bestaat, met vroege pioniers die online P2P beleggen mogelijk maken. Hoewel Mintos niet het eerste bedrijf is dat beleggen in leningen aanbiedt, zijn we de eerste die het op grote schaal doen en het over de hele wereld toegankelijk maken dankzij ons unieke platform.

 

Wat betekent het om te beleggen in leningen?

 

Van de traditionele beleggingscategorieën komen obligaties waarschijnlijk het dichtst in de buurt van beleggen in leningen. Dit komt omdat beide beleggingen op schulden gebaseerd zijn en na verloop van tijd rente betalen. In de onderstaande tabel staan enkele typische overeenkomsten en verschillen tussen de twee. Houd er rekening mee dat leningen en obligaties vele verschillende vormen hebben en mogelijk aan verschillende parameters onderworpen zijn.

 

  Obligaties Leningen
Toegankelijkheid Vast investeringsbedrag

Hoge minimale investering

Flexibel investeringsbedrag

Lage minimale investering

Tijdshorizon Tijdsgebonden Enigszins flexibel (leningen kunnen worden verlengd of vervroegd worden afgelost)
Onderpand Doorgaans niet door activa gedekt Kan door activa worden gedekt
Diversificatie Moeilijker te diversifiëren Gemakkelijkere diversificatie
Blootstelling Overheids- of bedrijfsschuld Schuld van kleine bedrijven of consumenten
Rendement Regelmatige rentebetalingen Regelmatige rentebetalingen
Terugbetaling hoofdsom Op de vervaldag of met coupon Geleidelijk met rente of op vervaldag
Risico Lager Hoger
Handel Over-the-counter of via de beurs Via secundaire markt (afhankelijk van het platform)

 

Waarom zouden beleggers geïnteresseerd moeten zijn in beleggen in leningen?

 

Beleggen in leningen biedt een modern alternatief voor traditionele beleggingen. Op het eerste gezicht lijkt het enkele overeenkomsten met obligaties te hebben, een traditionele beleggingscategorie. Maar als je verder kijkt, levert het een unieke combinatie van kenmerken en voordelen waardoor het een op zichzelf staande afzonderlijke beleggingscategorie kan zijn.

Dus waarom zouden beleggers geïnteresseerd moeten zijn? Sinds de financiële crisis van 2008 liggen de rentetarieven die banken aanbieden voor sparen op een historisch dieptepunt. Gecorrigeerd voor inflatie, kunnen ze in veel gebieden zelfs negatief zijn, zoals in de eurozone. Dit betekent dat deposito’s elke dag stilletjes aan waarde verliezen.

Om je geld te laten werken, heb je winstgevende beleggingsmogelijkheden nodig. Tegelijkertijd zijn aandelen en obligaties in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk meer gecorreleerd geraakt, waardoor de klassieke theorieën die voorheen de opbouw van de portefeuille leidden, in het gedrang komen. Diversificatie is belangrijker dan ooit, en gelukkig hebben beleggers vandaag de dag meer keuze dan het oude “aandelen versus obligaties” paradigma met een groot aantal nieuwere en alternatieve beleggingscategorieën.

Deze nieuwe beleggingscategorieën zorgen voor een reeks nieuwe mogelijkheden en bieden een goed alternatief dat historisch gezien minder gecorreleerd is aan traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen. Onder deze nieuwe categorieën vormen leningen een grote en zeer toegankelijke mogelijkheid. Voor beleggers die hun beleggingen willen diversifiëren en tegelijkertijd een aantrekkelijk en regelmatig rendement willen behalen, kunnen leningen een waardevolle aanvulling op hun portefeuille zijn.

Denk je erover om aan de slag te gaan? Hier zijn enkele tips over het kiezen van een platform en beleggen en risico.

 


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle hierin gepubliceerde informatie:

  • – wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en vormt geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging om een financieel instrument te kopen, te verkopen of te kwijten, of om verplichtingen met betrekking tot andere transacties aan te gaan en/of uit te oefenen;
  • – bestaat niet uit en moet niet worden behandeld als onderzoek op het gebied van beleggen en/of financiële analyse en/of algemene aanbeveling met betrekking tot transacties in financiële instrumenten.

AS Mintos Marketplace (hierna – Mintos) wijst op het feit dat transacties op de financiële markten risico’s met zich meebrengen en relevante kennis en ervaring vereisen. Elke belegger moet een analyse uitvoeren en dergelijke risico’s grondig afwegen voordat hij/zij een beleggingsbeslissing neemt. Elke beleggingsbeslissing moet volledig gebaseerd zijn op de beoordeling van de persoonlijke financiële omstandigheden en beleggingsdoelstellingen.

Evenzo wijst Mintos op het feit dat de hierin gepubliceerde informatie met betrekking tot de waarschijnlijke winstgevendheid en de overeenstemming met de belangen van de belegger slechts indicatief is. Het houdt geen rekening met de persoonlijke omstandigheden van de belegger, het kan veranderen onder invloed van verschillende factoren, en het biedt geen enkele garantie voor de toekomstige winstgevendheid.

Auteurs van de hierin gepubliceerde informatie en Mintos, gezamenlijk en individueel, zijn niet aansprakelijk voor het mogelijke gebruik van de gegeven informatie door de belegger, met inbegrip van enige directe of indirecte schade (inclusief winstderving) die kan ontstaan door te vertrouwen op dergelijke informatie.

Het kopiëren en verspreiden van de hierin verstrekte informatie is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mintos.

Mintos is niet gereguleerd onder een licentie voor financiële diensten. Mintos is een wereldwijd online platform voor leningen. Wanneer je bij Mintos belegt, koop je claimrechten voor vorderingen op leningen en dat zijn geen deposito’s. Beleggen in vorderingen op leningen brengt risico’s met zich mee.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner