Binnenkort beschikbaar: Notes bij Mintos

Eerder dit jaar kondigden we Notes aan – de nieuwe vorm van beleggen in leningen bij Mintos in een gereguleerde omgeving. Hier willen we de eerder gedeelde informatie bijwerken.

Belangrijke wijzigingen

 • Leningen bij Mintos zullen worden geclassificeerd als gereguleerde financiële instrumenten, zogenaamde Notes
 • Door in Notes te beleggen, krijgen beleggers meer diversificatie over 6-20 onderliggende leningen
 • Elke reeks Notes zal zijn eigen International Securities Identification Number hebben
 • De wijze waarop de opgebouwde rente wordt berekend , zal niet worden gewijzigd
 • Beleggingen in Notes zullen worden geregeld door prospectussen en definitieve voorwaarden
 • De gebruikerservaring bij Mintos zal grotendeels hetzelfde blijven als nu

Introductie van Notes

Notes zijn financiële instrumenten waarmee beleggers kunnen beleggen in leningen in een gereguleerde omgeving. Ze bieden aantrekkelijk, voor risico gecorrigeerd rendement, een betere diversificatie en een betere bescherming van de belegger.

Bij Mintos komt één reeks Notes overeen met 6-20 leningen. De onderliggende leningen hebben vergelijkbare eigenschappen: ze zijn verstrekt door dezelfde kredietverstrekker in hetzelfde land, ze zijn hetzelfde type lening, hebben dezelfde rente, dezelfde looptijd en hetzelfde bedrag. Beleggers zullen de details van elke lening en het aflossingsschema kunnen zien.

Notes zijn financiële instrumenten die worden verstrekt door een speciale entiteit binnen de Mintos groep die optreedt als de emittent. Er zijn 2 manieren waarop Notes worden gecreëerd op basis van leningen:

 • In de directe structuur verkrijgt de emittent het eigendomsrecht op de vorderingen op leningen van de kredietverstrekker die deze leningen aan de kredietnemers heeft verstrekt.
 • In de indirecte structuur worden de leningen die aan de reeks Notes ten grondslag liggen, door een special entiteit binnen de Mintos groep aan de kredietverstrekker verstrekt. Deze leningen worden gedekt door leningen die de kredietverstrekker aan zijn kredietnemers heeft verstrekt. De indirecte structuur wordt toegepast wanneer er redenen zijn waarom de emittent de leningen niet van de kredietnemers kan verkrijgen.

Bovendien krijgt elke Note zijn eigen International Securities Identification Number (ISIN), verstrekt door een effectenbewaarnemer. ISIN-identificatiecodes ondersteunen de nauwkeurige en efficiënte vereffening en afwikkeling van effecten, evenals de verwerking van betalingen die tijdens de levenscyclus van een emissie worden verricht.

De minimumbelegging bedraagt € 50 per Notes Set. Elke belegging geeft blootstelling aan alle onderliggende leningen in de Set evenredig aan het leningbedrag.

Aflossingen en opgebouwde rente

Beleggers verdienen rendement uit de kasstromen van de leningen die aan de Notes ten grondslag liggen. Wanneer de kredietnemers terugbetalingen doen op een van de leningen, doet de kredietverstrekker een betaling aan de emittent, die op zijn beurt een betaling doet aan elke houder van de Notes bij Mintos.

De rente op Notes zal op dezelfde manier worden opgebouwd als de rente op vorderingen nu. Eerder hebben we beleggers geïnformeerd dat het mechanisme zal veranderen in een meer obligatieachtige structuur, maar we hebben een manier gevonden om de ervaring voor beleggers hetzelfde te houden als voorheen.

Veiligere beleggingen

Wanneer een belegger momenteel belegt in leningen bij Mintos, wordt er een op maat gemaakte overeenkomst van opdracht voor de lening gesloten tussen de belegger en de kredietverstrekker. Beleggingen via een overeenkomst van opdracht vallen niet onder regelgevend toezicht.

Notes daarentegen zijn gereglementeerde financiële instrumenten. Zodra de Notes worden vrijgegeven, zullen de beleggers bij Mintos worden beschermd door het MiFID II-kader voor beleggersbescherming, de Prospectusverordening, verpakte retailbeleggings- en verzekeringsproducten (PRIIP’s) en de wet op de beleggersbescherming.

Bovendien zullen de beleggers in Mintos worden beschermd door een nationaal beleggerscompensatiestelsel dat is opgesteld volgens de vereisten van de EU-richtlijn 97/9/EG. Indien Mintos nalaat beleggingsdiensten te verlenen, hebben particuliere beleggers recht op een compensatie van 90% van het onherroepelijke verlies dat voortvloeit uit het niet verlenen van de beleggingsdiensten, tot een maximum van € 20.000.

Het beleggerscompensatiestelsel compenseert beleggers niet voor verlies dat voortvloeit uit:

 • Veranderingen in de prijs van een belegging
 • Het in gebreke blijven van een kredietnemer, kredietverstrekker of emittent
 • Het ontbreken van een markt voor de aan- of verkoop van een belegging.

 

De nieuwe kaders van bescherming bij Mintos zijn alleen van toepassing op Notes en niet op het huidige type beleggingen in vorderingen, aangezien dit geen financiële instrumenten zijn.

Notes kunnen alleen worden gekocht door geregistreerde beleggers bij Mintos en kunnen alleen worden verkocht aan andere beleggers op de Secundaire Markt van Mintos. Ze worden niet verhandeld op een andere markt, beurs of handelsplatform. Notes zijn niet-volatiele instrumenten, dus hun waarde heeft niet de neiging om sterk te stijgen of te dalen. Er bestaat echter een risico dat een belegger geen koper kan vinden voor zijn/haar belegging en deze tot de vervaldatum moet aanhouden.

Prospectussen geven details over elke belegging

Als onderdeel van de nieuwe beleggingsopzet bij Mintos zullen beleggers toegang hebben tot uitgebreide prospectussen met informatie over de potentiële beleggingen in Notes.

Elk prospectus zal betrekking hebben op de leningen van een specifieke kredietverstrekker in een specifiek land. Eleving Moldova zal bijvoorbeeld één prospectus hebben, Eleving Letland zal een ander prospectus hebben. Er zullen geen grote veranderingen zijn in de ervaring van de belegger als het gaat om de hoeveelheid documentatie. Op dit moment heeft elke lening op Mintos zijn eigen lening ID. Voor Notes zal de ISIN-code de plaats innemen van de lening ID. Net als nu, zullen beleggers in staat zijn om rekeningafschriften, samenvattingen van de portefeuille en andere post-trading documenten te genereren binnen hun profiel.

Voordat de Notes aan beleggers kunnen worden aangeboden, zullen de prospectussen worden geregistreerd bij de Financial and Capital Market Commission (FCMC). De FCMC zal beoordelen of het prospectus voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie alvorens het goed te keuren. De prospectussen zullen voor de beleggers beschikbaar zijn op de website van Mintos. Ook zullen zij elk jaar worden vernieuwd om de informatie up-to-date te houden.

Definitieve voorwaarden zullen worden opgesteld voor elke reeks Notes en zullen gestandaardiseerde informatie bevatten – vervaldatum, valuta, bedrag en andere informatie die alle details omvat die beleggers kennen van de overeenkomsten van opdracht. Daarnaast zal er voor de beleggers een PRIIPs KID (key information document) gepubliceerd worden op het platform van Mintos dat betrekking heeft op alle Notes.

Overgang naar Notes

Notes zullen geleidelijk per kredietverstrekker worden ingevoerd. Mintos zal stoppen met het verkopen van opdrachten voor elke kredietverstrekker en beginnen met het verkopen van Notes. Vanaf dit moment worden de bestaande beleggingen in leningen via overeenkomsten van opdracht geleidelijk afgeschreven. Alle bestaande overeenkomsten van opdracht blijven van kracht en de hoofdsom en rente worden terugbetaald in overeenstemming met de bestaande contractuele voorwaarden.

Als een belegger bijvoorbeeld een maand voordat we Notes introduceren in een lening heeft belegd, kan de belegger de betreffende lening in zijn/haar portefeuille houden totdat deze volledig is afgelost.

We verwachten dat deze overgangsperiode niet langer dan 6 maanden zal duren en we willen de overgang graag nog sneller afronden.

Houd ons in de gaten voor de eerste Notes

We zijn van plan om deze maand de eerste Notes bij Mintos uit te brengen. Daarna zullen we een speciale pagina en veelgestelde vragen over Notes publiceren. Voel je vrij om deel te nemen aan de discussie op de Mintos gemeenschap, als je specifieke vragen hebt over Notes, waarvan je graag wilt dat wij ze voor de lancering behandelen.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner