Binnenkort: meer transparantie voor beleggers met de Mintos Risk Score

 • De Mintos Risk Score is een nieuw risicobeoordelingsmodel dat beleggingsmogelijkheden op Mintos beoordeelt.
 • Het zal de mate van transparantie en de inzichten voor beleggers vergroten
 • Naast de algemene score zullen beleggers 4 extra subscores zien (prestaties van de kredietportefeuille, efficiëntie van de kredietbeheerder, vermogen tot terugkoop en samenwerkingsstructuur)
 • Scores en abonnees zullen gebaseerd zijn op een volledig op punten gebaseerd numeriek model
 • De Mintos Risk Score en de bijgewerkte bestaande beoordelingen zullen in de tweede helft van oktober 2020 worden gepresenteerd

In 2018 introduceerden we Mintos Ratings, de eerste door Mintos ontwikkelde methode voor risicobeoordeling die we gebruiken om de financiële en operationele stabiliteit van kredietverstrekkers op ons platform weer te geven.

Sinds de lancering hebben we veel praktische ervaring opgedaan met deze methode en waardevolle feedback van onze beleggers gekregen. Daarom hebben we dit jaar gewerkt aan het verbeteren van de manier waarop we de risicogerelateerde zakelijke aspecten van beleggen op ons platform beoordelen en weergeven.

De Mintos Risk Score is een numerieke maatstaf die het risiconiveau van een bepaalde beleggingsmogelijkheid weergeeft. Het is het totaal van vier subscores die worden samengevat en uitgedrukt door middel van een statistisch risicobeoordelingsmodel.

Lees verder voor meer informatie over subscores 

Een nieuw en verbeterd niveau van transparantie

Over het algemeen zorgt de Mintos Risk Score voor meer transparante informatie voor beleggers die nodig is voor het beoordelen van beleggingsmogelijkheden en het nemen van beslissingen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste voordelen van de Mintos Risk Score voor beleggers:

 • Meer gedetailleerd overzicht

De Mintos Risk Score zal per kredietverstrekker worden weergegeven. De algemene score is gebaseerd op vier subscores die worden toegewezen aan vier verschillende onderdelen van de geëvalueerde beleggingsmogelijkheid: Prestaties van de kredietportefeuille, efficiëntie van de kredietbeheerder, vermogen tot terugkoop, samenwerkingsstructuur. Deze vier subscores resulteren in de Mintos Risk Score – de algemene score die wordt berekend door de punten van de subscores tegen elkaar af te wegen: 40% prestaties van de kredietportefeuille, 25% efficiëntie van de kredietverstrekker, 25% vermogen tot terugkoop, 10% samenwerkingsstructuur.

 • Meer inzicht in de prestaties van de kredietportefeuille

In onze samenwerking met een kredietverstrekker besteden we veel aandacht aan de kwaliteit en prestaties van de kredietportefeuille. De kwaliteit van de kredietportefeuille hangt direct af van de aflossingen van de kredietnemer en is dus een zeer belangrijke indicator voor de dynamiek rondom uitbetalingen aan beleggers bij Mintos. Met de Mintos Risk Score geven we inzicht in de prestaties van de kredietportefeuille door er een subscore aan toe te wijzen. Beleggers kunnen daardoor de stand van een bepaalde kredietportefeuille vergelijken met andere kredietportefeuilles die beschikbaar zijn op het platform van Mintos en beter afgewogen beleggingsbeslissingen nemen.

 • Meer transparantie over de kredietverstrekker

Doorgaans zal de kredietverstrekker de lening verstrekken, beheren en de beleggers de terugkoopregeling bieden. Als gevolg daarvan hebben we deze handelingen in twee verschillende subscores opgedeeld (Efficiëntie van de kredietbeheerder en Vermogen tot terugkoop) om de beleggers een betere en meer gedetailleerde beoordeling te geven.  In sommige gevallen kan het beheer van de lening en de terugkoop worden verzorgd door andere bedrijven dan het bedrijf dat de lening heeft verstrekt. Door de introductie van subscores kunnen beleggers verschillende aspecten van de opzet van de belegging beoordelen, zelfs als de diensten door meerdere organisaties worden geleverd. 

 • Nieuw: een overzicht van de juridische opzet van de samenwerking met de kredietverstrekker

Een aanvulling op onze risicobeoordeling is de beoordeling van de juridische opzet die de samenwerking tussen de kredietverstrekker en Mintos als vertegenwoordiger van beleggers definieert. Dit onderdeel blijkt erg belangrijk te zijn in een tijd van onrust op de markt, omdat het helpt bij het beoordelen van  mogelijkheden tot terugvordering. We besteden hier bijzondere aandacht aan en wijzen er een zelfstandige subscore aan toe om deze informatie op transparante wijze met beleggers te delen.

 • Volledig numeriek model

De risico subscores en scores van Mintos worden berekend op basis van ons statistische risicobeoordelingsmodel en alle invoer voor deze berekeningen is numeriek.

De methode van de Mintos Risk Score

De methode van de Mintos Risk Score is complex door de hoeveelheid informatie die wordt verwerkt, maar eenvoudig als het gaat om de waarde die het aan beleggers presenteert. Het is in de eerste plaats bedoeld om beleggers meer inzicht te geven in een bepaalde beleggingsmogelijkheid. 

Illustratie: voorbeeld van scores en subscores op de pagina Kredietverstrekker bij Mintos

Openbaar beschikbare informatie en informatie verzameld via due diligence en monitoring wordt gebruikt in een statistisch risicobeoordelingsmodel. Dit resulteert in 4 subscores: prestaties van de kredietportefeuille, efficiëntie van de kredietbeheerder, vermogen tot terugkoop en samenwerkingsstructuur. Deze 4 subscores geven een gemiddelde waarde, die wordt weergegeven als de Mintos Risk Score.

Laten we er meer over leren.

1. Prestaties van de kredietportefeuille

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de portefeuille vergelijken we de verhouding van niet-renderende leningen, het jaarlijkse kostenpercentage en de looptijd van de operationele kosten die direct aan de portefeuille verbonden zijn. Naast andere indicatoren voor de gezondheid van de portefeuille kijken we grondig naar de historische prestaties van de kredietportefeuille van de kredietverstrekker. De subscore van de prestaties van de kredietportefeuille wordt berekend op basis van informatie over:

 • Kwaliteit van de portefeuille
 • Historische en actuele tendensen in de terugbetaling van leningen
 • Historische en actuele verliespercentages
 • Uitgiftevolumes
 • Reputatie en anciënniteit
 • Productkenmerken (bijv. liquiditeit van het onderpand)

2. Efficiëntie van de kredietbeheerder

Via deze subscore meten we de efficiëntie van de kredietbeheerder als het gaat om het incasseren van betalingen van kredietnemers. De competentie van de kredietbeheerder wordt uitgedrukt in een subscore die een samenvatting weergeeft van de beoordeling van:

 • Bedrijfsprocedures, naleving en kwaliteitscontrole
 • Beheer van het bedrijf en interne risicobeheersing
 • Structuur en processen van kredietbeheer
 • Beheer van niet-renderende leningen

In sommige gevallen kan de kredietbeheerder een andere organisatie zijn dan de kredietverstrekker.

3. Vermogen tot terugkoop

Deze subscore meet het vermogen tot terugkoop en is een samenvatting van het vermogen van de debiteur om contractuele verplichtingen na te komen, te voorzien in liquiditeitsbehoeften en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal. We berekenen deze subscore op basis van:

 • Financieel profiel, prestaties en prognoses
 • Ervaring van het management
 • De zakelijke wet- en regelgeving en de juridische omgeving
 • Diversificatie van inkomstenstromen en regio’s 

In uitzonderlijke gevallen kan de terugkoop de verantwoordelijkheid zijn van een bedrijf dat verschilt van zowel de kredietverstrekker als de kredietbeheerder. Zelfs als dergelijke gevallen zich voordoen, zal het met het huidige risicobeoordelingsmodel mogelijk zijn om inzicht te krijgen in het standpunt van alle betrokken bedrijven. 

4. Samenwerkingsstructuur

De samenwerkingsstructuur subscore beoordeelt de juridische opzet tussen de kredietverstrekker en Mintos. Factoren die met deze subscore worden beoordeeld, samengevat en uitgedrukt zijn:

 • Toegang tot kasstromen die zijn gerelateerd aan kredietnemers
 • Invorderbaarheid op basis van de juridische opzet
 • Transparantie van de samenwerkingsstructuur voor beleggers

Mintos Risk Score als numerieke schaal 

De numerieke schaal voor de Mintos Risk Score varieert van 10 (laag risico) tot 1 (hoog risico). Hetzelfde bereik en dezelfde waarden worden toegewezen aan de risico subscores van Mintos.

Alle scores en subscores hebben hetzelfde bereik, maar met een verschil in interpretatie

Scores van 1 tot 4 worden beschouwd als hoog risico, scores van 5 tot 7 als gemiddeld risico en scores van 8 tot 10 als laag risico.

Op de komende webpagina voor de Mintos RIsk Score, zal later meer informatie worden gedeeld over wat elk van deze intervallen betekent voor het risico van een specifieke beleggingsmogelijkheid.

Wanneer een kredietverstrekker wordt geschorst of in gebreke blijft op het platform van Mintos, krijgt het de status Geschorst of In gebreke gebleven. In dergelijke gevallen zal de getoonde waarde, in plaats van de score, Score ingetrokken (SI) zijn. De score wordt ook ingetrokken bij een gebrek aan informatie over het specifieke aspect van het bedrijf dat nodig is voor de berekening van de subscore, en wanneer er sprake is van een langdurige inactiviteit van de kredietverstrekker op het platform (bijv. voor een lange tijd geen actieve leningen). Beleggers kunnen meer informatie over deze statussen vinden in de komende Veelgestelde Vragen over de Mintos Risk Score. 

Waar je de Mintos Risk Score kunt zien 

De eerste versie van de Mintos Risk Score zal in de tweede helft van oktober 2020 op Mintos worden gelanceerd. Het zal worden toegevoegd aan de pagina van de kredietverstrekkers op het platform en beleggers zullen de algemene score en de subscores voor alle vier de beoordeelde aspecten van de beleggingsmogelijkheid direct op die pagina kunnen zien. Dezelfde informatie zal beschikbaar zijn op de pagina’s van de afzonderlijke kredietverstrekkers, onder de details van het land. 

Een bijgewerkte versie volgt later in november en zal de 4 subscores op andere plekken toevoegen. Scores zullen een nieuwe filteroptie worden bij het selecteren, beleggen of bekijken van leningen op het platform van Mintos. De Mintos Risk Score zal de vorige Mintos Rating op het hele platform vervangen. 

Houd er rekening mee dat de Mintos Risk Score wordt gebruikt als een interne risicobeoordeling en relevant is voor de risicobeoordeling van de beleggingsmogelijkheden op het platform van Mintos. Het moet niet worden vergeleken met andere risicobeoordelingssystemen (bijv. Fitch Ratings).

We zullen je herinneren aan de Mintos Risk Score en de wijzigingen van je beleggingsstrategieën als de datum van de lancering dichter bij is.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner