Capitalia rozszerza swoją ofertę dla inwestorów Mintos udostępniając pożyczki dla przedsiębiorstw zabezpieczone zapasami samochodów na rynku

Z przyjemnością dzielimy się dwiema wspaniałymi wiadomościami od Capitalia, działającej w krajach bałtyckich firmy pożyczkowej zajmującej się udzielaniem pożyczek dla przedsiębiorstw, której rating na Mintos jest na poziomie B+.

Capitalia rozszerzyła swoją ofertę, finansując szybko rozwijającą się spółkę zależną Grupy Longo, Car Stock LVA i udostępniając pożyczki samochodowe inwestorom na Mintos. 

Założona w 2017 roku, Grupa Longo Group jest działającym w krajach bałtyckich detalicznym sprzedawcą samochodów używanych. Firma wyróżnia się, oferując klientom pełną przejrzystość historii serwisowania samochodów, a także dwumiesięczną gwarancję (lub 3 000 km). Grupa Longo kupuje samochody od dużych partnerów w Europie Zachodniej, eksportuje je do krajów bałtyckich, a następnie odsprzedaje w swoich placówkach detalicznych znajdujących się w Rydze, Wilnie i Tallinie. Niektórzy inwestorzy kapitałowi Grupy Longo i Mintos są tymi samymi inwestorami.

 W krótkim czasie, Grupa Longo zdobyła znaczący udział w rynku charakteryzującym się znaczącym rozdrobnieniem, osiągając sprzedaż na poziomie prawie 200 samochodów miesięcznie. Dzięki finansowej pomocy ze strony Capitalia, firma będzie mogła jeszcze bardziej zwiększyć swój rozwój:

Edgars Cērps, prezes Grupy Longo: „Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem współpracy z firmą Capitalia, jednym z najbardziej uznanych pożyczkodawców oferujących pożyczki dla przedsiębiorstw w krajach bałtyckich. Współpraca ta umożliwi nam dalszy szybki rozwój również w 2020 roku. Z niecierpliwością czekamy na dalsze zwiększanie naszej działalności, a współpraca z Capitalia z pewnością nam w tym pomoże”.

Inwestorom zaoferowane zostaną pożyczki w wysokości od 3 000 do 20 000 EUR z okresem spłaty wynoszącym 4 miesiące. Każda pożyczka zostanie udzielona na zakup i odsprzedaż określonego pojazdu, przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 9–11%. (Capitalia zachowa 5% udział w każdej pożyczce, która zostanie zabezpieczona zastawem na wszystkich aktywach firmy Car Stock LVA. Ponadto, firma Capitalia ma zastaw na 100% udziałów w firmie Car Stock LVA o wartości księgowej wynoszącej 500 000 EUR. Pożyczki nie będą objęte gwarancją odkupu.

Pożyczki Capitalia EFI – teraz z gwarancją odkupu

W ubiegłym roku firma Capitalia współpracowała z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w celu zapewnienia instrumentu gwarancyjnego dla finansowania małych przedsiębiorstw w krajach bałtyckich. Od uruchomienia tego programu, Capitalia sfinansowała ponad 70 firm na łączną kwotę 800 000 EUR wraz z gwarancją ze strony EFI. Firma Capitalia oferuje te pożyczki inwestorom Mintos od 2019 roku.

Aby nadal wspierać rozwój małych firm w krajach bałtyckich, firma Capitalia będzie teraz oferować pożyczki z gwarancją EIF inwestorom Mintos mające gwarancję odkupu udzieloną przez firmę Capitalia SE. Capitalia nadal zachowa wysoki udział w każdej pożyczce wynoszący 20%. Pożyczki z gwarancją odkupu będą oferowane z oprocentowaniem na poziomie 6-8%. Dla inwestorów Mintos oznacza to, że w przypadku braku spłaty pożyczki inwestorzy otrzymają zwrot kapitału wraz z naliczonymi odsetkami 60 dni do daty opóźnienia w jej spłacie.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest głównym europejskim dostawcą finansowania ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz spółek o średniej kapitalizacji. EFI zapewnia źródła finansowania, m.in. w postaci kapitału własnego, długu i mikrofinansowania poprzez swoją rozległą sieć wybranych pośredników finansowych w 28 państwach członkowskich UE i poza nią. EFI ma ocenę AAA przyznaną przez wszystkie trzy główne agencje ratingowe oraz silną bazę kapitałową w wysokości 4,5 mld EUR. 

Rating ten opiera się na statusie EFI jako wielostronnego banku rozwoju, co, m.in. uwzględnia stabilną strukturę akcjonariatu, silną pozycję płynnościową i brak niespłaconego zadłużenia. Odzwierciedla on dobre zarządzanie EFI oraz ostrożne zarządzanie ryzykiem. EFI jest częścią grupy EBI. EFI jest w 59,9% własnością Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), 28,1% stanowi własność Unii Europejskiej za pośrednictwem Komisji Europejskiej (KE), a 12% należy do 30 publicznych i prywatnych instytucji finansowych.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner