Capitalia współpracuje z EFI by zapewnić gwarancje dla niespłacanych pożyczek udostępnianych na platformie Mintos

Jako jedna z pierwszych firm pożyczkowych, które dołączyły do platformy Mintos, Capitalia, która oferuje pożyczki dla biznesu udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), nawiązała współpracę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), aby móc oferować gwarancje, których celem jest zapewnienie wsparcia dla małych przedsiębiorstw na Łotwie, Litwie i w Estonii w łącznej wysokości wynoszącej 10 mln EUR. Europejski Fundusz Inwestycyjny jest agencją, która została utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Unię Europejską w celu zapewnienia finansowania dla MŚP we wszystkich krajach członkowskich.

Dzięki tej gwarancji, MŚP będą miały większy dostęp do finansowania rozwoju prowadzonej przez nie działalności. Będzie ona również oferować dodatkowy poziom zmniejszania ryzyka ponoszonego przez inwestorów działających na platformie Mintos, którzy inwestują w pożyczki udzielane przedsiębiorstwom przez firmę pożyczkową Capitalia.

Jak działa gwarancja EFI?

Gwarancja EFI (czyli ubezpieczenie) funkcjonuje na podobnej zasadzie, jak gwarancja wykupu, która jest dostępna na platformie Mintos. Posiada ona jednak pewne unikalne cechy. Gwarancja EFI obejmuje kapitał oraz odsetki, maksymalnie do trzech miesięcy w przypadku niespłacanych pożyczek. W każdym kwartale, firma Capitalia będzie występować do EFI odnośnie do jego zobowiązań wynikających z gwarancji, a następnie, w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku, EFI dokona wypłat na rzecz inwestorów działających na platformie Mintos, którzy posiadają niespłacane pożyczki udostępnione przez firmę Capitalia.

Ponadto, w przypadku wszystkich pożyczek udzielanych przez firmę Capitalia, które posiadają gwarancję EFI, pożyczkodawca zachowa 20% udział w każdej pożyczce, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów. Udział ten zastępuje zwyczajowe 5%, które pożyczkodawca zachowuje w przypadku pozostałych pożyczek udostępnianych na platformie Mintos. Gwarancja EFI obejmuje pozostałe 80% pożyczki, które stanowią udział inwestora, a którego wielkość została ograniczona do kwoty 800.000 EUR. W konsekwencji, pożyczki te są bardziej bezpieczne dla inwestorów, lecz z tego też względu, uzyskają oni niższą roczną stopę zwrotu netto wynoszącą 6-8%.

Na rynku, wszystkie pożyczki posiadające gwarancję EFI będą wciąż widoczne jako pożyczki bez gwarancji wykupu. Jednakże, w przypadku pożyczek z gwarancją będą w sekcji „podział pożyczek” posiadać ikonkę. Zob. zdjęcie poniżej.

Które pożyczki kwalifikują się do objęcia gwarancją EFI?

Zgodnie z przepisami, EFI zapewni finansowanie dla MŚP, których obroty wynoszą mniej niż 2 mln EUR i które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. Wszelkie negatywne pozycje dotyczące zadłużenia, w tym zadłużenia z tytułu podatków lub symptomy trudności finansowych, będą dyskwalifikować daną firmę z ubiegania się o udzielenie gwarancji. W ramach tego programu, firmy będą mogły otrzymać finansowanie w maksymalnej wysokości wynoszącej 25.000 EUR każda.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że firma Capitalia jest pierwszą prywatną instytucją z sektora alternatywnego finansowania w krajach bałtyckich, która została zakwalifikowana do tego cieszącego się uznaniem programu gwarancyjnego. Zawarcie tej umowy z EFI oznacza, że będziemy w stanie udzielać pożyczek przedsiębiorstwom oferując bardziej korzystne stopy oprocentowania oraz bez wymagań dotyczących zabezpieczeń” – wyjaśnia Juris Grišins, dyrektor z firmy Capitalia.

Inwestując w pożyczki udzielane przez firmę Capitalia, nie tylko dokonujecie dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, lecz również pomagacie wspierać MŚP w krajach bałtyckich. Jeśli korzystacie z narzędzia Auto Invest i chcecie skorzystać z tej okazji do inwestowania w pożyczki, musicie dokonać odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner