Capitalia zahájila spolupráci s EIF, která bude poskytovat záruky proti defaultu půjček na Mintos

Společnost Capitalia je jeden z prvních poskytovatelů půjček, který se připojil na platformu Mintos. Capitalia na platformě nabízí podnikatelské úvěry poskytnuté malým a středním podnikům (SMEs) a nedávno uzavřelo partnerství s Evropským investičním fondem (EIF), který poskytne záruku proti defaultu na podporu malých podniků v Lotyšsku, Litvě a Estonsku v celkové výši 10 milionů EUR. Evropský investiční fond je agenturou Evropské investiční banky a Evropské unie pro poskytování financování malým a středním podnikům v členských zemích.

Díky této záruce budou mít malé a střední podniky více dostupné financování pro svůj růstu. Tato záruka bude také znamenat další snížení rizika pro Mintos investory v případě investic do podnikatelských úvěrů společnosti Capitalia.

Jak záruka od EIF funguje?

Princip záruky (či pojištění) od EIF je podobný garanci zpětného odkoupení, který je k dispozici na platformě Mintos, má však svá specifika. Záruka EIF u půjček v defaultu pokrývá jistinu a úroky až za tři měsíce. Každé čtvrtletí Capitalia informuje EIF o jeho závazcích z garance a dva měsíce na to dostanou Mintos investoři, kteří mají půjček od společnosti Capitalia v defaultu, platbu od EIF.

Zároveň u všech půjček společnosti Capitalia, které budou mít garanci od EIF, si společnost ponechá 20 %, jako kůži ve hře. To je změna oproti obvyklým 5 %, které si společnost ponechá u svých ostatních dostupných půjček na Mintos tržišti. Záruka EIF pokrývá zbylých 80 % úvěru, který patří investorům, a je omezena na 800 000 EUR. Důsledkem garance, budou tyto půjčky pro investory bezpečnější, ale budou mít nižší čistý roční výnos okolo 6-8 %.

Na tržišti budou všechny půjčky s garancí od EIF zobrazeny, jako úvěry bez garance zpětného odkoupení, nicméně úvěry s garancí od EIF budou ve shrnutí investic obsahovat ikonu zobrazenou níže.

Které půjčky budou mít garanci od EIF?

EIF uvádí, že chce poskytovat finanční prostředky malým a středním podnikům, které mají nižší obrat než 2 miliony EUR a nemají více než 9 zaměstnanců. Jakékoliv vadné dluhové položky, včetně dluhů na daních, nebo známky finančních potíží, vyloučí společnost z přijetí záruky. V rámci tohoto programu budou společnosti moci získat až 25 000 EUR.

„Jsme velmi potěšeni, že Capitalia je první soukromou společností alternativního financování v Pobaltí, která se kvalifikovala pro tento seriózní program záruk. Důsledkem této dohody s EIF budeme moci poskytovat podnikatelské úvěry za výhodnějších podmínek a bez požadavků na zajištění,“ vysvětluje Jurijs Grišins, manažer společnosti Capitalia.

Investováním do půjček od společnosti Capitalia nejen diverzifikujete své investiční portfolio, ale také pomůžete malým a středním podnikům v Pobaltí. Pokud používáte Auto Invest a chcete využít této příležitosti, nezapomeňte odpovídajícím způsobem aktualizovat nastavení nástroje Auto Invest.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner