Creamfinance nadal rozwija się na platformie Mintos, udostępniając pożyczki osobiste udzielane w Polsce!

Z radością informujemy, że obecnie na platformie Mintos oferowane są nowe możliwości inwestycyjne z Polski! Firma pożyczkowa Creamfinance, która od 2015 roku należy do rodziny firm dostępnych na platformie Mintos, właśnie udostępniła na naszym rynku pożyczki osobiste udzielane w Polsce.

Za pośrednictwem swojego polskiego podmiotu, firmy pożyczkowej Creamfinance Poland, udostępnia on swoje krótkoterminowe pożyczki osobiste pod marką Lendon i ExtraPortfel. Od założenia w 2013 roku, spółka udzieliła 754.045 pożyczek o wartości wynoszącej około 285 mln EUR. Według stanu na kwiecień 2019 roku, wartość netto portfela pożyczek firmy Creamfinance Poland wynosiła 21 mln EUR.

„Bardzo cenimy sobie naszą współpracę z Mintos w innych krajach i dlatego też, jesteśmy przekonani, że jest to skuteczny sposób na pozyskiwanie części niezbędnego dla nas finansowania. Ponadto, widzimy, że platforma Mintos staje się coraz bardziej rozpoznawalna w sektorze fintech w Polsce i dlatego też, jesteśmy przekonani, że fakt ten, w połączeniu z naszą dobrze rozpoznawalną marką (Lendon), umożliwi nam pozyskanie nowych, atrakcyjnych pod względem ceny środków kapitałowych, co również będzie atrakcyjne dla inwestorów.”

Możliwości inwestycyjne oferowane przez Creamfinance Poland na platformie Mintos

Obecnie, firma Creamfinance udostępnia na rynku Mintos pożyczki udzielane w Gruzji, na Litwie, w Czechach oraz Danii — są to zarówno niezabezpieczone pożyczki spłacane w jednej racie, jak również pożyczki konsumenckie spłacane w ratach.

Korzystając z najnowszej oferty firmy, już teraz inwestorzy mogą inwestować w udostępniane przez firmę Creamfinance Poland pożyczki udzielane zarówno w euro (EUR), jak i złotówkach (PLN). Na rynku Mintos firma udostępnia pożyczki w wysokości od 24 EUR do 1.400 EUR, tj. od 100 PLN do 6.000 PLN, o terminach spłaty wynoszących do 45 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznych stóp zwrotu netto do 10%, zarówno w przypadku udzielanych przez firmę pożyczek w EUR, jak i w PLN.

Wszystkie pożyczki udostępniane przez Creamfinance Poland posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie 60 dni lub więcej, firma pożyczkowa wykupi ją od inwestora. Dodatkowo, pożyczkodawca zachowa i utrzyma 5-proc. udział w każdej pożyczce udostępnianej na platformie Mintos, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

Za rok zakończony 31 grudnia 2018, według sprawozdania finansowego firmy, Grupa Creamfinance osiągnęła roczne przychody w wysokości 59 mln EUR. Według stanu na koniec 2018 roku, Grupa Creamfinance od 2012 roku udzieliła pożyczek w łącznej wysokości wynoszącej 574 mln EUR.

Nie przegap tej znakomitej okazji do inwestowania w udzielane przez Creamfinance Poland pożyczki osobiste i ratalne. Jeśli preferowaną przez Ciebie metodą inwestycyjną na platformie Mintos jest korzystanie z narzędzia Auto Invest, nie zapomnij dokonać odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner