CreamFinance ziņo par rekordlielu 3,4 milj. eiro tīro peļņu 2021. finanšu gadā

CreamFinance ziņo, ka 2021. gadu tas noslēdza ar rekordaugstiem rezultātiem, tīrajai peļņai sasniedzot 3,4 miljonus eiro, kas ir labākais rādītājs grupas vēsturē. Uzņēmums arī informē, ka tas turpināja uzlabot šos rezultātus arī 2022. gada 1. ceturksnī. CreamFinance ir sniedzis šādu darbības un finanšu informāciju:

2021. finanšu gada rezultāti

Lai gan gada ieņēmumi 2021. gadā nedaudz samazinājās par 9% salīdzinājumā ar 2020. gadu (2021. gadā tie bija 45,4 miljoni eiro), grupas rentabilitātes pieaugumu var skaidrot ar darbības efektivitātes un riska novērtēšanas uzlabošanos pēc COVID-19 pandēmijas pirmā gada.

2021. gadā atguvās arī kredītu izsniegšanas apmēri – 2021. gada decembrī salīdzinājumā ar 2020. gada decembri tika izsniegti par 23% lielāki apjomi, un kopumā 2021. gadā pamatsummās tika izsniegts 161 miljons eiro. Tā rezultātā neto kredītportfeļa pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gadu sasniedza 16,2%, 2021. gada beigās sasniedzot 35 miljonus eiro.

Pašu kapitāla un aktīvu attiecība ir vēl vairāk nostiprinājusies, sasniedzot 22,1 % (4,5 % pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gadu).

Grupas spēcīgais sniegums turpinājās arī 2022. gada 1. ceturksnī, ceturkšņa tīrajai peļņai sasniedzot 1,3 miljonus eiro.

Situācija saistībā ar karu Ukrainā

Kopš kara sākuma CreamFinance  nav saskāries ar nekādiem darbības traucējumiem. Tomēr grupa turpina katru dienu uzraudzīt situāciju, analizē iespējamo ietekmi uz tās darbību, kā arī attiecīgi sagatavo un īsteno plānus.

Finanšu dati

Peļņa un zaudējumi

2022 Q1

2021, €

2020, €

Ieņēmumi

14 138 508

45 436 932

49 990 588

Bruto peļņa

6 124 903

19 487 417

15 065 135

Saimnieciskās darbības peļņa

1 465 869

4 608 643

402 132

Tīrā peļņa

1 322 298

3 403 510

-829 213

2022 Q1

2021, €

2020, €

Ieņē-mumi

14 138 508

45 436 932

49 990 588

Bruto peļņa

6 124 903

19 487 417

15 065 135

Saim-niecis-kās darbī-bas peļņa

1 465 869

4 608 643

402 132

Tīrā peļņa

1 322 298

3 403 510

-829 213

Bilance

2022 Q1

2021, €

2020, €

Neto portfelis

37 540 756

35 011 156

30 157 632

Aktīvu kopsumma

65 579 963

66 248 576

62 984 029

Kopējais pašu kapitāls

15 930 850

14 693 268

11 075 907

Pašu kapitāls / aktīvi

24%

22%

18%

Par CreamFinance

Patērētāju finanšu pakalpojumu sniedzējs CreamFinance koncentrējas uz atbilstošiem datiem ar pievienoto vērtību jeb Smart Data. Lai veiktu ātru aizdevumu izvērtēšanu, tiek izmantoti progresīvi algoritmi un mašīnmācīšanās iespējas, kas uzņēmumam ļauj ātri un uzticami nodrošināt ļoti personalizētu patēriņa kredītu izsniegšanas procesu. CreamFinance mērķis ir kļūt par viena klikšķa aizdevumu izsniedzēju patērētājiem visā pasaulē. Šobrīd uzņēmums darbojas piecās valstīs (Latvijā, Polijā, Čehijā, Meksikā un Spānijā), savukārt tā IT birojs atrodas Austrijā. Cream Finance Holding LTD nodrošina grupas garantiju. Tas nozīmē, ka tas nodrošinās atpirkšanas saistību izpildi.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner