Creditter, jedna z najlepszych internetowych firm pożyczkowych w Rosji, dołącza do Mintos

Creditter (poprzednio SmartCredit) – internetowy pożyczkodawca z Rosji dołącza do rodziny Mintos. Inwestorzy mogą teraz inwestować w krótkoterminowe pożyczki udzielane przez firmę i uzyskiwać roczne stopy zwrotu netto do 11% w EUR i 17% w RUB.

Usługa SmartCredit została stworzona w 2014 roku w celu zwiększenia dostępności, wygody, szybkości i bezpieczeństwa uzyskiwania mikropożyczek online przez różne grupy klientów. W 2019 roku, SmartCredit przeprowadziła restrukturyzację i rebranding firmy w celu wykorzystania doświadczeń i wiedzy zdobytej przez lata. W rezultacie stworzono nową markę Creditter, poprawiono wygląd i użyteczność strony internetowej, uwzględniając najnowsze trendy panujące w branży.

W wyniku tych zmian, proces udzielania pożyczki stał się szybszy i wygodniejszy dla pożyczkobiorców, a projekt nowej marki przyciąga coraz więcej klientów.

Mająca siedzibę w Moskwie, firma Creditter zatrudnia około 200 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Od momentu jej powstania, wartość udzielonych mikrokredytów wyniosła 50 mln EUR, a obecny portfel pożyczkowy netto wynosi 2,6 mln EUR. W skumulowanej bazie klientów znajduje się ponad 1 milion klientów.

Przeciętny klient to mężczyzna w wieku 30 lat, z wyższym wykształceniem i miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 500 EUR. Creditter podlega silnemu nadzorowi ze strony Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej (CBR) i ma status spółki mikrofinansowej (MFC), co oznacza, że może przyjmować depozyty od inwestorów prywatnych.

Creditter zmniejsza ryzyko dzięki innowacjom

Model biznesowy firmy opiera się na autorskim modelu oceny zdolności kredytowej klientów, co pozwala na pracę przy niższym ryzyku i jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności, a także na obsługę dużej liczby klientów. W swoich działaniach firma kieruje się zasadami odpowiedzialności i przejrzystości, zarówno wobec klientów, jak i partnerów firmy.

Creditter na Mintos

Wysokość krótkoterminowych pożyczek udzielanych w Rosji przez Creditter wynosi od 30 do 400 EUR, a okres spłaty od 7 do 30 dni. Średnia wysokość pożyczki to 150 EUR.

Aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, Creditter zachowa 10% udział w każdej pożyczce udostępnianej na Mintos. Wszystkie pożyczki udzielane przez Creditter są objęte gwarancją odkupu, co oznacza, że Creditter zobowiązuje się dokonać ich odkupu, w przypadku wystąpienia zaległości w ich spłacie.

Biorąc pod uwagę wymogi prawne i interesy inwestorów, inwestorzy będą mogli uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy Creditter, inwestując w pożyczki udzielane przez Mintos Finance Estonia na rzecz Mintos Finance LV.

Spłata każdej pożyczki udzielone przez Mintos Finance Estonia na rzecz Mintos Finance LV będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej przez Mintos Finance LV na rzecz firmy Creditter, która z kolei będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez Creditter. Pożyczki Mintos Finance Estonia będą bezpośrednio zabezpieczone zastawem na roszczeniach wynikających z pożyczek udzielonych przez firmę Creditter pożyczkobiorcom. Szczegółowy opis nowej struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Na Mintos firma Creditter otrzymała Mintos rating na poziomie „C +”.

Nie przegap tej znakomitej okazji do inwestowania w krótkoterminowe pożyczki z Rosji udzielane przez Creditter. Pamiętaj, aby w swoim portfelu uwzględnić pożyczki udzielane przez Creditter.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner