Darbības pārskats: jaunās Mintos stratēģijas pirmajās 10 dienās kopš palaišanas

Ņemot vērā investoru vēlmes un ieteikumus par Invest & Access, mēs nesen izstrādājām jaunas Mintos investīciju stratēģijas. Galvenās funkcionalitātes iedvesmoja investoru izplatītākie ieradumi, veidojot savus Auto Invest portfeļus. Invest & Access ir aizstātas ar trim jaunām stratēģijām – diversificētā, konservatīvā un augstas ienesības – kas piedāvā plašāku preferenču klāstu gan pieredzējušiem investoriem, gan jaunpienācējiem. Esošie Invest & Access konti tika migrēti uz Invest & Access vislīdzīgāko jauno stratēģiju – diversifikācijas.

Pirmo 10 dienu rezultāti

Desmit dienu laikā kopš jauno stratēģiju palaišanas 13. augustā, 72% jauno investoru, kas pievienojās Mintos, aktivizēja vismaz vienu no tām. Vislielāko piekrišanu ieguva diversificētā stratēģija, kas ir tiešs Invest & Access pēctecis – to savos portfeļos iekļāva 48% jauno investoru. Tai seko konservatīvā stratēģija, ko izmanto 29% investoru, savukārt augstas ienesības stratēģiju izvēlējās 21% jauno investoru. Pašlaik kopumā 35% Mintos investoru kā vienu no Mintos produktiem savu investīciju portfeļu pārvaldīšanai izmanto diversificēto, konservatīvo vai augstas ienesības stratēģiju.

Pēc neatmaksāto investīciju apjoma vispopulārākā stratēģija visu Mintos investoru vidū ir konservatīvā stratēģija, kam seko augstas ienesības un diversificētā stratēģija.

Laika posmā no 2020. gada 13. līdz 23. augustam investori, izmantojot kādu no jaunajām Mintos stratēģijām, ir investējuši vairāk nekā 5 miljonus eiro.

Apskatīsim detalizētāk jauno stratēģiju darbības rezultātus pirmajās desmit dienās pēc to palaišanas.

Diversificētā

 

Diversificētās stratēģijas algoritms nodrošina vislielāko investīciju diversifikāciju. Šī stratēģija investīcijas sadala starp aizdevumiem ar un bez atpirkšanas garantijas, kurus izsniedz visi Mintos pieejamie aizdevēji ar reitingu A+ līdz C-.

Pašlaik vidējā svērtā procentu likme, vērtējot ar diversificēto stratēģiju veiktās neatmaksātās investīcijas, ir 9,8%, bet augstākā procentu likme ir 25%. Vidējā investētā summa starp visiem investoriem, kuri investē ar diversificēto stratēģiju, ir  893 eiro.

Skaitot arī migrētos Invest & Access portfeļus, neatmaksāto investīciju apjoms šajā stratēģijā ir vairāk nekā 62 miljoni eiro.

Konservatīvā

 

Konservatīvā stratēģija tika izstrādāta, lai investētu aizdevumos ar atpirkšanas garantiju no A+ līdz B- reitinga aizdevējiem ar vislabāko portfeļa kvalitāti, kurā 80% aizdevumu ir atbilstoši grafikam, bet procesā esošie maksājumi sastāda mazāk nekā 10%. Tās galvenais mērķis ir palīdzēt investoriem izveidot noturīgāku portfeli. Vidējā procentu likme, vērtējot neatmaksātās investīcijas, pašreizējā konservatīvajā stratēģijā ir 9,9%. Investori, kuri Mintos platformā izmanto konservatīvo stratēģiju, vidēji ir investējuši kopumā 1530 eiro (ieskaitot citus investīciju produktus).

Augstas ienesības

 

Augstas ienesības stratēģija atlasa aizdevumus ar top 60% procentu likmēm un ar atpirkšanas garantiju no aizdevējiem ar A+ līdz C- reitingu. Tā tika izveidota investoriem, kuri savos investīciju portfeļos prioritāti piešķir ienesīgumam.

Mēs novērojām, ka to investoru skaits, kuri ir investējuši ar augstas ienesības stratēģiju, ir nedaudz lielāks par tiem, kuri investēja ar konservatīvo stratēģiju, taču viņu investētās summas ir mazākas – vidējā investētā summa ar augstas ienesības stratēģiju ir 640 eiro.

Tā kā viens no augstas ienesības stratēģijas kritērijiem ir atlasīt aizdevumus ar atpirkšanas garantiju, tad augstākā procentu likme tajā ir 23%. Savukārt zemākā procentu likme šajā stratēģijā ir 12%. Rezultātā vidējā procentu likme, vērtējot neatmaksātās investīcijas, Mintos augstas ienesības stratēģijā ir 12,5%.

Mintos stratēģijas ir pilnībā automatizēts investēšanas veids. Pēc tam, kad investors ir noteicis investīciju mērķa apmēru, viņš saņem aizdevumu portfeli, kas ir diversificēts atbilstoši katras stratēģijas prioritātēm. Mintos stratēģijas ir pieejamas tikai investīcijām eiro valūtā. Tās investoriem piedāvā vēl lielākas likviditātes iespējas ar īsāku naudas izmaksas laiku un bez apkalpošanas maksas.

Tuvāko mēnešu laikā mēs ceram iegūt vēl plašāku ieskatu par jaunajām stratēģijām. Atsauksmes un lietošanas statistika mums ļauj pielāgot savus produktus, lai uzlabotu investoru pieredzi. Kā vienmēr, priecāsimies dzirdēt Tavas atsauksmes.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner