Dati liecina, ka Mintos ir reģistrējušies 1,5 % Igaunijas iedzīvotāju

Igaunija, kurā dzīvo 1,33 miljoni cilvēku, var nebūt lielākā valsts Eiropā, taču saskaņā ar jaunākajiem Mintos investoru datiem par 2021. gada 1. ceturkšni tajā ir lielākais reģistrēto Mintos lietotāju īpatsvars uz vienu iedzīvotāju.

Svarīgākie punkti

  • Igaunijā ir vislielākais reģistrēto Mintos lietotāju skaits uz vienu iedzīvotāju – līdzvērtīgs 1,5% iedzīvotāju
  • No piecām valstīm ar vislielāko reģistrēto Mintos lietotāju skaitu Igaunijai ir otrs lielākais finansēto aizdevumu apjoms, neskatoties uz to, ka tajā ir vismazāk iedzīvotāju.
  • Igaunijas investori ir finansējuši aptuveni piekto daļu tāda paša aizdevumu apjoma kā Vācijas investori, neraugoties uz 63 reizes mazāku iedzīvotāju skaitu.

Lai gan kopumā vislielākais reģistrēto Mintos lietotāju skaits ir Vācijā, zemāk redzamajā tabulā ir parādīts, ka Igaunija ir saraksta augšgalā pēc lietotāju skaita uz vienu iedzīvotāju, ja ņem vērā reģistrēto Mintos lietotāju attiecību pret iedzīvotāju skaitu katrā valstī. Tā kā mūsu platformā ir reģistrēti aptuveni 20 000 lietotāju, bet iedzīvotāju skaits ir 1,33 miljoni, tas nozīmē, ka 1,5 % Igaunijas iedzīvotāju ir reģistrējušies Mintos aizdevumu tirgū. Šis rādītājs ievērojami pārsniedz Mintos reģistrēto lietotāju skaitu uz vienu iedzīvotāju jebkurā citā valstī.

Valsts

Iedzīvotāju skaits (miljonos)1

Mintos reģistrētie lietotāji2

Mintos lietotāju īpatsvars uz vienu iedzīvotāju (%)

Vācija

84.02

137 000

0.16

Spānija

46.77

34 000

0.07

Polija

37.80

18 000

0.05

Čehija

10.73

22 000

0.21

Igaunija

1.33

20 000

1.50

1Avots: United Nations Live Estimate [21.05.2021]. Rādītāji noapaļoti līdz tuvākajiem diviem decimālskaitļiem.

2Avots: Mintos. Dati pareizi 23.05.2021. Rādītāji noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

Iedzīvotāju skaits (miljonos)1

Vācija

84.02

Spānija

46.77

Polija

37.80

Čehija

10.73

Igaunija

1.33

Mintos reģistrētie lietotāji2

Vācija

137 000

Spānija

34 000

Polija

18 000

Čehija

22 000

Igaunija

20 000

Mintos lietotāju īpatsvars uz vienu iedzīvotāju (%)

Vācija

0.16

Spānija

0.07

Polija

0.05

Čehija

0.21

Igaunija

1.5

1Avots: United Nations Live Estimate [21.05.2021]. Rādītāji noapaļoti līdz tuvākajiem diviem decimālskaitļiem.

2Avots: Mintos. Dati pareizi 23.05.2021. Rādītāji noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

Arī Mintos aizdevumu tirgū līdz šim finansēto aizdevumu apjoma ziņā Igaunija, ņemot vērā tās izmēru, izceļas ar iespaidīgiem rādītājiem. Starp piecām valstīm ar vislielāko reģistrēto Mintos lietotāju skaitu Igaunija ierindojas otrajā vietā aiz Vācijas – valsts, kuras iedzīvotāju skaits ir 63 reizes lielāks. Tāpat Igaunijas investori ir finansējuši aptuveni vienu piektdaļu no tāda paša aizdevumu apjoma kā Vācijas investori, vēlreiz apliecinot Igaunijas iedzīvotāju iespaidīgo interesi par investēšanu aizdevumos.

Valsts

Mintos reģistrētie investori

Līdz šim finansētie aizdevumi (€)3

Vācija

137 000

2 304 718 000

Igaunija

20 000

477 329 000

Čehija

22 000

421 154 000

Spānija

34 000

340 247 000

Polija

18 000

318 163 000

3Avots: Mintos. Dati pareizi 23.05.2021. Rādītāji noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

Mintos reģistrētie investori

Vācija

137 000

Igaunija

20 000

Čehija

22 000

Spānija

34 000

Polija

18 000

Līdz šim finansētie aizdevumi (€)3

Vācija

2 304 718 000

Igaunija

477 329 000

Čehija

421 154 000

Spānija

340 247 000

Polija

318 163000

3Avots: Mintos. Dati pareizi 23.05.2021. Rādītāji noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

Lai gan Igaunijā tika īstenota pensiju reforma, kas 2021. gada sākumā deva iedzīvotājiem iespēju izņemt pensiju iemaksas kā vienreizēju maksājumu pirms oficiālā pensionēšanās vecuma sasniegšanas, tomēr maz ticams, ka tas varētu izskaidrot no šīs valsts nākušā investīciju kapitāla apjomu.

Mintos vēsturiskie dati kopš mūsu platformas darbības sākuma liecina, ka Igaunija vienmēr ir bijusi vadošā spēlētāja reģistrēto lietotāju un finansēto aizdevumu apjoma ziņā, un tas liecina, ka valsts interese par investēšanu aizdevumos ir mazāk uzskatāma par tendenci. Drīzāk tas ir saistāms ar plašāku ar investīcijām saistītu sociālo, ekonomisko un kultūras kopainu.

Dalies: