De Mintos Risk Score is live bij Mintos

⋅ Vanaf vandaag vervangt het nieuwe risicobeoordelingsmodel, de Mintos Risk Score, de Mintos Rating
⋅ De score is gebaseerd op vier subscores, die worden gewogen op basis van hun significantie
⋅ Scores worden nu weergegeven met numerieke waarden die zijn onderverdeeld in drie risicocategorieën: laag risico (10-8), gemiddeld risico (7-5) en hoog risico (4-1)
⋅ Een aantal bedrijven die een Mintos Rating hadden worden nu getoond met Score Ingetrokken
⋅ De status ‘Opgeschort’ is veranderd naar ‘In gebreke gebleven’ voor Capital Service, Cashwagon (Vietnam, Filippijnen, Indonesië), Finko Oekraïne, Getbucks Zambia en JSC ExpressCredit Holding
⋅ We delen ook informatie over de samenwerkingsstructuur subscore, een nieuw aspect voor de beoordeling van beleggingsmogelijkheden

Vandaag lanceren we de Mintos Risk Score, een nieuw numeriek risicobeoordelingsmodel dat de Mintos Rating die we sinds 2018 gebruiken zal vervangen.

De nieuwe Mintos Risk Score is een numerieke maatstaf die het risiconiveau van een bepaalde beleggingsmogelijkheid bij Mintos weergeeft. Het dient als een ondersteunend instrument bij de besluitvorming van beleggers. Het belangrijkste verschil in de waarde van de Mintos Risk Score in vergelijking met het eerdere risicobeoordelingsmodel (Mintos Rating) is dat de Mintos Risk Score een andere methode gebruikt die meer factoren omvat en meer gegevens toont. Hierdoor krijgen beleggers een nieuw niveau van transparantie bij het beleggen bij Mintos.

De Mintos Risk Score is een totaal van vier subscores die ook aan beleggers worden getoond. Subscores worden toegewezen aan vier verschillende aspecten van een bepaalde beleggingsmogelijkheid. Ze beoordelen prestaties van de kredietportefeuille, efficiëntie van de kredietverstrekker, vermogen tot terugkoop en samenwerkingsstructuur, en drukken deze uit in numerieke waarden. Op basis van onze ervaring zijn we van mening dat dit de belangrijkste factoren zijn voor beleggers om beleggingsmogelijkheden te beoordelen. Volgens de significantie die we aan elke subscore toewijzen, hebben de subscores het volgende gewicht: prestaties van de kredietportefeuille 40%, de efficiëntie van de kredietverstrekker 25%, het vermogen tot terugkoop 25% en de samenwerkingsstructuur 10%.

De Mintos Risk Score en subscores worden uitgedrukt op een numerieke schaal van 10 tot 1, waarbij 10 staat voor een laag risico en 1 voor een hoog risico. De berekende numerieke waarde wordt afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Als de berekende numerieke waarde bijvoorbeeld in het bereik van 6,5 tot 7,4 ligt, wordt de score afgerond op 7. Numerieke waarden worden verdeeld over drie intervallen: laag risico (10-8), gemiddeld risico (7-5) en hoog risico (4-1). De score kan ook worden weergegeven als “Score ingetrokken”, met een waarde van 0, wanneer een of meer subscores niet beschikbaar zijn. Beleggers kunnen gedetailleerde beschrijvingen van het bereik van de risico’s vinden op de pagina Mintos Risk Score.

Overgang naar de Mintos Risk Score: huidige wijzigingen voor de beleggingsmogelijkheden bij Mintos

Met de Mintos Risk Score hebben we ook statussen geïntroduceerd die de activiteit van de kredietverstrekkers bij Mintos beschrijven. Bedrijven die als actief worden beschouwd, zijn bedrijven met een ‘live’ Mintos Risk Score.

Met het nieuwe risicobeoordelingsmodel is de manier waarop de risicowaarden voor de beleggingsmogelijkheden bij Mintos worden weergegeven veranderd. De eerdere Mintos Ratings zijn vervangen door de nieuwe methode van de Mintos Risk Score. Omdat deze modellen de beleggingsmogelijkheden op basis van verschillende methoden beoordelen, zijn ze niet overdraagbaar en vergelijkbaar.

In de onderstaande tabel delen we de vorige Mintos Ratings en de nieuwe Mintos Risk Score en subscores voor beleggingsmogelijkheden op ons platform.

Gevallen met een significante verandering in de risicopositie

 Vergeleken met eerdere beoordelingen zijn de scores met name veranderd voor leningen van drie bedrijven op het platform van Mintos.

Mogo

Mogo Albanië (7), Mogo Armenië (6), Mogo Bulgarije (7), Mogo Wit-Rusland (7), Mogo Estland (7), Mogo Georgië (8), Mogo Moldavië – Sebo (6), Mogo Kazachstan (6), Mogo Litouwen (8), Mogo Letland (8), Mogo Moldavië (7), Mogo Roemenië (8).

Mogo heeft voornamelijk een combinatie van gedekte en langlopende producten en een goede reputatie op de Europese schuldkapitaalmarkten. Hoewel de prestaties van de kredietportefeuille stabiel zijn en Mogo als kredietverstrekker zijn activiteiten efficiënt uitvoert, heeft het vermogen tot terugkoop een gemiddeld risico toegewezen gekregen. Dit is het resultaat van de huidige financiële positie van het bedrijf: hoger dan de gemiddelde hefboomratio in de sector, marginale winstgevendheid en sterk gesecuritiseerde financiering. Dit weerspiegelt ook de gevoeligheid van het bedrijf voor valuta- en kredietrisico’s, evenals zijn toenemende blootstelling aan de volatiele markten.

Mozipo Group

Mozipo Group Litouwen (7), Mozipo Group Roemenië (7) 

Verbetering van de risicoprestaties van leningen die zijn verstrekt door de Mozipo Group heeft voornamelijk te maken met de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille. De ratio van niet-renderende leningen van Mozipo is tijdens de door pandemie veroorzaakte crisis laag gebleven, vooral in Litouwen. 

Sun Finance 

Sun Finance Denemarken (7), Sun Finance Kazachstan (7), Sun Finance Letland (7), Sun Finance Mexico (6), Sun Finance Polen (7), Sun Finance Vietnam (5)

Sun Finance heeft zeer geavanceerde interne processen, en dit wordt weerspiegeld in de subscores kwaliteit van de kredietportefeuille en kredietverstrekker. Gecentraliseerde besluitvorming en betrokkenheid van het hoofdkantoor op hoog niveau spelen een grote rol bij de solide uitvoering van interne controles en processen. Veel van de organisaties van de groep zijn topspelers op hun markt, met sterke kapitalisatieratio’s en winstgevendheid. Dit voegt waarde toe aan de algemene sterke financiële resultaten en de stabiliteit van de groep.

Kredietverstrekkers met Score Ingetrokken

Aasa Polen, ACEMA Tsjechië, DanaRupiah Indonesië, Debifo Litouwen, Extra Finance Roemenië, Finko Rusland, Fireof Spanje, ID Finance Mexico, JULO Indonesië, Moneda Bosnië-Herzegovina, Mogo Polen en Swiss Capital Kazachstan zijn bedrijven die een beoordeling hebben gekregen met het Mintos Rating model.

Met de Mintos Risk Score worden ze nu getoond als bedrijven met een “Score Ingetrokken”. De “Score Ingetrokken” kan om verschillende redenen worden toegewezen:

– de uitstaande blootstelling aan leningen die door een bepaalde onderneming aan beleggers zijn verstrekt, is 0,

– het bedrijf heeft voor een langere tijd geen actieve leningen op de primaire markt van Mintos (terwijl de leningen nog wel verhandeld kunnen worden op de secundaire markt),

– als de nodige informatie voor het bijwerken van de score nog niet is geleverd.

Een ingetrokken score betekent niet dat het bedrijf is geschorst of in gebreke is gebleven bij Mintos, of dat het problemen heeft met de bedrijfsvoering.

Kredietverstrekkers met een statuswijziging naar “In gebreke”.

Er zijn drie mogelijke criteria voor een kredietverstrekker bij Mintos om de status ‘In gebreke’ te krijgen:

– wanneer de huidige geschatte kasstromen niet voldoende zijn om de terugkoopgarantie te dekken en/of de kredietverstrekker de terugbetalingen van de kredietnemer niet aan Mintos doorgeeft,

– wanneer de kredietverstrekker failliet is verklaard of een proces van insolventie aan de gang is (met inbegrip van gedwongen liquidatie) of de onderneming onder juridische bescherming staat.

– in een geval waarin de oplossing voor herstructurering niet binnen 180 dagen na de schorsing van het bedrijf op het platform van Mintos is bereikt.

Met de lancering van de Mintos Risk Score zijn vijf eerder geschorste kredietverstrekkers bij Mintos nu in gebreke: Capital Service, Cashwagon (Vietnam, Filippijnen, Indonesië), Finko Oekraïne, Getbucks Zambia en JSC ExpressCredit Holding.

Lees meer over de criteria en deze gevallen. 

Meer informatie over: de samenwerkingsstructuur subscore

De samenwerkingsstructuur subscore is een nieuwe toevoeging aan ons risicobeoordelingsmodel. Het beoordeelt de juridische opzet die de samenwerking tussen de kredietverstrekker, de beleggers en Mintos als vertegenwoordiger van beleggers definieert. De samenwerkingsstructuur subscore is vooral belangrijk in een tijd van onrust op de markt, omdat het helpt bij het beoordelen van kansen op terugvordering.

a.) Laag risico Samenwerkingsstructuur subscore

Mintos mag directe controle hebben over de kasstromen van de kredietnemers van de kredietverstrekker. Als de kredietverstrekker faalt, is er een kant-en-klare oplossing voor een snelle overdracht van de vorderingen op de kredietnemers naar een alternatieve beheerder en directe toegang tot de terugbetalingen van de kredietnemers van de kredietverstrekker die op een geblokkeerde rekening worden aangehouden.

b.) Gemiddeld risico Samenwerkingsstructuur subscore

Een gemiddeld risico voor de samenwerkingsstructuur betekent dat er mogelijk geen kant-en-klare oplossingen bestaan om de kasstromen van de kredietnemers te beheersen of om de vorderingen op de kredietnemers over te dragen aan een alternatieve beheerder. Desalniettemin heeft Mintos aanvullende middelen om de vorderingen van beleggers terug te vorderen, en dit kan op langere termijn een pandrecht op de kredietportefeuille zijn of een voldoende sterke groepsgarantie. Dit draagt bij aan een hogere mate van terugvordering en vermindert de onzekerheid.

c.) Hoog risico Samenwerkingsstructuur subscore

Wanneer deze subscore zich in het bereik voor hoog risico bevindt, betekent dit dat het afdwingen van rechten uit contracten mogelijk niet zal leiden tot een snelle terugvordering voor de beleggers, of dat de terugvordering kan worden beïnvloed door langdurige juridische procedures. Terugvordering kan worden vertraagd door een van de volgende redenen of een combinatie van twee of meer:

  • Mintos heeft geen directe toegang tot de kasstromen van de kredietnemers en moet op de kredietverstrekker vertrouwen om het geld naar Mintos over te maken,
  • er is geen enkele alternatieve beheerder die de afhandeling van de vorderingen op de kredietnemers zou overnemen (verschillende soorten leningen hebben verschillende overdrachtsmogelijkheden)
  • een gerechtelijke procedure en een gerechtelijk bevel kunnen veel tijd in beslag nemen.

De huidige samenwerkingsstructuur subscores bij Mintos bevinden zich in het bereik van het gemiddelde en hoge risico.

De Mintos Risk Score in de toekomst

De Mintos Risk Score zal elk kwartaal worden bijgewerkt op basis van de resultaten van het toezicht op verschillende zakelijke aspecten met betrekking tot kredietverstrekkers en hun beleggingsmogelijkheden bij Mintos. Wezenlijke verbetering of verslechtering van deze factoren kunnen tot een onmiddellijke verhoging of verlaging van de gerelateerde subscores leiden. Dit kan een verhoging of verlaging van de Mintos Risk Score betekenen.

Aangepaste strategieën zullen blijven beleggen in leningen op basis van eerder ingestelde voorkeuren. Beleggers die de voorkeuren van de beleggingsstrategieën willen aanpassen aan hun risicobereidheid op basis van de waarden van de Mintos Risk Score, moeten dat zo snel mogelijk doen.

Merk op dat de gediversifieerde en hoogrenderende Mintos strategieën leningen met een Mintos Risk Score van 10 tot 2 zullen omvatten en de behoudende strategie zal leningen met een Mintos Risk Score van 10 tot 7 omvatten.

We zijn blij met je opmerkingen en suggesties over de Mintos Risk Score. Zoals altijd luisteren we naar je feedback en doen we ons best om onze diensten dienovereenkomstig te verbeteren.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner