DelfinGroup, kļūstot par akciju sabiedrību, paplašinās savu uzraudzības padomi

Pagājušā gada septembrī mēs informējām, ka DelfinGroup ir pieņēmusi lēmumu mainīt juridisko formu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību uz akciju sabiedrību.

DelfinGroup ir noslēgusi mātesuzņēmuma reorganizācijas procesu, mainot tā juridisko statusu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību uz akciju sabiedrību, kas stājās spēkā 2021. gada 19. janvārī. Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju AS DelfinGroup pamatkapitāls ir 4 miljoni eiro. Tas sastāv no 40 miljoniem akciju, un katras akcijas vērtība ir 0,10 eiro.

No 2021. gada 19. janvāra ir reģistrēti jaunās AS DelfinGroup statūti. Uzraudzības padomi pārstāv Agris Evertovskis (priekšsēdētājs), un darbu padomē turpinās Uldis Judinskis (līdzpriekšsēdētājs) un Anete Ozoliņa. Valdi pārstāv pašreizējie valdes locekļi Didzis Ādmīdiņš (priekšsēdētājs), Ivars Lamberts un Kristaps Bergmanis.

DelfinGroup informē, ka reorganizācijas ietvaros tiks nostiprināta uzņēmuma korporatīvā vadība, paplašinot tās padomi, kur puse dalībnieku būs neatkarīgi un ievēlēti akcionāru sapulcē uz piecu gadu periodu.

Tiks organizēta starptautiska meklēšana, lai izvēlētos trīs neatkarīgus uzraudzības padomes locekļus ar pieredzi korporatīvās pārvaldības, ESG, finanšu, banku, finanšu tehnoloģiju, e-komercijas, kiberdrošības, mākslīgā intelekta, mašīnmācības, kā arī citās finanšu un jauno tehnoloģiju vadības jomās.

Jaunās uzraudzības padomes galvenie uzdevumi būs uzraudzīt grupas stratēģisko vadību, tostarp:

– valdes locekļu ievēlēšana un uzraudzība,
– grupas stratēģijas apstiprināšana un tās ieviešanas uzraudzība,
– riska pārvaldības uzraudzība,
– labāko korporatīvās pārvaldības principu ieviešana,
– visu akcionāru interešu ievērošana.

Plašāka informācija ir pieejama kreditēšanas uzņēmuma mājaslapā.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Grupu pārstāv zīmoli Banknote, VIZIA un Rīgas Pilsētās Lombards. Grupas galvenie pakalpojumi ir patēriņa kredīti, distances aizdevumi un lombardu aizdevumi. SIA “DelfinGroup” vīzija ir vienmēr tiekties pēc visaugstākās atzinības. Uzņēmuma vadības vērtības ir vienkāršība, pieejamība, cieņa, progress, ambīcijas, meistarība un koncentrēšanās uz klientiem.

SIA “DelfinGroup” ir emitējusi obligācijas, kas kopš 2014. gada ir kotētas Nasdaq Riga biržā, un uzņēmums uzsāka sadarbību ar Mintos 2017. gadā. Uzņēmuma investoru vidū ir gan privātpersonas (privātie investori), gan institucionālie investori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm.

Šobrīd DelfinGroup neatmaksātais portfelis Mintos aizdevumu tirgū sastāda 16 035 531 eiro. Aktīvas investīcijas DelfinGroup izsniegtos kredītos ir 78 423 investoriem, un vidēji viens investors tajos ir investējis 204 eiro.

Dalies: