DelfinGroup ziņo par 2021. gada 3. ceturkšņa galvenajiem darbības rādītājiem

Zemāk sniegto paziņojuma tekstu AS Mintos Marketplace sniedza AS DelfinGroup (reģistrēta Latvijā ar reģistrācijas Nr. 40103252854). AS Mintos Marketplace nav pārbaudījusi vai kā citādi verificējusi informāciju, ko sniegusi AS DelfinGroup. DelfinGroup ir Mintos sadarbības partneris un piedāvā investīciju iespējas mintos.com. AS Mintos Marketplace nedarbojas kā piedāvātājs vai izplatītājs AS DelfinGroup vārdā.

AS DelfinGroup ir sniegusi pārskatu par 2021. gada 3. ceturkšņa atsevišķiem darbības datiem. Saskaņā ar AS DelfinGroup informāciju 3. ceturksnī tā izsniedza jaunus aizdevumus 15,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 29% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī, un tas ir lielākais vienā ceturksnī izsniegtais kredītu apjoms uzņēmuma vēsturē. Arī uzņēmuma neto kredītportfelis 2021. gada 3. ceturkšņa beigās sasniedza līdz šim rekordaugstu līmeni, proti, 35,8 miljonus eiro, kas ir 32% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni. Grupa norāda, ka šī informācija ir saderīga ar AS DelfinGroup IPO prospektā izklāstīto biznesa aprakstu un darbības mērķiem.

Rādītājs

2021. gada 1. cet.

Aizdevumu izsniegšana (milj. EUR)

10.0

Neto kredītportfelis (milj. EUR)

29.7

INA koeficients

5.6%

Rādītājs

2021. gada 2. cet.

Aizdevumu izsniegšana (milj. EUR)

11.8

Neto kredītportfelis (milj. EUR)

32.4

INA koeficients

4.9%

Rādītājs

2021. gada 3. cet.

Aizdevumu izsniegšana (milj. EUR)

15.3

Neto kredītportfelis (milj. EUR)

35.8

INA koeficients

3.6% 

Rādītājs

2020. gada 3. cet.

Aizdevumu izsniegšana (milj. EUR)

14.6

Neto kredītportfelis (milj. EUR)

27.2

INA koeficients

Rādītājs

YoY izmaiņas

Aizdevumu izsniegšana (milj. EUR)

5%

Neto kredītportfelis (milj. EUR)

32%

INA koeficients

Rādītājs

2021. gada 1. cet.

2021. gada 2. cet.

2021. gada 3. cet.

2020. gada 3. cet.

YoY izmaiņas

Aizdevumu izsniegšana (milj. EUR)

10.0

11.8

15.3

14.6

5% 

Neto kredītportfelis (milj. EUR)

29.7

32.4

35.8

27.2

32%

INA koeficients

5.6%

4.9%

3.6%

Visus tabulā norādītos datus Mintos platformai ir iesniegusi AS DelfinGroup

"Uzņēmums turpina stabilu izaugsmi un veiksmīgi izpilda visus ilgtermiņa plānos izvirzītos uzdevumus par 51 miljona eiro kredītportfeļa sasniegšanu līdz 2022. gada beigām un 70 miljonu eiro kredītportfeļa pārsniegšanu līdz 2024. gada beigām. Esam veiksmīgi diversificējuši riskus, tāpēc, par spīti COVID-19 nenoteiktībai un ierobežojumiem, turpinām nodrošināt labus izaugsmes rādītājus. Pēdējos sešos mēnešos kopējais uzņēmuma neto kredītportfelis ir audzis aptuveni par vienu miljonu eiro mēnesī. Ja pirmā ceturkšņa beigās kredītportfelis bija 29,7 miljonus eiro, tad trešā ceturkšņa beigās tas jau ir sasniedzis gandrīz 36 miljonus eiro un turpina augt. Esam pārliecināti, ka ar šādu izaugsmes tempu mums izdosies sasniegt plānoto peļņu pirms nodokļiem 2022. gadā 8,7 miljonu eiro apmērā."

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš

Kā norāda AS DelfinGroup, šajā gadā ir uzlabojusies arī patēriņa kredītu portfeļa kvalitāte. Kredītu, kuriem maksājumi kavējumiem vairāk nekā 90 dienas, īpatsvars ir samazinājies līdz 3,6% no kopējā kredītportfeļa, kas ir vēl viens līdz šim labākais uzņēmuma rezultāts.

"Mēs turpinām automatizēt un digitalizēt esošos pakalpojumus, kā arī ieviešam jaunus. Esam izstrādājuši jaunu Banknote aplikāciju, kas klientiem nodrošina ērtu pārskatu pār visiem maksājumiem un piedāvātajiem pakalpojumiem. Klientu plūsmas straujāko palielināšanos mēs novērojam tieši digitālajos kanālos. Gribu arī uzsvērt mūsu lietoto preču interneta veikala lomu cirkulārās ekonomikas veicināšanā. Pateicoties lēmumam kļūt par publisku kompāniju un kotēt akcijas biržā Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā, ir palielinājusies arī AS DelfinGroup atpazīstamība un cilvēku interese par mūsu uzņēmumu."

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš

Parakstīšanās uz DelfinGroup akcijām tika uzsākta 28. septembrī un tā noslēgsies 11. oktobrī (ieskaitot). Sīkāka informācija par to ir pieejama mūsu bloga ierakstā.

Par DelfinGroup

2009. gadā dibinātā DelfinGroup (iepriekš SIA ExpressCredit) ir kredītu izsniedzēju Banknote un VIZIA īpašnieks. DelfinGroup ir otrs lielākais nebanku patēriņa kredītu izsniedzējs Latvijā. Kopš dibināšanas uzņēmums ir izsniedzis lombarda un patēriņa kredītus 303 miljonu eiro apmērā, un tā klientu bāze sasniedz gandrīz 400 000 klientu. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,7 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,6 miljonus eiro. No 2021. gada 6. maija uzņēmumā ir notikušas izmaiņas īpašnieku struktūrā, un daži tā kapitāla investori pārklājas ar Mintos kapitāla investoriem.

AS Mintos Marketplace atruna

Šajā publikācijā sniegtā informācija vai atsauces uz prospektu ir tikai mārketinga komunikācija, un tā nav DelfinGroup akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma reklāma, un nekādos apstākļos to nevar uzskatīt par piedāvājumu iegādāties DelfinGroup akcijas.

Personas, kas piedāvā, pārdod vai iesaka akcijas (izplatītāji), ir patstāvīgi atbildīgas par mērķa tirgus un atbilstošo izplatīšanas kanālu novērtējumu, un tām ir jāgarantē, ka tie atbilst šā prospekta noteikumiem.

Šajā publikācijā sniegtā informācija ir tikai mārketinga komunikācija, un tā nav uzskatāma par investīciju konsultāciju.

Investēšana ir saistīta ar risku. Nav garantijas, ka Tu atgūsi investēto summu. Līdzšinējie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnes. Mintos nav atbildīgs par nekādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot sniegto informāciju.

Šajā publikācijā sniegtā informācija nav paredzēta kā aicinājums, piedāvājums vai ieteikums pirkt vai pārdot jebkādus ieguldījumus vai iesaistīties jebkādos citos darījumos.
Jebkurš investīciju lēmums ir jāpieņem, pamatojoties uz ar investīciju saistīto risku analīzi. Pirms investēšanas, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investēšanas mērķus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner