Dineo z Hiszpanii, Bienvenido na Mintos!

Hiszpańska firma Dineo jest jedną z pierwszych firm pożyczkowych, które wejdą na platformę Mintos w 2019 roku. Założona w 2014 roku firma Dineo obecnie oferuje inwestorom krótkoterminowe pożyczki, w przypadku których można oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto z inwestycji w wysokości do 10%.

Od rozpoczęcia działalności firma Dineo odnotowuje niezwykle dynamiczny wzrost liczby nowych klientów oraz stabilny wzrost portfela. Według stanu na koniec października 2018 roku firma posiadała ponad 170 000 klientów, którym udzieliła ponad 827 000 pożyczek.

Firma Dineo prowadzi działalność za pośrednictwem swojej strony internetowej www.dineo.es oraz w ponad 70 punktach obsługi klienta zlokalizowanych w całej Hiszpanii. Pożyczki są udzielane i wypłacane po spełnieniu przez klientów wszystkich niezbędnych wymagań.

Wartość udzielanych w Hiszpanii krótkoterminowych pożyczek, które są udostępniane przez firmę Dineo na platformie Mintos wynosi od 50 do 500 EUR. Średni okres, na jaki udzielane są pożyczki wynosi od 5 do 30 dni. Pożyczki są spłacane w jednej racie.

Wszystkie pożyczki udostępniane przez firmę Dineo na platformie Mintos posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu. Pożyczki zostaną wykupione w przypadku, gdy zaległość w ich spłacie wyniesie 60 dni lub więcej. Ponadto pożyczkodawca zachowa 15-proc. udział w każdej pożyczce, tym samym wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

Pewny pożyczkodawca

Swoją obecność w całej Hiszpanii, nie tylko w postaci on-line, ale również w formie punktów obsługi firma Dineo postrzega jako jedną ze swoich mocnych stron. Wynika to z faktu, że pożyczki udzielane są w sposób przyjazny dla klientów, realizowane transakcje są przejrzyste, a klienci natychmiast otrzymują wypłatę pożyczki, co przyczynia się do ich zadowolenia.

Dzięki inwestycji w pożyczki udzielane przez Dineo inwestorzy działający na rynku Mintos będą mieli możliwość „uzyskania konkurencyjnej stopy zwrotu, która będzie powiązana z wynikami uzyskiwanymi przez rynek.” Roczna stopa zwrotu netto z inwestycji wyniesie 10%. Firma Dineo jest przekonana, że zapewni inwestorom działającym na rynku Mintos „spokojny sen”, który wynika z historycznych rezultatów oraz reputacji, jaką cieszy się firma.

Według stanu na koniec października 2018 roku portfel pożyczkowy netto firmy Dineo wynosił 6,6 mln EUR, wartość kapitałów własnych to 3 mln EUR, a portfel pożyczkowy brutto osiągnął 14,4 mln EUR.

Wiarygodność kredytowa firmy Dineo

Firma Dineo wprowadziła rygorystyczne mechanizmy kontroli, w celu zagwarantowania  swojej wypłacalności. Za każdym razem, gdy klient realizuje nowe operacje firma sprawdza, czy  jego sytuacja finansowa nadal pozostanie optymalna. . Oprócz weryfikacji zdolności płatniczych swoich klientów, Dineo również kieruje zapytania do biura informacji kredytowej. W przypadku, gdy klient ma trudności płatnicze, firma Dineo proponuje takie rozwiązania, które pomogą mu zaplanować dokonywanie spłat, a tym samym wywiązanie się z zobowiązań płatniczych.

Mintos, czyli widoczność i wiarygodność

O wejściu na platformę Mintos, która jest globalną platformą do inwestowania w pożyczki, Carmen Gayo, Dyrektor w firmie Dineo powiedziała: „Mintos jest rynkiem, który umożliwia pożyczkodawcy zmonetyzowanie części zainwestowanej kwoty. Dodatkowo rynek ten zapewnia większą widoczność firmie i marce. Obecność firmy na platformie Mintos daje inwestorowi gwarancję, że pożyczkodawca posiada sprawdzone mechanizmy kontroli, co również przyczynia się do zapewnienia wiarygodności prowadzonej przez niego działalności.”

 

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami