Diversificē savu investīciju portfeli Mintos aizdevumu tirgū – 7. solis

Mintos investoriem piedāvā iespēju izveidot labi diversificētu investīciju portfeli vienā aizdevumu tirgū. Tu vari īstenot diversifikāciju, izvēloties dažādus aizdevumu veidus, atmaksas termiņus, ģeogrāfiskās teritorijas, valūtas, peļņas procentus, riska pakāpes un aizdevumus ar un bez atpirkšanas garantijas, kā arī dažādus aizdevumu izsniedzējus. Detalizētu informāciju par katru no šīm iespējām Tu vari atrast šeit.


Viens no izplatītākajiem ieteikumiem diversifikācijai savstarpējo aizdevumu jomā ir diversificēt, investējot dažādās platformās. Vairumā gadījumu savstarpējo aizdevumu platformas investoriem piedāvā iespēju investēt tikai viena aizdevumu izsniedzēja jeb pašas platformas izsniegtos aizdevumos. Taču, ja Tu investē, izmantojot Mintos, Tu iegūsti tūlītēju pieeju plašam aizdevumu izsniedzēju lokam vienā aizdevumu tirgū. Tas nozīmē, ka Tev būtībā ir piekļuve daudzu dažādu “platformu” sniegtajām iespējām vienuviet.  

Investēšana dažādu aizdevumu izsniedzēju aizdevumos

Mintos piedzīvo strauju izaugsmi, un aizdevumu tirgum nepārtraukti tiek pievienoti jauni aizdevumu izsniedzēji. Šobrīd mums ir 38 dažādi aizdevumu izsniedzēji no četriem kontinentiem: Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Dienvidamerikas. Katrs Mintos esošais aizdevumu izsniedzējs investoriem piedāvā cita veida aizdevumus, peļņas likmes, atmaksas termiņus, izsniegšanas valstis un valūtas. Tie ir dažādās attīstības stadijās, sākot ar jaunākiem un strauji augošiem uzņēmumiem, līdz lielām korporācijām, kas darbojas jau ilgāk nekā desmit gadus. Investējot dažādu aizdevumu izsniedzēju piedāvātajos aizdevumos, Tu ne tikai nodrošini sev plašākas investīciju iespējas, bet arī izkliedē savu risku gadījumā, ja aizdevumu izsniedzējs piedzīvo finansiālas grūtības. Tas ir svarīgi, jo aizdevumu izsniedzējs apkalpo aizdevumus investora vārdā. Ja aizdevumu izsniedzējs saskaras ar finansiāliem sarežģījumiem, tas var nespēt efektīvi iekasēt maksājumus no aizņēmējiem, tādējādi investori var saskarties ar kavējumiem savas peļņas iegūšanā. Turklāt, ja piepildītos maz ticamais un aizdevumu izsniedzējs tomēr bankrotētu, tas nespētu izpildīt atpirkšanas garantiju. Taču Mintos aizdevumu tirgū ir spēkā vairāki riska mazināšanas līmeņi un līgumi, kas Tevi pasargā no situācijām, kad tiek kavēta aizdevumu atmaksa vai netiek pildītas maksājumu saistības. Plašāka informācija par tiem ir pieejama šeit.

Diversifikācija nenozīmē, ka Tev vajadzētu vienkārši kaut kur investēt. Tev tomēr ir savas kā investora vēlmes. Mintos aizdevumu tirgū ir ērts Auto Invest rīks, ar kura palīdzību Tu vari izveidot diversificētu portfeli, vienlaikus investējot tur, kur vēlies. Auto Invest automātiski īsteno Tavu izvēlēto investīciju stratēģiju. Tev vajag tikai noteikt savus investīciju kritērijus, piemēram, kuru aizdevumu izsniedzēju aizdevumos, kādā valūtā un cik gara atmaksas termiņa aizdevumos Tu gribi investēt. Lai ko Tu izvēlētos, Auto Invest automātiski investēs atbilstošajos aizdevumos. Tu vari piekļūt Auto Invest jebkurā brīdī un sekot sava portfeļa darbībai reāllaikā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas atbilstoši Taviem investīciju mērķiem.

Jaunu portfeli Tu vari izveidot sadaļā “Auto Invest” savā investora kontā.

Kā investēt dažādu aizdevumu izsniedzēju aizdevumos?

Ja Tu Mintos investē manuāli un gribi investēt konkrēta aizdevumu izsniedzēja vai vairāku konkrētu aizdevumu izsniedzēju aizdevumos, Tu aizdevumus vari sašķirot, izmantojot pirmreizējā un otrreizējā tirgus kreisajā malā esošo “Aizdevumu izsniedzējs” filtru. Atlasot sev vēlamo/-s aizdevumu izsniedzēju/-us, investīcijām būs pieejami tikai tā/to izsniegtie aizdevumi.

Ja Tu izmanto Auto Invest, Tu vari izvēlēties, kurus konkrētus aizdevumu izsniedzējus gribi iekļaut savā investīciju portfelī. Ja Tu savā portfelī gribi iekļaut visus aizdevumu izsniedzējus vai neatlasīt nevienu, Tu vari izvēlēties “Atzīmēt/notīrīt visus”.

Auto Invest rīkā ir ļoti ērta diversifikācijas funkcija, kas Tev ļauj īstenot diversifikāciju, izvēloties dažādus aizdevumu izsniedzējus. Iespējojot diversifikācijas funkciju, tā automātiski noteiks vienādu investīciju limitu katram portfelī iekļautajam aizdevumu izsniedzējam. Piemēram, ja Tu Auto Invest portfelī esi izvēlējies desmit aizdevumu izsniedzējus, diversifikācijas funkcija noteiks 10% limitu no kopējā portfeļa, ko investēt katra aizdevumu izsniedzēja aizdevumos. Šo funkciju var aktivizēt arī esošajos Auto Invest portfeļos.

Tu vari pielāgot katra aizdevuma iniciatora izsniegto aizdevumu procentuālo daudzumu, mainot blakus aizdevumu izsniedzēja nosaukumam esošo skaitlisko vērtību.

Auto Invest rīkā Tu vari izveidot vairākus AI portfeļus – vienu katram Tavu uzstādījumu kopumam. Tu saglabā kontroli, vienlaikus iegūstot visus labumus, jo diversifikācija kļūst ērta un efektīva.

Atceries, ka diversificēta portfeļa izveide ir svarīga, bet tas nav vienu reizi pieņemams lēmums vai veicama darbība. Kad esi izveidojis savu investīciju portfeli, kas ir diversificēts ar Tev komfortablu riska līmeni, Tev vajag turpināt to uzturēt. Tas nozīmē, ka Tev pastāvīgi jāpārrauga savas investīcijas, lai novērtētu, vai ir notikušas izmaiņas stratēģijā, relatīvajā sniegumā un riska līmenī. Ir ieteicams regulāri aplūkot savas investīcijas, lai saglabātu savu izvēlēto riska līmeni un labotu iespējamās novirzes, kas var rasties tirgus darbības rezultātā.

Mintos aizdevumu tirgū ir daudz veidu, kā Tu vari diversificēt savu investīciju portfeli. Septiņi, ja gribam būt precīzi. Tu vari īstenot diversifikāciju, izvēloties dažādus aizdevumu veidus, atmaksas termiņus, peļņas likmes, valstis, valūtas, aizdevumus ar un bez atpirkšanas garantijas, kā arī dažādus aizdevumu izsniedzējus. Izmanto iespējas un daudzveidību, ko Tev piedāvā Mintos aizdevumu tirgus, un izveido labi diversificētu investīciju portfeli jau tagad!

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner