Diverzifikujte Vaše investiční portfolio na Mintos – Druhý krok

01.03.2018

mintosblog

Tato sedmidílná série článků popisuje způsoby, kterými můžete diverzifikovat Vaše investiční portfolio na Mintos. První článek popisuje, jak můžete diverzifikovat Vaše úvěrové portfolio investováním do různých typů půjček. Předchozí článek si můžete přečíst zde.


Ve společnosti Mintos věříme, že jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout dlouhodobě investičního úspěchu, je vytvořením a udržováním široce diverzifikovaného portfolia. Nejenže na našem tržišti můžete diverzifikovat své úvěrové portfolio investováním do různých druhů půjček, ale také do půjček s různou dobou splatnosti. Toto dodává další úroveň snížení rizika Vašemu portfoliu a je to druhý způsob, jak můžete diverzifikovat na Mintos tržišti.

Pokud skutečně chcete mít co nejvíce diverzifikované portfolio a tedy nejlepší příležitosti, nezáleží jen na množství aktiv, ale také jak jsou rozdílné. Čím je menší korelace mezi výkoností aktiv, tím lépe. Jednoduchý způsob, jak tohoto docílit je investováním do půjček s různou dobou splatnosti.

Investování do půjček s různou dobou splatnosti

Investování do půjček s širokým rozsahem splátkových podmínek Vám umožní mít přístup k různým typům půjček a tedy k proměnlivým skupinám příjemců půjček. Například, nezabezpečené krátkodobé spotřebitelské úvěry jsou většinou splaceny během jednoho měsíce, zatímco splacení hypotéky může trvat až 20 let. Pro diverzifikování Vašeho investičního portfolia musíte investovat do půjček s krátkou a také dlouhou dobou splatnosti. Investování do různých skupin příjemců půjček má mnoho výhod, které byly popsány v předchozím článku této série.

Mintos tržiště je skvělé místo k dosáhnutí diverzifikace napříč různou dobou splácení. Půjčky s počáteční dobou splatnosti od 30 dnů po 20 let jsou dostupné na Mintos tržišti:

Typ půjčky Doba splácení (v měsícíh)
Zemědělský úvěr 1 do 20
Podnikatelský úvěr 1 do 96
Půjčka na automobil 1 do 72
Financování faktur 1 do 4
Hypotenční úvěr 6 do 240
Půjčka se zástavou 1 do 24
Krátkodobá půjčka Až do 1
Osobní půjčka 2 do 60

 

Proč investovat dlouhodobě?

Přidáním dlouhodobých půjček do Vašeho investičního portfolia přináší mnoho výhod. Za prvé, půjčky s delší splatností mají průměrně vyšší úrokovou sazbu, což pozitivně ovlivní celkovou návratnost Vašeho investičního portfolia.

Za druhé, dlouhodobé investování Vám umožní zajištění těchto výnosů na delší období. Pokud jsou Vaše peníze investovány po celou dobu, nemusíte se zabývat jejich opětovným investováním. Tohle je důležité, jelikož efekt nezainvestovaných prostředků může významně ovlivnit celkovou návratnost.

Máte obavu, že investováním do dlouhodobých půjček znamená méně likvidity? Mintos nabízí skvělé řešení. Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete okamžitě Vaše finanční prostředky, můžete prodat Vaše investice ostatním investorům na Mintos Sekundárním trhu. 

Jak diverzifikovat napříč půjčkami s různou dobou splatnosti na Mintos tržišti?

Pokud investuješ na Mintos tržišti manuálně, můžeš na stránkách s Primárním nebo Sekundárním trhem vybrat různou dobu splácení na hoře na pravé straně pohybováním posuvníkem pod tabulkou „Doba trvání“.

IMAGE_1_CZ

Základní nastavení posuvníků zahrnuje všechny půjčky dostupné pro investice na tržišti, tedy všechny doby splácení. Oba posuvníky můžete posunout pro užší výběr.

IMAGE_2_CZ

Pokud používáte Auto Invest, postup je do velké míry stejný. Můžete upravit dobu splácení, která se objeví ve Vašem portfoliu pohybováním s posuvníky po celém rozsahu u tabulky „Zbývající doba do splatnosti půjčky (v měsících)“:

IMAGE_3_CZ

Dejte Vašemu portfolio nejlepší ochranu před rizikem diverzifikováním napříč různou dobou splatnosti půjček a různými typy půjček na Mintos tržišti. Je zde stále pět dalších způsobů, jak přidat další úroveň snížení rizika do Vašeho portfolia. Očekávejte další článek v této sérii.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás