Diverzifikujte Vaše investiční portfolio na Mintos – krok pátý

23.03.2018

mintosblog

Naše sedmidílná série o diverzifikaci má za cíl Vám do hloubky vysvětlit, jak můžete využít Mintos nejlépe a jak vytvořit dobře diverzifikované investiční portfolio. Naše předešlé články představují diverzifikaci na Mintos pomocí různých typů půjček, doby splatnosti, zeměpisných oblastí a měn. Předešlé články si můžete přečíst zde.


Můžete se cítit zlákání možností nastavit posuvník na stupnici úroků na Mintos tržišti blíže k nejvyššímu konci. Každý investor chce maximalizovat svoje výnosy a zároveň snížit svoje riziko. Nicméně tržiště zajištuje, že půjčky s vyšším výnosem také nesou vyšší riziko. Zcela opačně, investice s nižším rizikem znamenají nižší výnos. Stále je zde však možnost dosáhnout dobrého výnosu, přičemž zároveň minimalizovat riziko a to diverzifikací Vašeho portfolia investováním do půjček s různými výnosy.

Investování do půjček s různými výnosy

Když přemýšlíte o diverzifikaci, tak považujte Vaše investice za portfolio, spíše než za oddělené individuální investice. Pokud je Vaše portfolio dobře diverzifikováno a Vy jste ujištěn, že riziko není koncentrováno, tak celek může být více hodnotný než jeho jednotlivé části. Je tomu tak, protože pokud je portfolio diverzifikované, tak je vyvážené s minimalizovaným rizikem a dosahuje určitého cíleného výnosu, který by měli být konzistentní. To je daleko více prospěšné, než vybrat půjčky, které Vám dávají nekonzistentní výnosy.

Diverzifikací napříč různou výší úroků a tedy i různými úrovněmi rizika rozkládáte riziko Vašich investic a celkově snižujete riziko Vašeho investičního portfolia. Investování do půjček s různým výnosem Vám otevírá různé druhy půjček a můžete diverzifikovat napříč různými skupinami dlužníků, zeměpisnými oblastmi, měnami a typy půjček a dobou splatnosti.

Například skupina dlužníků čerpajících osobní půjčky v Gruzii s vysokým úrokem je velice odlišná od osobních půjček poskytnutých v Polsku s nízkým výnosem. Rozdíl ve skupinách dlužníků může být v různém nastavení finanční záruky, předchozí historie dlužníka a mnoha dalších faktorech. Přestože vysoké výnosy jsou skvělé, často nesou vyšší riziko, například dlužníci budou častěji v prodlení. Proto optimálně diverzifikované Vaše úvěrové portfolio by mělo obsahovat půjčky s vyšším výnosem a půjčky s průměrnými úroky pro vyrovnání rizika a zajištění solidních výnosů.

Je zde obvyklý názor, že pokud jsou půjčky s garancí zpětného odkupu, tak nezáleží na tom, jestli je dlužník v prodlení, protože dostanete stále zpět Vaši investici, že ano? Nicméně je zde daleko více informací týkajících se garance zpětného odkupu. Na půjčky s garancí zpětného odkupu se podíváme v našem dalším článku této série.

Jak investovat do půjček s různým výnosem?

Na Mintos tržišti je mnoho půjček s různými výnosy v rozmezí od 5,5 % až do 20 %.

Pokud investujete na Mintos tržišti manuálně, tak můžete vybrat úrok na pravé horní straně stránky pohybováním posuvníku pod nápisem „Úrok“.

Můžete pohybovat posuvníky na obou stranách pro užší výběr.

Pokud pro Vaše investování používáte Auto Invest, můžete také pohybovat posuvníky pod nápisem „Úrok“ pro výběr Vašeho chtěného čistého ročního výnosu.

Diverzifikace je skvělý nástroj pro řízení Vašeho rizika a snížení výkyvů ve Vašich investicích. Když zvažujete přidání investice do Vašeho portfolia, vždy se ujistěte, jestli investice více diverzifikuje Vaše portfolio nebo jestli vlastně nadále nekoncentrujete Vaše finanční prostředky.

Investováním do různé výše výnosů na Mintos tržišti je dobrou strategií, jak se ujistit, že Vaše investiční portfolio je diverzifikované. Tohle je další způsob diverzifikace po různých typech půjček, dobách splatnosti, zeměpisnými oblastmi a měnami. Všechny tyto rozdíly mohou pomoci v tvorbě dobře diverzifikovaného úvěrového portfolia, které by mělo docílit solidních výnosů při minimalizaci rizika. Mintos tržiště však nabízí další způsob, jak diverzifikovat Vaše investice, který bude vysvětlen v dalším článku této série. Očekávejte další článek.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás