Diverzifikujte Vaše investiční portfolio na Mintos – krok třetí

08.03.2018

mintosblog

Tato sedmidílná série článků popisuje způsoby, kterými můžete diverzifikovat Vaše investiční portfolio na Mintos. První článek popisuje, jak můžete diverzifikovat Vaše úvěrové portfolio investováním do různých typů půjček. Druhý článek série vysvětluje, jak můžete vytvořit dobře diverzifikované investiční portfolio zahrnutím půjček s různou dobou splácení do Vašeho investičního portfolio. 


Je lehké investovat pouze do oblastí, se kterými jste nejvíce seznámeni. Například Váš domovský stát nebo státy, které mají stabilní ekonomiku. Nicméně ekonomická krize v roce 2007 nám velice dobře připomenula, že vlastně nikde není skutečně bezpečno.

Všechny státy jsou vystaveny ekonomickým rizikům. Pokud tedy investujete vše pouze na jednom místě, jste také vystaveni riziku. Čím více zemí zahrnete do Vašeho portfolia, tím lépe pro Vás. Investování do půjček z různých zeměpisných oblastí je třetím způsobem, jak můžete diverzifikovat Vaše investiční portfolio na Mintos.

Investování do půjček z různých zeměpisných oblastí

Zeměpisná diverzifikace je chytrý způsob jak diverzifikovat Vaše portfolio, jelikož ekonomiky v různých částech světa nejsou navzájem plně korelovány. Zahraniční trhy se zřídka kdy pohybují společně, a tedy ztráty na jednom trhu mohou být nahrazeny zisky v druhém.

Zeměpisná diverzifikace snižuje vystavení se externím faktorům a celkovou úroveň volatility ve Vašem investičním portfoliu. Například, pokud EU projde ekonomickou recesí, což způsobí, že mnoho dlužníků nezaplatí své půjčky, investor, který bude mít část svého portfolia investováno také v rozvojových trzích s vyšším procentuálním růstem, jako je Čína, Brazílie a Indie, může očekávat, že část jeho ztrát z investic v EU bude kompenzována investicemi v rozvojových trzích. 

Čím více jsou od sebe státy odloučeny, tím lepší diverzifikace je dosaženo. Sousední státy jsou často společně ekonomicky provázány. Investování v různých státech určitě zvýší diverzifikaci Vašeho portfolia, avšak investování napříč různými kontinenty je daleko více důležité pro omezení koncentrace rizika. Na Mintos tržišti je 37 poskytovatelů půjček z 22 zemí a čtyřech různých kontinentů – Evropa, Asie, Afrika, Jižní America. Mintos tržiště nabízí jedinečnou příležitost pro zeměpisnou diverzifikaci.

 

 

Jak zeměpisně diverzifikovat na Mintos tržišti?

Pokud na Mintos investujete manuálně, tak můžete zvolit, v jakých státech chcete investovat použitím filtru „Země“. Ten je umístěn na levé straně stránky s Primárním a Sekundárním trhem.

IMAGE_1_CS

Výběr států je zcela ponechán na Vás. Můžete si vybrat všechny nebo pouze několik států v závislosti na potřebách Vašeho investičního portfolia. Označením státu Vám budou zobrazeny všechny dostupné půjčky z daného státu pro investování.

Pokud používáte Auto Invest, můžete vybrat půjčky na základě jejich zeměpisné oblasti použitím filtru „Země“. Můžete vytvořit jedno nebo hned několik portfolií s libovolným výběrem států.

IMAGE_2_CS

Mintos nabízí investorům unikátní příležitost pro diverzifikaci napříč různými státy a kontinenty na jednom tržišti. Tržiště nabízí jedinečné příležitosti diverzifikace napříč typy půjček, dobou splácení a zeměpisnými oblastmi. To však nejsou všechny způsoby, jak můžete diverzifikovat na tržišti. Další skvělý způsob jak diverzifikovat Vaše investiční portfolio je investováním v různých měnách. Další článek této série Vám přinese více informací o tomto způsobu diverzifikace.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás