DoZarplati veic izmaiņas savā juridiskajā struktūrā

Pagājušā gada beigās DoZarplati izveidoja jaunu juridisko personu (MCC “Sojuz 5”) papildus vecākajai juridiskajai personai (LLC “DZP-Center”). Tagad uzņēmums ir mainījis savu biznesa plānu un likvidēs vecāko juridisko personu.

Visi ieguldījumi, kas veikti LLC “DZP-Centre” aizdevumos, tiks atgriezti Mintos investoriem tuvāko mēnešu laikā saskaņā ar LLC “DZP-Center” atpirkšanas pienākumu. Turklāt MMC “Sojuz 5” garantē LLC “DZP-Center” saistību izpildi Mintos investoriem.

"Mēs esam nodevuši LLC "DZP-Center" licenci mikrofinansēšanas darbības veikšanai Krievijas Centrālajai bankai, tādējādi atsakoties no mikrofinansēšanas uzņēmuma statusa. Šis lēmums ir nākamais posms mūsu plānotajā DoZarplati grupas biznesa restrukturizācijā. Iepriekš mēs plānojām izmantot LLC "DZP-Center" biznesa kredītu izsniegšanai juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem, tomēr izmaiņas tirgus apstākļos un pašreizējā ekonomiskā situācija liecina par šā uzņēmējdarbības modeļa rentabilitātes samazināšanos. Ņemot to vērā, esam pieņēmuši lēmumu neiesaistīties biznesa kredītu segmentā un koncentrēties uz mikroaizdevumu izsniegšanu privātpersonām, kam šobrīd aktīvi tiek izmantota juridiskā persona MCC "Sojuz-5".

DoZarplati vadītājs Pāvels Sologubs

Saskaņā ar apstiprināto stratēģiju 2021-2022. gadam LLC “DZP-Center” turpinās sniegt pakalpojumus aktīvajiem klientiem (tehnisko atbalstu, juridisko atbalstu, aizdevumu atmaksu un kavēto parādu piedziņu), bet vairs nenodarbosies ar jaunu aizdevumu izsniegšanu. Pašlaik LLC “DZP-Center” aizdevumu portfelis pārsniedz 20 miljonus eiro.

Mintos investoriem būs iespēja turpināt investēt DoZarplati aizdevumos, ko izsniedz uzņēmuma galvenā juridiskā persona MCC “Sojuz 5”.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner