Drīzumā Mintos platformā – parādzīmes

Šī gada sākumā mēs paziņojām par parādzīmēm- drīzumā gaidāmu investēšanas veidu aizdevumos regulētā vidē. Tagad mēs vēlamies atjaunināt iepriekš sniegto informāciju.

Svarīgākie punkti

 • Mintos izvietotie aizdevumi tiks klasificēti kā regulēti finanšu instrumenti ar nosaukumu parādzīmes
 • Investējot parādzīmēs, investori iegūs diversifikāciju starp 6-20 pamatā esošajiem aizdevumiem
 • Katram parādzīmju komplektam būs savs starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs
 • Uzkrāto procentu aprēķins netiks mainīti
 • Investīcijas parādzīmēs noteiks prospekti un galīgie noteikumi
 • Lietotāju pieredze Mintos aizdevumu tirgū lielākoties būs tāda pati kā līdz šim

Iepazīstinām ar parādzīmēm

Parādzīmes ir finanšu instrumenti, kas ļauj investoriem investēt aizdevumos regulētā vidē. Tās piedāvā pievilcīgu, riskam pielāgotu atdevi, labāku diversifikāciju, kā arī lielāku investoru aizsardzību.

Mintos aizdevumu tirgū viens parādzīmju komplekts atbildīs 6-20 aizdevumiem. Pamatā esošajiem aizdevumiem ir līdzīgas īpašības: tos izsniedzis viens kredītu izsniedzējs vienā valstī, tiem ir viens veids, procentu likme, termiņa diapazons un summas diapazons. Investori varēs redzēt sīkāku informāciju par katru aizdevumu un tā atmaksas grafiku.

Parādzīmes ir finanšu instrumenti, ko emitē Mintos grupas īpašam nolūkam dibināts uzņēmums, kas darbojas kā emitents. Pastāv divi veidi, kā parādzīmes tiks izveidotas, pamatojoties uz aizdevumiem:

 • Tiešajā struktūrā emitents iegūst īpašumtiesības uz aizdevumu debitoru parādiem no kredītu izsniedzēja, kas šos aizdevumus izsniedzis aizņēmējiem.
 • Netiešajā struktūrā parādzīmju komplekta pamatā esošos aizdevumus kredītu izsniedzējam izsniedz Mintos grupas īpašam nolūkam dibināts uzņēmums. Šie aizdevumi ir nodrošināti ar aizdevumiem, kurus kredītu izsniedzējs ir izsniedzis saviem aizņēmējiem. Netiešo struktūru piemēro, ja ir iemesli, kuru dēļ emitents nevar iegūt aizdevumus pret aizņēmējiem.

Turklāt katram parādzīmju komplektam būs savs individuālais starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs ( ISIN), ko piešķir vērtspapīru depozitārijs. ISIN identifikatori atbalsta precīzu un efektīvu vērtspapīru klīringu un norēķinus, kā arī apstrādi, kas saistīta ar emisijas dzīves cikla laikā veiktajiem maksājumiem.

Minimālais ieguldījums parādzīmju kompletā ir 50 eiro. Katrs ieguldījums nodrošināts proporcionāli aizdevuma summai.

Atmaksa un uzkrātie procenti

Investori gūst atdevi no naudas plūsmām, kas saistītas ar parādzīmju pamatā esošajiem aizdevumiem. Kad aizņēmēji veic maksājumu par jebkuru aizdevumu, kredītu izsniedzējs veic maksājumu emitentam, kas savukārt veic maksājumu katram parādzīmju turētājam Mintos aizdevumu tirgū.

Procenti par parādzīmēm tiks uzkrāti tādā pašā veidā, kā tie šobrīd tiek uzkrāti par kredītprasībām. Iepriekš mēs informējām, ka mehānisms tiks mainīts uz obligācijām līdzīgāku struktūru, tomēr esam atraduši veidu, kā investoriem nodrošināt tādu pašu pieredzi kā līdz šim.

Drošākas investīcijas

Pašlaik, ikreiz, kad investors investē Mintos izvietotos aizdevumos, starp investoru un kredītu izsniedzēju tiek noslēgts attiecīgs aizdevuma cesijas līgums. Uz investīcijām, kas veiktas, izmantojot cesijas līgumus, neattiecas regulatīvā uzraudzība.

Savukārt parādzīmes ir regulēti finanšu instrumenti. Pēc to ieviešanas investorus Mintos aizdevumu tirgū aizsargās MiFID II investoru aizsardzības regulējums, Prospekta regula, Komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu regula (PRIIP) un Ieguldītāju aizsardzības likums.

Papildus tam investorus aizsargās arī nacionālā ieguldītāju aizsardzības sistēma, kas izveidota saskaņā ar ES Direktīvu 97/9/EK. Ja Mintos neizpilda investīciju pakalpojumus, privātie investori ir tiesīgi saņemt kompensāciju 90% apmērā no neatgriezeniskajiem zaudējumiem, kas radušies investīciju pakalpojumu nesniegšanas rezultātā, nepārsniedzot 20 000 eiro.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma investoriem nepiešķir kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies:

 • investīciju cenu izmaiņu dēļ
 • aizņēmēja, kredītu izsniedzāja vai emitenta saistību neizpildes dēļ
 • investīciju pirkšanas vai pārdošanas tirgus trūkuma dēļ

 

Jaunie Mintos aizsardzības noteikumi attiecas tikai uz parādzīmēm un neattiecas uz pašreizējā veida investīcijām prasījuma tiesībās, jo tie nav finanšu instrumenti.

Parādzīmes var iegādāties tikai reģistrēti investori Mintos aizdevumu tirgū, un tās var pārdot citiem investoriem tikai Mintos otrreizējā tirgū. Tās netiek tirgotas nevienā citā tirgū, biržā vai tirdzniecības vietā. Parādzīmes ir nepastāvīgi instrumenti, tāpēc to vērtībai nav tendences strauji pieaugt vai samazināties. Tomēr pastāv risks, ka investoram var neizdoties atrast pircēju savai investīcijai, un tā būs jāglabā līdz termiņa beigām.

Prospekti sniedz informāciju par katru investīciju

Jaunās investīciju sistēmas ietvaros Mintos aizdevumu tirgū investoriem būs pieejami padziļināti prospekti, kuros iekļauta informācija par potenciālajām investīcijām parādzīmēs.

Katrs prospekts attieksies uz konkrēta kredītu izsniedzēja aizdevumiem konkrētā valstī. Piemēram, Eleving Moldova būs viens prospekts, bet Eleving Latvia būs cits prospekts. Attiecībā uz dokumentu apjomu investori nesaskarsies ar būtiskām izmaiņām. Pašlaik katram aizdevumam Mintos aizdevumu tirgū ir savs aizdevuma ID, bet parādzīmēm tas tiks aizstāts ar ISIN kodu. Līdzīgi kā šobrīd, investori savā profilā varēs ģenerēt konta izrakstus, portfeļa kopsavilkumus un citus pēctirdzniecības dokumentus.

Pirms parādzīmju piedāvāšanas investoriem, prospekti tiks reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK). FKTK pirms prospekta apstiprināšanas izvērtēs, vai prospekts atbilst pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem. Prospekts būs pieejams investoriem Mintos tīmekļa vietnē. Turklāt tos katru gadu atjauninās, lai informācija būtu aktuāla.

Galīgie noteikumi tiks sagatavoti katram parādzīmju komplektam, un tajos būs iekļauta standartizēta informācija: atmaksas termiņš, valūta, summa un cita informācija, kuru investori jau ir ieraduši atrast cesijas līgumos, un vēl citi papildus punkti. Turklāt Mintos platformā attiecībā uz visām parādzīmēm investoriem tiks publicēts PRIIP KID (pamatinformācijas dokuments).

Pāreja uz parādzīmēm

Parādzīmes pakāpeniski tiks ieviestas katram kredītu izsniedzējam. Mintos pārtrauks pārdot cesijas katram kredītu izsniedzējam un sāks pārdot parādzīmes. No tā brīža esošās investīcijas aizdevumos, izmantojot cesijas līgumus, pakāpeniski amortizēsies. Visi esošie cesijas līgumi paliks spēkā, un pamatsumma un procenti tiks atmaksāti saskaņā ar esošajiem līguma noteikumiem.

Piemēram, ja investors ir investējis aizdevumā mēnesi pirms parādzīmju ieviešanas, investors varēs paturēt attiecīgo aizdevumu savā portfelī, līdz tas būs pilnībā amortizēts.

Mēs paredzam, ka šis pārejas periods nebūs ilgāks par sešiem mēnešiem, un mēs strādāsim, lai tas notiktu vēl ātrāk.

Seko līdzi pirmo parādzīmju ieviešanai

Mēs plānojam, ka pirmās parādzīmes Mintos būs pieejamas jau šomēnes. Pēc tam mēs izveidosim īpašu lapu un biežāk uzdotos jautājumus par parādzīmēm. Ja Jums ir kādi specifiski jautājumi par parādzīmēm (Notes), kurus vēlaties lai mēs risinātu pirms iespējas ieguldīt parādzīmēs, lūdzu, pievienojaties atklātai diskusijai Mintos kopienā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner