Drīzumā: Mintos Risk Score investoriem sniegs lielāku pārredzamību

 • Mintos Risk Score ir jauns riska novērtēšanas modelis Mintos pieejamajām investīciju iespējām
 • Tas investoriem sniegs lielāku pārredzamību un informētību
 • Papildus kopējam rādītājam investori redzēs arī četrus apakšrādītājus (kredītportfeļa sniegumam, aizdevumu apkalpotāja efektivitātei, atpirkšanas spējai un sadarbības struktūrai)
 • Rādītāji un apakšrādītāji tiks balstīti uz pilnībā skaitlisku punktu modeli
 • Mintos Risk Score un esošo reitingu atjauninājumi tiks ieviesti 2020. gada oktobra otrajā pusē

2018. gadā mēs ieviesām Mintos reitingus – pirmo Mintos izstrādāto riska novērtēšanas metodoloģiju, kas tiek izmantota, lai atspoguļotu mūsu aizdevumu tirgū esošo aizdevēju finanšu un darbības stabilitāti.

Kopš šīs metodoloģijas ieviešanas, mēs esam ieguvuši plašu praktisku pieredzi tās izmantošanā un vērtīgas atsauksmes no investoriem. Tā rezultātā mēs šogad strādājām pie tā, lai uzlabotu veidu, kā mēs novērtējam un atspoguļojam ar risku saistītos biznesa aspektus mūsu aizdevumu tirgū pieejamajām investīcijām.

Mintos Risk Score ir skaitlisks rādītājs, kas atspoguļo konkrētas investīciju iespējas riska līmeni. Tas ietver četrus apakšrādītājus, kas ir apkopoti un izteikti, izmantojot statistisku riska novērtēšanas modeli.

 

Lasi tālāk, lai uzzinātu vairāk par apakšrādītājiem

Jauns un uzlabots pārredzamības līmenis

Mintos Risk Score investoriem nodrošina lielāku pārredzamību attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama investīciju iespēju novērtēšanai un ar investēšanu saistīto lēmumu pieņemšanai.

Šīs ir svarīgākās Mintos Risk Score sniegtās priekšrocības investoriem:

 • Detalizētāks pārskats

Mintos Risk Score tiks piešķirts katram aizdevējam. Kopējais rādītājs ir balstīts uz četriem apakšrādītājiem, kas tiks piešķirti četriem dažādiem novērtētās investīciju iespējas aspektiem: kredītportfeļa sniegumam, aizdevumu apkalpotāja efektivitātei, atpirkšanas spējai, sadarbības struktūrai. Mēs uzskatām, ka investīciju iespēju izvērtēšanas procesā šie četri apakšrādītāji investoriem ir vissvarīgākie. Apakšrādītāji Mintos aizdevumu tirgū būs redzami vairākās vietās.

 • Papildu ieskats kredītportfeļa sniegumā

Sadarbojoties ar aizdevēju, mēs īpašu uzmanību pievēršam kredītportfeļa kvalitātei un sniegumam. Kredītportfeļa kvalitāte ir tieši atkarīga no aizņēmēju veiktajiem maksājumiem, un tādējādi tā ir ļoti svarīgs rādītājs izmaksu dinamikai Mintos investoriem. Izmantojot Mintos Risk Score, mēs nodrošinām ieskatu kredītportfeļa sniegumā, piešķirot tam apakšrādītāju. Investori tagad var salīdzināt konkrēta kredītportfeļa stāvokli ar citiem Mintos aizdevumu tirgū pieejamajiem kredītportfeļiem, lai pieņemtu izsvērtākus investēšanas lēmumus.

 • Lielāka pārredzamība par aizdevēju

Parasti aizdevējs izsniedz un apkalpo aizdevumu, vienlaikus nodrošinot arī tā atpirkšanu no investoriem. Tāpēc mēs esam sadalījuši šīs darbības divos atsevišķos apakšrādītājos (aizdevumu apkalpotāja efektivitātei un atpirkšanas spējai), lai investoriem nodrošinātu labāku un detalizētāku pārskatu. Dažkārt aizdevumu apkalpošanu un atpirkšanu var sniegt uzņēmumi, kas nav aizdevumu izsniedzējs. Pateicoties apakšrādītāju ieviešanai, investori varēs novērtēt dažādus investīciju struktūras aspektus, pat ja pakalpojumus sniedz vairāki uzņēmumi.

 • Jaunums: sadarbības ar aizdevēju juridiskās uzbūves pārskats

Mūsu riska novērtējums tiek papildināts ar juridiskās uzbūves, kas nosaka sadarbību starp aizdevēju un Mintos kā investoru pārstāvi, novērtējumu. Šis biznesa aspekts ir īpaši nozīmīgs brīžos, kad tirgū tiek piedzīvotas grūtības, jo tas palīdz novērtēt iespēju atgūt līdzekļus. Tagad mēs to rūpīgi izvērtējam un piešķiram tai atsevišķu apakšrādītāju, tādējādi pārredzami daloties ar šo informāciju ar investoriem.

 • Pilnīgi skaitlisks modelis

Mintos Risk Score un apakšrādītāji tiks aprēķināti, pamatojoties uz mūsu statistisko riska novērtēšanas modeli, un visi šo aprēķinu dati būs skaitliski.

 

Mintos Risk Score metodoloģija

Mintos Risk Score metodoloģija ir sarežģīta pēc apstrādātās informācijas daudzuma, bet vienkārša, ja runājam par vērtības nodrošināšanu investoriem. Tā galvenokārt ir paredzēta, lai investoriem sniegtu papildu ieskatu par konkrētu investīciju iespēju.

Ilustrācija: rādītāju un apakšrādītāju priekšskatījums aizdevumu izsniedzēju lapā Mintos platformā

Statistiskajā riska novērtēšanas modelī tiek izmantota publiski pieejamā informācija, kā arī informācija, kas iegūta uzticamības pārbaudē un uzraudzības procesā. Tā rezultātā tiek iegūti četri apakšrādītāji: kredītportfeļa sniegumam, aizdevumu apkalpotāja efektivitātei, atpirkšanas spējai un sadarbības struktūrai. Šie četri apakšrādītāji veido Mintos Risk Score – vispārējais rādītājs tiek aprēķināts, izsverot apakšrādītāju punktus: 40% – aizdevumu veiktspēja, 25% – aizdevumu apkalpotāja efektivitāte, 25% – atpirkšanas spēja un 10% – sadarbības struktūra

Uzzināsim vairāk par tiem.

1. Kredītportfeļa sniegums

Lai saprastu portfeļa kvalitāti, mēs salīdzinām saistības nepildošo aizdevumu īpatsvaru, gada procentu likmi un termiņu ar tiešajām ar portfeli saistītajām darbības izmaksām. Papildus citiem portfeļa kvalitātes rādītājiem mēs padziļināti pētām aizdevēja kredītportfeļa līdzšinējos rezultātus. Kredītportfeļa snieguma apakšrādītājs tiek aprēķināts, pamatojoties uz informāciju par:

 • kredītportfeļa kvalitāti
 • iepriekšējām un pašreizējām aizdevumu atmaksas tendencēm
 • iepriekšējiem un pašreizējiem zaudējumu rādītājiem
 • izsniegšanas apjomiem
 • Pieredzes līmenis
 • produkta īpašībām (piemēram, nodrošinājuma likviditāte)

2. Aizdevumu apkalpotāja efektivitāte

Izmantojot šo apakšrādītāju, mēs mērām aizdevumu apkalpotāja efektivitāti aizdevumu maksājumu iekasēšanā. Aizdevumu apkalpotāja sniegums tiek izteikts apakšrādītājā, kas ir novērtējuma kopsavilkums par:

 • uzņēmējdarbības procedūrām, atbilstību un kvalitātes kontroli
 • uzņēmuma vadību un iekšējā riska kontroli
 • aizdevumu administrēšanas struktūru un procesiem
 • saistības nepildošu aizdevumu pārvaldību

Dažos gadījumos aizdevumu apkalpotājs var būt uzņēmums, kas nav aizdevumu izsniedzējs.

3. Atpirkšanas spēja

Šis apakšrādītājs mēra atpirkšanas spēju un apkopo debitora spēju izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamību. Tas tiek aprēķināts, pamatojoties uz:

 • finanšu profilu, darbības rezultātiem un prognozēm
 • vadības pieredzi
 • uzņēmējdarbības normatīvo un tiesisko vidi
 • ieņēmumu plūsmu un ģeogrāfisko vietu daudzveidību

Retos gadījumos par atpirkšanu var atbildēt uzņēmums, kas nav nedz  aizdevumu izsniedzējs, nedz aizdevumu apkalpotājs. Taču pat šādās situācijās, izmantojot pašreizējo riska novērtēšanas modeli, būs iespējams gūt ieskatu par visu iesaistīto uzņēmumu situāciju.

4. Sadarbības struktūra

Sadarbības struktūras apakšrādītājs novērtē aizdevēja un Mintos sadarbības juridisko uzbūvi. Ar šo apakšrādītāju tiek vērtēti, apkopoti un izteikti šādi faktori:

 • piekļuve ar aizņēmēju saistītajām naudas plūsmām
 • iespēja atgūt līdzekļus, pamatojoties uz juridisko uzbūvi
 • sadarbības struktūras pārredzamība investoriem

Mintos Risk Score kā skaitliska skala

Mintos Risk Score skaitliskā skala ir diapazonā no 10 (zems risks) līdz 1 (augsts risks). Mintos riska apakšrādītājiem tiek izmantots tas pats diapazons un vērtības.

Visiem rādītājiem un apakšrādītājiem ir vienāds diapazons, bet ar atšķirīgu interpretāciju.

 

Vērtējums no 1 līdz 4 tiek uzskatīts par augstu risku, no 5 līdz 7 par vidēju risku un no 8 līdz 10 par zemu risku.

Sīkāka informācija par to, ko katrs no šiem riska intervāliem nozīmē konkrētai investīciju iespējai, tiks sniegta vēlāk gaidāmajā Mintos Risk Score lapā.

Ja aizdevēja darbība Mintos aizdevumu tirgū tiks apturēta, vai tas nepildīs saistības, tam tiks piešķirts statuss Apturētsvai Saistības nepildošs. Šādos gadījumos rādītāja vietā būs redzams Rādītājs atsaukts” (Score Withdrawn). Rādītājs tiks atsaukts arī tad, ja trūks informācijas par konkrētu uzņēmuma biznesa aspektu, kas nepieciešams apakšrādītāja aprēķināšanai, un ja aizdevējs ilgstoši būs neaktīvs Mintos aizdevumu tirgū (piemēram, ilgstoši nebūs aktīvu aizdevumu). Plašāka informācija par šiem statusiem ir pieejama gaidāmā Mintos Risk Score jautājumu sadaļā.

Kur būs redzams Mintos Risk Score

Pirmā Mintos Risk Score versija tiks ieviesta 2020. gada oktobra otrajā pusē. Tā tiks pievienota aizdevēju lapām, kurās investori turpmāk varēs redzēt kopējo rādītāju un apakšrādītājus visiem četriem investīciju iespēju aspektiem. Tā pati informācija būs pieejama katra aizdevēja lapā sadaļā “Informācija par valstīm”.

Novembrī tiks publicēta jaunākā versija, un četri apakšrādītāji tiks atspoguļoti arī citviet Mintos mājaslapā. Izvēloties, investējot vai apskatot aizdevumus, tos varēs filtrēt arī pēc rādītāja. Mintos Risk Score aizstās līdzšinējo Mintos reitingu visā platformā.

Lūdzu, ņem vērā, ka Mintos Risk Score tiek izmantots kā iekšējs riska novērtējums, un tas ir piemērots Mintos aizdevumu tirgū pieejamo investīciju iespēju izvērtēšanai. To nevajadzētu salīdzināt ar citām riska novērtēšanas sistēmām (piemēram, Fitch Ratings).

Tuvojoties ieviešanas datumam, mēs Tev atgādināsim par Mintos Risk Score un Tavu investīciju stratēģiju korekcijām.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner