Dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny na Mintos – krok 4

14.03.2018

mintosblog

Przedstawiamy czwarty artykuł z siedmioczęściowej serii poświęconej dywersyfikacji. Publikacje powstały z myślą o szczegółowym wyjaśnieniu możliwości dywersyfikacji portfela na platformie Mintos. W dotychczasowych artykułach przedstawiliśmy różnicowanie inwestycji pod względem rodzaju pożyczki, okresu spłaty i kraju.


W związku z globalizacją wiele środków trwałych i towarów podlegają tym samym wahaniom.  , chociaż pochodzą z innych krajów, regionów ekonomicznych, a nawet kontynentów. Doskonałym tego przykładem był kryzys finansowy z 2007 r. Wydarzenie to nie tylko pokazało znaczenie dywersyfikacji geograficznej, lecz także wskazało, że warto pójść o krok dalej i zawrzeć w swoim portfelu inwestycyjnym różne waluty.

Dlaczego jest to korzystne? Chociaż kryzys z 2007 r. zaczął się w Stanach Zjednoczonych, dotknął niemal każdego kraju na świecie – stąd określenie „globalny kryzys finansowy”. Początkowo dotyczył on cen akcji, których cena znacznie spadła. Aby skompensować straty tego typu, wielu profesjonalnych inwestorów zaleca różnicowanie portfela pod kątem walut, co pozwala osiągnąć prawdziwie zdywersyfikowany portfel. Ma to związek z faktem, że waluty są słabo skorelowane z towarami i innymi środkami trwałymi, ponieważ ich wartość jest bardziej związana ze spekulacją i inflacją niż z rozwojem gospodarczym.

Inwestowanie w pożyczki z różnych walutach

Waluty są związane z danym regionem i wahają się w zależności od czynników ekonomicznych i politycznych. Euro (EUR) jest często postrzegane jako mniej zmienne, a zatem „bezpieczne”, ponieważ jest drugą walutą pod względem liczby operacji na świecie. Natomiast waluty z rynków wschodzących, takie jak złoty polski (PLN) czy korona czeska (CZK), uważa się za bardziej ryzykowne, ponieważ ich kurs bywa bardziej zmienny. Zrozumiałe jest, że inwestorzy wolą inwestować w euro, gdyż bardziej stabilna waluta oznacza mniejsze ryzyko. Jednak może to wiązać się także z mniejszymi zyskami.

Przyjrzyjmy się PLN i CZK. Na początku 2017 r. złoty polski był jedną z najsilniejszych walut z rynków wschodzących w porównaniu do euro. Korona czeska także miała bardzo dobry rok i pod koniec 2017 r. obie waluty umocniły się o około 5,5% względem euro. W 2017 r. CZK i PLN były najsilniejszymi walutami na świecie. Oznacza to, że inwestorzy, których główną walutą jest euro lub którzy inwestują wyłącznie w pożyczki w euro, mogliby zwiększyć swoją roczną stopę zysku o 11 punktów procentowych (przed pobraniem prowizji za wymianę walutową), jeżeli zainwestowaliby na Mintos w PLN lub CZK.

Obecnie Mintos oferuje możliwość inwestycji w 10 walutach: CZK, DKK, EUR, GEL, GBP, KZT, PLN, RON, RUB i SEK. Aby uzyskać wysoce zdywersyfikowany portfel, możesz zbudować go z różnych walut w zależności od preferencji inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.

Jak inwestować na Mintos w pożyczki w różnych walutach?

Jeżeli inwestujesz samodzielnie, możesz wybrać waluty pożyczek, używając filtra „Waluta”, który znajduje się w lewej części stron Rynek pierwotny i Rynek wtórny. Aby inwestować w różnych walutach na Mintos, potrzebne są środki na koncie w danej walucie. Na Mintos można łatwo i szybko wymieniać waluty, korzystaj z naszej funkcji wymiany, która pozwala uniknąć niekorzystnych kursów i wysokich opłat bankowych.

IMAGE_1_PL

Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, może stworzyć wiele portfeli z pożyczkami w różnych walutach. Pamiętaj jednak, że możesz wybrać tylko jedną walutę dla danego portfela Auto Invest. Walutę portfela można wybrać w górnej części strony z rozwijanego menu „Waluta”.

IMAGE 2 PL

Na platformie Mintos masz wyjątkową możliwość inwestowania w pożyczki w 10 walutach na jednym rynku, a wkrótce dodamy kolejną. Nie strać tej doskonałej okazji i osiągaj jak najwyższe zyski na Mintos!

Są jeszcze inne możliwości dywersyfikacji inwestycji na naszej platformie. Już w przyszłym tygodniu opublikujemy kolejny artykuł z serii.

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami