Dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny na Mintos – krok 5

23.03.2018

mintosblog

Celem naszej siedmioczęściowej serii poświęconej dywersyfikacji jest szczegółowe wyjaśnienie, jak najlepiej wykorzystać możliwości na rynku Mintos i stworzyć wysoce zróżnicowany portfel inwestycyjny. W poprzednich artykułach omówiliśmy dywersyfikacje pod kątem rodzaju pożyczek, okresu spłaty, kraju i waluty. Można je przeczytać tutaj.


Wiemy, że może Cię kusić, aby przesunąć suwak oprocentowania do najwyższej wartości – każdy inwestor chce maksymalizować zyski i obniżać ryzyko. Lecz zgodnie z zasadami funkcjonowania rynku pożyczki z wyższym oprocentowaniem wiążą się z wyższym ryzykiem, a mniej ryzykowne inwestycje oznaczają mniejsze zyski. Można jednak osiągnąć satysfakcjonujące zwroty przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka poprzez dywersyfikację portfela i uwzględnienie w nim inwestycji o różnym oprocentowaniu.

Inwestowanie w pożyczki o różnych stopach zwrotu

Aby dywersyfikacja była skuteczna, nie traktuj swoich inwestycji odrębnie, lecz jako jeden portfel. Jeżeli Twój portfel jest wysoce zróżnicowany, a ryzyko rozłożone, całość może mieć większą wartość niż suma poszczególnych części. Dzieje się tak, ponieważ zdywersyfikowany portfel równoważy zmniejszenie ryzyka z osiągnięciem docelowego poziomu zwrotu, a zatem w efekcie otrzymujesz spójny wynik końcowy. Jest to bardziej korzystny sposób inwestycji, niż wybór pożyczek, które dają niespójne zyski.

Dzięki dywersyfikacji stóp zwrotu różnicujesz także poziom ryzyka, a zatem rozkładasz ryzyko na swoje inwestycje i zmniejszasz możliwość strat całego portfela.

Inwestowanie w pożyczki o różnych stopach zwrotu otwiera drogę do różnych rodzajów pożyczek, które można z kolei różnicować pod kątem grup pożyczkobiorców, krajów, walut, rodzajów pożyczek i długości okresu spłaty.

Przykładowo grupa pożyczkobiorców spłacających pożyczki osobiste w Gruzji o wyższej stopie zwrotu różni się znacznie od grupy spłacającej pożyczki osobiste z Polski o niskiej stopie zwrotu. Różnice między pożyczkobiorcami mogą obejmować różne poziomy zabezpieczenia finansowego, historii kredytowej i wiele innych czynników. Chociaż wysokie zwroty są mile widziane, często wiążą się z wyższym ryzykiem – np. istnieje większe prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorcy nie wywiążą się ze swoich zobowiązań. Zatem optymalna dywersyfikacja portfela pożyczkowego w celu zrównoważenia ryzyka i zysków oznacza uwzględnienie pożyczek z wyższymi i średnimi stopami zwrotu.

Często mówi się, że jeżeli pożyczka jest zabezpieczona gwarancją wykupu, nie jest ważne, czy pożyczkobiorca spłaca swoje zobowiązania, ponieważ i tak otrzymasz zwrot swojej inwestycji. Jednak nie jest to tak oczywiste i w kolejnym artykule z serii przyjrzymy się pożyczkom z gwarancją wykupu.

Jak inwestować w pożyczki o różnych stopach zwrotu?

Na rynku Mintos jest wiele pożyczek, a ich stopy zwrotu wahają się od 5,5 do 20%.

Jeżeli inwestujesz samodzielnie, możesz wybrać oprocentowanie w górnej, prawej części stron Rynek główny i Rynek wtórny, przesuwając suwak.

Możesz też przesunąć oba suwaki, aby zawęzić wybór:

Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, w sekcji „Oprocentowanie” możesz ustawić suwakiem docelową roczną stopę zwrotu netto.

Dywersyfikacja to doskonałe narzędzie do zarządzania ryzykiem i zwiększania bezpieczeństwa inwestycji. Kiedy chcesz dodać inwestycję do swojego portfela, zawsze zastanów się, czy zwiększy ona stopień dywersyfikacji portfela, czy wręcz przeciwnie.

Inwestowanie w pożyczki o różnej stopie zwrotu to dobra strategia, która zapewni  zdywersyfikowany portfel na rynku Mintos. Uzupełnia ona różnicowanie inwestycji pod kątem rodzaju pożyczek, okresu spłaty, kraju i waluty. Wszystkie te zabezpieczenia pomogą uzyskać wysoce zdywersyfikowany portfel pożyczkowy, który powinien zapewnić satysfakcjonujące zyski przy ograniczonym ryzyku. Rynek Mintos oferuje jeszcze inny sposób dywersyfikacji inwestycji, który omówimy w następnym artykule. Zaglądaj na nasz blog!

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami