Dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny na Mintos – krok 6

29.03.2018

mintosblog

Mintos umożliwia siedem sposobów dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W serii artykułów poświęconych tym strategiom pomagamy inwestorom uzyskać wysoce zdywersyfikowany portfel na naszym rynku. Dotychczas omówiliśmy różnicowanie inwestycji pod kątem rodzaju pożyczki, okresu spłaty, kraju, waluty i stopy zwrotu. Aby przejść do poprzednich artykułów, kliknij tutaj.


Szósty sposób dywersyfikacji inwestycji na rynku Mintos polega na wyborze pożyczek zarówno z gwarancją wykupu, jak i bez niej. Gwarancja wykupu na Mintos to zobowiązanie pierwotnego pożyczkodawcy wobec inwestora. Gwarancja ta oznacza, że pierwotny pożyczkodawca odkupi określoną pożyczkę od inwestora, jeżeli spłata pożyczkobiorcy będzie opóźniona o 60 dni lub więcej. W takim przypadku pożyczka zostanie automatycznie wykupiona przez pierwotnego pożyczkodawcę po wartości nominalnej należności głównej powiększonej o naliczone przychody odsetkowe. Na rynku Mintos wszystkie pożyczki z gwarancją wykupu są oznaczone ikoną tarczy .

Gwarancja wykupu ogranicza ryzyko dla inwestorów, lecz jest oferowana głównie w przypadku ryzykownych pożyczki konsumpcyjnych, takich jak niezabezpieczone chwilówki. Chociaż gwarancja wykupu przenosi ryzyko związane z brakiem spłaty z inwestora na pierwotnego pożyczkodawcę, ryzyko to wciąż istnieje.

Inwestowanie w pożyczki z gwarancją wykupu oraz w pożyczki bez gwarancji wykupu

Powszechnym błędem jest założenie, że w przypadku inwestowania jedynie w pożyczki z gwarancją wykupu dywersyfikacja nie jest konieczna. Jeżeli inwestujesz wyłącznie w pożyczki z gwarancją wykupu, warto zainteresować się kilkoma pożyczkami, nawet jeśli wszystkich udzielił ten sam pierwotny pożyczkodawca. Dlaczego jest to korzystne? Jeżeli przykładowo chcesz zainwestować na rynku Mintos 1000 euro i całą kwotę przeznaczysz na jedną pożyczkę z gwarancją wykupu, w mało prawdopodobnym przypadku, gdy pierwotny pożyczkodawca będzie niewypłacalny, nie wykupi pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki, możesz stracić całą zainwestowaną kwotę. Jeśli jednak rozłożysz tę kwotę na przykładowo 40 pożyczek z gwarancja wykupu (każda inwestycja po 25 euro), a pierwotny pożyczkodawca zbankrutuje, wtedy gdy nie wszyscy pożyczkobiorcy spłacą swoje zobowiązania, stracisz jedynie część zainwestowanych środków. Inwestowanie w pożyczki z gwarancją wykupu udzielone przez różnych pierwotnych pożyczkodawców również zwiększy poziom dywersyfikacji i zabezpieczy inwestycje, ponieważ pozwala rozłożyć ryzyko.

Kolejnym ważnym powodem inwestowania w różne pożyczki z gwarancją wykupu jest możliwość osiągnięcia lepszego wskaźnika spłacanych zobowiązań. W przypadku inwestycji w jedną pożyczkę otrzymasz środki raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc w zależności od harmonogramu spłat pożyczkobiorcy. Natomiast w przypadku inwestycji w kilka pożyczek, które prawdopodobnie będą miały różne harmonogramy spłaty, możesz otrzymywać środki na bieżąco i dalej je pomnażać. Ma to istotne znaczenie, ponieważ niezainwestowane środki wpływają na całkowity wynik portfela – gdy nie inwestujesz, tracisz potencjalne okazje do zysków.

Warto zauważyć, że nie wszyscy pierwotni pożyczkodawcy oferują gwarancję wykupu wraz z dodatkowymi odsetkami za zaległą części płatności. Oznacza to, że kiedy pożyczkobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, możesz otrzymać jedynie odsetki, które narosły do chwili terminu płatności.

Mintos umożliwia sprawdzenie, czy pierwotny pożyczkodawca oferuje odsetki od zaległych płatności – w zakładce „Pierwotny pożyczkodawca” wybierz „Więcej informacji” przy wybranym pożyczkodawcy, a następnie opcję „Szczegóły”.


Na Mintos ważne jest nie tylko inwestowanie w pożyczki z gwarancją wykupu, lecz także w pożyczki, które nie mają tego zabezpieczania. Choć często sądzi się, że są one bardziej ryzykowne niż pożyczki z gwarancją wykupu, pożyczki bez tej gwarancji wiążą się zwykle z mniejszym ryzykiem i często są zabezpieczone samochodem lub nieruchomością. Uwzględnienie tego rodzaju pożyczek w portfelu inwestycyjnym ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu wysoce zdywersyfikowanego portfela i stabilnych zysków, co omówiliśmy w poprzednich artykułach z serii. Zróżnicowane inwestowanie umożliwia dostęp do różnych grup pożyczkobiorców i zmniejsza ogólne ryzyko dla portfela. Jeżeli inwestujesz jedynie w pożyczki z gwarancją wykupu, tracisz wiele korzyści płynących z dywersyfikacji.

Jak inwestować w pożyczki z gwarancją wykupu oraz w pożyczki bez gwarancji wykupu

Mintos oferuje dwa sposoby inwestycji w pożyczki z gwarancją wykupu i bez niej, w zależności od tego, czy inwestujesz samodzielnie, czy za pomocą narzędzia Auto Invest. W pierwszym przypadku możesz filtrować pożyczki na rynku pierwotnym i wtórnym za pomocą opcji „Gwarancja wykupu”, która znajduje się w lewej części ekranu.

Jeżeli inwestujesz przy użyciu narzędzia Auto Invest, filtr ten znajdziesz w górnej części portfela Auto Invest.

Rynek Mintos zapewnia liczne możliwości tworzenia zrównoważonego i wysoce zdywersyfikowanego portfela. Skorzystaj z nich i różnicuj swoje inwestycje pod kątem rodzaju pożyczki, okresu spłaty, kraju, waluty, stopy zwrotu i gwarancji wykupu. Jest jeszcze jeden sposób dywersyfikacji portfela inwestycyjnego na Mintos, który omówimy za tydzień w ostatnim artykule z tej serii. Zaglądaj na nasz blog!

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami