Dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny na platformie Mintos – krok 3

08.03.2018

mintosblog

Nasza siedmioczęściowa seria artykułów opisuje sposoby dywersyfikacji portfela inwestycyjnego na rynku Mintos. W pierwszym artykule przedstawiliśmy, w jaki sposób możesz zdywersyfikować swój portfel pożyczkowy, inwestując w różne rodzaje pożyczek. Drugi artykuł wyjaśnia, w jaki sposób można stworzyć dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, włączając do portfela inwestycyjnego pożyczki o różnych okresach spłaty. 


Łatwo wyrobić sobie nawyk inwestowania w kraje, które dobrze znasz. Przykładowo w swoją ojczyznę lub kraj, który według Twojej wiedzy ma stabilną gospodarkę. Jednakże kryzys ekonomiczny z 2007 roku pokazał, że nic nie jest pewne.

Żaden kraj nie jest odporny na ryzyko ekonomiczne, a inwestując wszystkie środki w jedno miejsce, narażasz się na straty. Zatem im więcej krajów znajduje się w Twoim portfelu, tym lepiej. Inwestowanie w pożyczki z różnych krajów to trzeci sposób dywersyfikacji portfela inwestycyjnego na Mintos.

Inwestowanie w pożyczki z różnych krajów

Dywersyfikacja portfela pod kątem geograficznym jest dobrym posunięciem, ponieważ gospodarki z różnych części świata nie są ze sobą w pełni powiązane. Zagraniczne rynki rzadko reagują tak samo, zatem straty na jednym rynku mogą zostać zrównoważone wzrostami na innym.

Dywersyfikacja geograficzna zmniejsza ogólny poziom zmienności twojego portfela inwestycyjnego oraz jego podatność na wpływ czynników zewnętrznych. Przykładowo, jeżeli w krajach UE byłaby recesja i wielu pożyczkobiorców opóźniałoby się ze spłatą zobowiązań, inwestorzy, którzy mieliby w portfelu kraje rozwijające się z wyższymi wskaźnikami wzrostu, takie jak Chiny, Brazylia i Indie, mogliby zrównoważyć straty poniesione wskutek inwestycji w pożyczki z krajów UE.

Na ogół im kraje są od siebie bardziej oddalone, tym lepiej, ponieważ sąsiedzi są zwykle ze sobą powiązani gospodarczo. Chociaż inwestowanie w różne kraje zwiększa poziom dywersyfikacji portfela, jeszcze ważniejsze ze względu na ograniczenie ryzyka może być inwestowanie w pożyczki z różnych kontynentów. Na rynku Mintos znajduje się 37 pierwotnych pożyczkodawców z 23 krajów z czterech kontynentów – Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej, co oznacza, że nasz rynek oferuje niezrównane możliwości dywersyfikacji geograficznej.

 

Jak dywersyfikować pożyczki pod kątem kraju, w którym zostały udzielone?

Jeżeli inwestujesz samodzielnie, możesz wybrać kraj do inwestycji, używając filtra „Kraj”. Znajduje się on w lewej części na stronach Rynek pierwotny i Rynek wtórny:

IMAGE_1_PL

Możesz wybrać dowolną liczbę krajów, w zależności od wymagań portfela inwestycyjnego. Po wybraniu danego kraju wyświetlą się wszystkie pożyczki, w które można inwestować.

W przypadku korzystania z narzędzia Auto Invest możesz także wybrać pożyczki za pomocą filtra „Kraj”. Możesz stworzyć jeden lub więcej portfeli z różnymi krajami.

IMAGE_2_PL

Mintos oferuje inwestorom niepowtarzalną możliwość dywersyfikacji inwestycji pod kątem geograficznym na jednej platformie. Rynek daje nieporównywalne możliwości dywersyfikacji pomiędzy różnymi typami pożyczek, terminami zapadalności i lokalizacjami geograficznymi. Ale to nie wszystko, co Mintos oferuje w kwestii dywersyfikacji. Doskonałym sposobem jest także inwestowanie w różnych walutach. Zapraszamy do kolejnego artykułu, w którym dokładniej omówimy ten rodzaj dywersyfikacji!

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami