ExpressCredit kontynuuje ekspansję w Afryce, udostępnia na Mintos pożyczki z nowego kraju, Namibii

Od chwili, gdy firma pożyczkowa ExpressCredit dołączyła do Mintos w marcu 2018 r., oferuje ona inwestorom możliwości inwestowania w pożyczki udzielane na kontynencie afrykańskim. Obecnie, firma pożyczkowa wprowadza na rynek pożyczki z kolejnego, nowego kraju, tj. Namibii.

Firma Express Credit Cash Advance (PTY) LTD, która została utworzona w 2016 r., posiada licencję oraz podlega regulacjom ze strony namibijskiego Urzędu ds. Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi (NAMFISA). W chwili obecnej, pożyczkodawca posiada 9 oddziałów w głównych miastach Namibii. Według stanu na koniec września br., firma pozyskała 11 406 indywidualnych klientów i udzieliła 32.628 pożyczki o wartości wynoszącej ok. 8,8 mln EUR.

Wybiegając w przyszłość, firma ExpressCredit planuje rozszerzyć swoją sieć, otwierając w bieżącym roku 11 nowych oddziałów, jak również poszerzyć swoją bazę produktów i dalej inwestować w rozpoznawalność jej marki. ExpressCredit spodziewa się, że do końca grudnia 2019 r., miesięczny wolumen udzielanych przez nią pożyczek osiągnie wartość 2,5 mln EUR.

ExpressCredit Namibia na Mintos

Wartość udostępnianych przez ExpressCredit Namibia pożyczek osobistych na Mintos wynosi od 150 do 1.300 EUR, a termin ich spłaty wynosi 5 miesięcy. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznych stóp zwrotu netto w wysokości do 12%, i nie niższych niż 10%. Wszystkie pożyczki udzielane przez pożyczkodawcę będą udostępniane w EUR.

Wszystkie pożyczki ExpressCredit udostępniane na Mintos posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji odkupu, która zostanie zrealizowana przez firmę pożyczkową, w przypadku, gdy zaległość w ich spłacie wyniesie 60 dni lub więcej. Dodatkowo, pożyczkodawca zachowa i utrzyma 10% udział w każdej udostępnianej pożyczce, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów. Firma ExpressCredit Namibia jest częścią Grupy ExpressCredit.

Według stanu na dzień 30 września 2019 r., firma ExpressCredit Namibia posiadała portfel pożyczkowy netto o wartości 1,8 mln EUR. ExpressCredit Namibia odnotowuje duży wzrost przychodów, który jest wspomagany ciągłymi inwestycjami w sieć oddziałów i systemy wykorzystywane w firmie pożyczkowej, a od stycznia 2018 r. osiąga dodatnie zyski brutto. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r., firma odnotowała zysk brutto w wysokości 0,8 mln EUR, a jej łączne aktywa osiągnęły wartość 2,8 mln EUR.

Uwzględniając prawne wymagania oraz interesy inwestorów, inwestorzy będą mieć możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez Express Credit Cash Advance (PTY) LTD, inwestując w pożyczki udzielane przez Mintos Finance SIA, spółkę z Grupy Mintos, firmie ExpressCredit Holding AS, która jest spółką Grupy ExpressCredit.

Spłata każdej pożyczki udzielonej ExpressCredit Holding AS przez Mintos Finance będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej Express Credit Cash Advance (PTY) LTD przez ExpressCredit Holding AS, ta pożyczka będzie z kolei powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez Express Credit Cash Advance (PTY) LTD. Pożyczki Mintos Finance będą bezpośrednio zabezpieczone zastawem na roszczeniach wynikających z pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom przez firmę Express Credit Cash Advance (PTY) LTD.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 24, firmy Mintos i Credit Cash Advance (PTY) LTD są podmiotami powiązanymi.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner