ExpressCredit paplašinās Āfrikā un pievieno jaunu valsti Mintos – Namībiju

ExpressCredit sadarbību ar Mintos uzsāka 2018. gada martā, piedāvājot Tev investīciju iespējas Āfrikā izsniegtos aizdevumos. Šodien uzņēmums aizdevumu tirgum pievieno jaunu valsti – Namībiju!

Express Credit Cash Advance (PTY) LTD tika nodibināts 2016. gadā. Uzņēmums ir saņēmis licenci no un tā darbību regulē Namībijas finanšu iestāžu uzraudzības iestāde (NAMFISA). Šobrīd uzņēmumam ir 9 filiāles lielākajās Namībijas pilsētās. Līdz šī gada septembra beigām uzņēmums bija piesaistījis 11 406 unikālos klientus un izsniedzis 32 628 kredītus aptuveni 8,8 miljonu eiro apmērā.

Raugoties nākotnē, ExpressCredit plāno paplašināt savu tīklu, šogad atverot 11 jaunas filiāles, kā arī paplašināt savu produktu bāzi un turpināt ieguldīt zīmola atpazīstamībā. Uzņēmums prognozē, ka līdz 2019. gada decembrim tā mēnesī izsniegto kredītu apjoms sasniegs 2,5 miljonus eiro.

ExpressCredit Namibia Mintos aizdevumu tirgū

ExpressCredit Namibia Mintos izvieto Namībijā izsniegtus patēriņa kredītus diapazonā no 150 līdz 1300 eiro ar piecus mēnešus ilgu atmaksas termiņu. Tu vari sagaidīt neto peļņu līdz 12% gadā. Visi uzņēmuma izsniegtie kredīti tiks izvietoti eiro valūtā.

Visi Mintos izvietotie ExpressCredit kredīti ir nodrošināti ar atpirkšanas garantiju – uzņēmums kredītus atpirks, ja to atmaksa kavēsies ilgāk par 60 dienām. Turklāt 10% no katra Mintos aizdevumu tirgū piedāvātā kredīta uzņēmums paturēs savā bilancē kā savu līdzdalību aizdevumā. ExpressCredit Namibia ietilpst ExpressCredit grupā.

2019. gada 30. septembrī ExpressCredit Namibia neto kredītportfelis bija 1,8 miljoni eiro. Uzņēmums ir piedzīvojis spēcīgu ieņēmumu pieaugumu, ko veicināja nepārtrauktas investīcijas filiāļu tīklā un sistēmās un pozitīva bruto peļņa kopš 2018. gada janvāra. 2019. gada pirmajos trīs ceturkšņos uzņēmums uzrādīja bruto peļņu 0,8 miljonu eiro apmērā, un tā kopējie aktīvi sasniedza 2,8 miljonus eiro.

Ievērojot juridiskās prasības un investoru intereses, investori varēs iegūt pieeju Express Credit Cash Advance (PTY) LTD aizdevumiem, investējot Mintos grupas uzņēmuma SIA Mintos Finance izsniegtos aizdevumos ExpressCredit grupas uzņēmumam ExpressCredit Holding AS.

Katra aizdevuma, ko Mintos Finance būs izsniedzis ExpressCredit Holding AS, atmaksa tiks piesaistīta attiecīgā aizdevuma, ko ExpressCredit Holding AS būs izsniedzis Express Credit Cash Advance (PTY) LTD, atmaksai, un šis aizdevums būs piesaistīts attiecīgā aizdevuma, ko Express Credit Cash Advance (PTY) LTD būs izsniedzis aizņēmējam, atmaksai. Mintos Finance aizdevumi būs tieši nodrošināti ar prasījuma ķīlu, kas izriet no Express Credit Cash Advance (PTY) LTD izsniegtajiem aizdevumiem aizņēmējiem.

Atbilstoši 24. starptautiskā grāmatvedības standarta definīcijai Express Credit Cash Advance (PTY) LTD ir ar Mintos saistīta puse.

 

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner