Finanční výsledky skupiny Finko Group za rok 2019 a novinky o společnosti

Finanční výsledky

Skupina Finko Group, technologicky řízený poskytovatel online a offline úvěrů působící na řadě trhů po celém světě a největší úvěrová společnost vedená na platformě Mintos, svými příjmy překonala hranici 136 milionů € a oproti předchozímu roku zaznamenala výrazný růst. Čistý zisk skupiny za rok 2019 dosáhl 17,6 milionu €. 

V roce 2019 dokončila skupina Finko Group proces sjednocení všech svých značek působících na různých trzích pod jediný subjekt Finko Group. Skupina, podpořená dobrými výsledky na všech trzích, na kterých působí, celkem svým zákazníkům poskytla úvěry v hodnotě 366 milionů €, což je oproti roku 2018 90% nárůst (o 173 milionů €). Stav čistého portfolia skupiny ke konci roku 2019 dosáhl 86 milionů €, což je o 40 milionů € (88 %) více než v roce předchozím.

Zisk skupiny před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) dosáhl v roce 2019 35,8 milionu €, což je oproti 7,1 milionu € v roce předchozím 404% nárůst. Důsledkem bylo i výrazné zlepšení marže EBITDA, která v roce 2019 činila 26 %.

„Rok 2019 byl pro nás tím nejziskovějším rokem od založení a zároveň jsme dobře situováni pro další růst. Pokračovali jsme v investování do funkcí souvisejících s IT a riziky a posílili náš vliv ve všech zemích, kde působíme. Náš přístup založený na datech a náš zkušený datový tým umožňily skupině Finko Group vybudovat rozsáhlé, dobře fungující a ziskové úvěrové portfolio s použitím špičkových technologií. Momentální šíření koronaviru a pandemie Covid-19 bude samozřejmě mít dopad na naše podnikání v krátkodobém horizontu, spustili jsme však komplexní pohotovostní plán, který nám jakékoliv negativní dopady pomůže zmírnit,“ říká generální ředitel Finko Group Janis Pizics. 

Skupinová garance

S radostí Vám oznamujeme, že s dokončením sjednocení všech svých značek skupina Finko Group nově nabízí skupinovou garanci u všech úvěrů poskytnutých pod záštitou Finko Group. To znamená, že od této chvíle bude JSC Finko Group, mateřská společnost všech společností skupiny Finko, povinna plnit veškeré platební závazky vůči investorům Mintos související s úvěry poskytnutými jakokouliv ze společností skupiny Finko Group. Tato dohoda mezi Finko Group a Mintosem byla podepsána na začátku března 2020.

Nevyřízené platby

Finko Group je v tuto chvíli se svým celkovým objemem úvěrů vedených na platformě vyšším než 97 milionů € největším poskytovatelem úvěrů na Mintosu. S portfoliem takové velikosti může docházet ke značným fluktuacím při týdenním vypořádání s Mintosem. To bylo společně s poměrně pomalými přeshraničními transakcemi a převody měn příčinou déle trvajícího statusu nevyřízených plateb u některých investic. Skupině Finko Group se úspěšně podařilo zavést efektivní opatření vedoucí k minimalizaci tohoto problému s platbami. Jen za minulý týden se průměrná doba zpracování plateb snížila z deseti na pět dní a dále by měla klesat až k nule. Za toto období bylo skupinou Finko Group Mintosu převedeno více než 7 milionů € určených k úhradě těchto nevyřízených plateb.

Zprávy ohledně Covid-19

Stějne jako další podniky po celém světě jsou i provozy skupiny Finko Group ovlivněny šířením Covid-19 a následnými vládními opatřeními. Již několik týdnů skupina aktivně pracuje na pohotovotostním plánu pro každou ze svých společností, který umožní poskytování všech služeb na dálku, bude-li to třeba. Finko Group přebírá plnou zodpovědnost za zdraví a bezpečí všech svých 1276 zaměstnanců a přijímá všechna opatření, jež doporučuje či nařizuje Světová zdravotnická organizace. Skupina bude situaci nadále monitorovat a investory Mintos informovat ohledně jakýchkoliv novinek souvisejících s Covid-19 v jednotlivých zemích působení. Lze očekávat potenciální nárůst v poptávce po spotřebitelských úvěrech, za účelem udržení finančně zdravého úvěrového portfolia však společnost zavede zpřísněná opatření související s posuzováním bonity zákazníků. 

Plány do budoucna 

V roce 2020 plánuje skupina Finko Group pokračovat v ziskovém růstu, a to expanzí do nových oblastí na stávajících trzích a vývojem nových produktů a věrnostních programů. Značný důraz bude kladen na diverzifikace zdrojů financování. V březnu skupina zahájila neveřejnou emisi dluhopisů, po které by měla následovat i veřejná emise dluhopisů v druhé půlce dubna. Finko Group bude nádale zblízka sledovat situaci ohledně pandemie Covid-19 a své podnikání přizpůsobí aktuálnímu vývoji. 

Finko Group 

Skupina Finko na Mintosu nabízí úvěry z 5 ze svých trhů (Gruzie, Arménie, Moldavsko, Rusko a Ukrajina). Celkový počet obyvatel této oblasti je přibližne 195,5 milionu. Skupina má na těchto trzích asi 1,5 milionu registrovaných uživatelů a více než 600 000 aktivních zákazníků. Skupina Finko klientům nabízí dva typy produktů – úvěry s jednou splátkou a úvěry na splátky. Skupina dosud poskytla úvěry v celkové hodnotě 600 milionů €. Centrála společnosti se nachází v lotyšské Rize a celkem skupina zaměstnává 1276 osob. 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner