Finko łączy swoje firmy pożyczkowe w jedną grupę

Finko, globalna firma finansowa, zdecydowała się połączyć wszystkie swoje marki na funkcjonujące na różnych rynkach pod jedną marką grupy. Marki Finko na Mintos działają w Armenii, Mołdawii, na Ukrainie, w Rosji i Gruzji.

Począwszy od listopada br., Varks, Sebo, Dinero, Metrokredit oraz Lendo zostały połączone w markę grupy Finko, o łącznej wartości około 69 mln EUR w postaci pożyczek, które są obecnie dostępne na Mintos. Ujednolicenie Finko zwiększa efektywność działań firmy, aby w ten sposób napędzać jej przyszły rozwój.

Wszystkie marki grupy zostały objęte marką parasolową Finko, zarówno te wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w tym również te, które funkcjonują na platformie Mintos.

Co to oznacza dla inwestorów na Mintos?

Zmiany nazwa firmy pożyczkodawców wpływa na zmianę nazw wspomnianych powyżej firm pożyczkowych oferujących pożyczki na rynku MIntos oraz na dostępne filtry dla opcji inwestycyjnych.

Wszystkie firmy pożyczkowe z grupy Finko nie będą już funkcjonować oddzielnie na Mintos ze swoimi wcześniej znanymi markami. Zamiast tego, inwestorzy będą we wszystkich filtrach widzieć Finko (w Auto Invest, na rynku pierwotnym, rynku wtórnym) oraz na stronie firm pożyczkowych na Mintos. Należy pamiętać, że ustawienia Auto Invest będą aktualizowane automatycznie – jeśli inwestor ustawił strategię, która obejmowała np. pożyczki Varks (Armenia) i Dinero (Ukraina), teraz strategia pokaże Finko i kraje, w których pożyczki zostały udzielone (Armenia i Ukraina).

Każda z marek zachowa swoją tożsamość, strukturę prawną na poszczególnych rynkach i nie wpłynie to na ich codzienną działalność.

Więcej o Finko

Według stanu na 30 listopada 2019 roku, firma Finko udzieliła pożyczek o wartości ponad 577 mln EUR w ramach wszystkich swoich marek. Firma stale rozwija się na swoich kluczowych rynkach, jednocześnie poszukując możliwości wejścia na nowe rynki. Mając ponad 1,5 mln zarejestrowanych klientów, od momentu utworzenia firma Finko obsłużyła już 12,8 mln wniosków pożyczkowych.

Równocześnie, Finko pracuje nad wprowadzeniem nowych marek na istniejące rynki i wkrótce będzie oferować możliwości inwestowania w nowe pożyczki udzielane przez grupę Finko. Niektórzy inwestorzy kapitałowi w Finko i Mintos, to ci sami inwestorzy.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner