Finko paziņojums par neseno Varks licences atsaukšanu

Finko grupas vadītāja Jāņa Piziča komentārs Mintos investoriem:

“Pēc nesenā ziņojuma Mintos investoriem par Armēnijas Republikas Centrālās bankas (ACB) valdes īstenoto aizdevēja AS United Credit (Varks) licences atsaukšanu, gribu sniegt jaunāko informāciju un atbildēt uz dažiem Mintos blogā uzdotajiem jautājumiem par Finko.”

Saskaņā ar Armēnijas Republikas likumdošanu pēc likvidācijas procesa uzsākšanas likvidētā uzņēmuma akcionāram ir pienākums piecu dienu laikā no licences atsaukšanas dienas iecelt likvidācijas komiteju. Šai komitejai ir jāiesniedz likvidācijas plāns CBA un jāsaņem tās apstiprinājums.

Likvidācijas process

2020. gada 28. martā Varks AS “TIG invest” akcionārs izveidoja likvidācijas komiteju, kuras sastāvā ir iepriekšējā Varks vadības komanda (turpmāk – komiteja). Tajā pašā dienā visi nepieciešamie dokumenti tika iesniegti CBA. 2020. gada 30. martā CBA apstiprināja komiteju un likvidācijas plānu.

Attiecīgi likvidācijas procesu tagad vada Varks komanda. Tas uzņēmumam ļaus izbeigt darbību normālā un kontrolētā veidā, neapdraudot biznesa procesus un rādītājus. Tomēr saskaņā ar likvidācijas plānu, par kuru tika panākta vienošanās ar CBA, Varks bija spiests norakstīt visus uzkrātos procentus un soda naudas par kavēto portfeli un uz diviem mēnešiem pārtraukt jebkādu jaunu procentu un soda naudas uzkrāšanu grafikam atbilstošajam portfelim. Neskatoties uz to, pašreizējais neatmaksātais portfelis ir pietiekams, lai segtu visas saistības vietējā un starptautiskā līmenī, ieskaitot Mintos.

Saskaņā ar CBA apstiprinātajā likvidācijas plānā esošajām aplēsēm ir paredzams, ka Varks 2020. gada aprīļa vidū varēs atsākt aizņēmēju maksājumu pārskaitīšanu Mintos investoriem.

Mintos aizdevumu tirgū redzamo procesā esošo maksājumu iemesls ir norēķinu laika atšķirība. Licences atsaukšanas dienā, 2020. gada 24. martā, procesā esošie maksājumi sasniedza desmit dienas, un kopš tā laika šis rādītājs ir palielinājies. Procesā esošo maksājumu dienu skaits turpinās palielināties līdz aprīļa vidum, kad ir paredzēts atsākt maksājumu pārskaitīšanu Mintos investoriem. Investori saņems visus procentus par investīcijām, kā arī paaugstinātos procentus par jebkādiem procesā esošiem maksājumiem.

Komiteja jau ir uzsākusi aktīvu darbu un šobrīd optimizē visas izmaksas. Paredzams, ka Varks 2020. gada aprīlī slēgs vairāk nekā pusi savu filiāļu, kā arī par 50% samazinās algu izmaksas. Arī visas pārējās izmaksu pozīcijas tiks ievērojami samazinātas. Pašlaik visa uzmanība tiek pievērsta parādu iekasēšanai, lai nodrošinātu pilnīgu saistību segšanu visiem kreditoriem.

Jaunākā informācija par licences atsaukšanas lēmumu

Kā minēts iepriekš, CBA lēmums Varks vadībai un Finko grupai bija negaidīts.

Varks 2019. gadā guva ievērojamu neto peļņu, tādējādi Varks rīcībā bija līdzekļi, kurus tas aizdeva grupas finanšu uzņēmumam, lai finansētu biznesa attīstību jaunos tirgos. Šādu aizdevumu izsniegšana tika uzsākta 2018. gada beigās, un attiecīgās bilances katru mēnesi tiks iesniegtas CBA.

2020. gada 25. februārī Varks saņēma CBA vēstuli, kurā tika informēts par CBA lēmumu uzskatīt iepriekš minēto aizdevumu par neatgūstamu. Varks uz šo vēstuli atbildēja 2020. gada 10. martā, izklāstot sīkāku informāciju par aizdevumu, kā arī sniedzot oficiālu grupas garantiju, ka šis aizdevums patiesībā ir atgūstams. Pēc tam Varks pārstāvji uzturēja regulāru komunikāciju ar CBA un piedāvāja vairākas iespējas, kā šo aizdevumu var pat pilnībā atgūt, kas bija CBA stingra prasība. 2020. gada 23. martā Varks nosūtīja oficiālu vēstuli CBA, ierosinot pilnībā atmaksāt šo aizdevumu viena mēneša laikā (šajā brīdī daļa no tā jau bija atmaksāta). 2020. gada 24. martā CBA noraidīja šo piedāvājumu un atsauca licenci.

COVID-19 situācija

Līdzīgi kā citās valstīs, arī Armēnijā, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, ir īstenoti dažādi pasākumi. Ir aizliegti visi starptautiskie ceļojumi, un pašlaik visiem pilsoņiem ir jāuzturas mājās. No mājām ir atļauts iziet tikai īpašos, valdības noteiktos gadījumos. Šie pasākumi ļoti negatīvi ietekmēs vietējo ekonomiku un palielinās bezdarba līmeni.

Varks ir novērojis maksājumu apjoma samazināšanos gan COVID-19, gan informācijas par licences atsaukšanu dēļ. Taču sagaidāms, ka tam būs īslaicīga negatīva ietekme uz parādu iekasēšanu, jo visos publiski pieejamajos paziņojumos (tostarp no CBA) ir skaidri definēts, ka, neskatoties uz likvidāciju, visiem klientiem ir jāizpilda savas savas saistības pret Varks.

Pagaidām Varks filiāles joprojām strādā, un klienti var veikt aizdevumu atmaksu filiālēs, ar bankas pārskaitījumu vai, izmantojot PayBox pakalpojumus.

Finko grupa

Reaģējot uz COVID-19 pandēmiju visās valstīs un pašreizējo situāciju Armēnijā, Finko grupa ir ieviesusi vairākus stingrus pasākumus, lai nodrošinātu grupas rentabilitāti un visu saistību izpildi:

– Notiek būtiska izmaksu samazināšana visos darbības tirgos. Tas ietver ievērojamu personāla izmaksu un jebkādu mārketinga izmaksu samazināšanu, atkārtotu sarunu vešanu ar visiem piegādātājiem, lai panāktu gan cenu samazinājumu, gan daudz labākus apmaksas nosacījumus, kā arī visu saziņas plūsmu ar klientiem restrukturizāciju un citas darbības.
– Līdzīgs izmaksu samazinājums notiek grupas līmenī. Pašlaik visas nekritiskās grupas funkcijas ir apturētas un izmaksas ir likvidētas. Tas ietver arī ievērojamu darbaspēka samazinājumu.
– Visās darbības valstīs un grupas līmenī ir izveidota IT infrastruktūra, lai nodrošinātu pilnībā efektīvu darbu no mājām. Līdz ar to ievērojams resurss ir novirzīts, lai uzraudzītu un kontrolētu darba izpildi un kvalitāti.
– Nozīmīgi resursi no visām pārējām komandām ir novirzīti parādu iekasēšanai. Pašlaik vairums parādu iekasēšanas procesu visās valstīs notiek no mājām.
– Pašlaik Finko grupa ir apzināti samazinājusi pārdošanas apjomus visos tirgos, lai samazinātu neatmaksāto portfeli un uzlabotu turpmāko naudas plūsmu.
– Riska programma ir pielāgota, lai pieņemtu tikai pelnošākos un naudu ienesošos klientus.

Visas iepriekš minētās īstenotās aktivitātes un citas plānotās darbības nodrošinās Finko grupas rentablu darbību arī šajos nemierīgajos laikos.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner